AB "Snaigė" finansinės veiklos analizė


Įvadas. Ab „Snaigė“. Vertikalioji balanso analizė. Horizontali balanso analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Įsiskolinimo rodikliai. Išvados. Informaciniai šaltiniai.


Įmonei AB „Snaigė“, kaip ir kitoms, yra svarbu atlikti finansinę analizę norint vykdyti sėkmingą veiklą. Ši analizė parodo, ar reikia ką nors keisti įmonės valdyme, o gal vykdoma veikla yra sėkminga ir tereikia stengtis palaikyti esamą situaciją.

Darbo tikslas – atlikti AB „Snaigė“ finansinės veiklos analizę 2008, 2009, 2010 m.

Darbo uždaviniai:

Susipažinti su įmone AB „Snaigė“;

Atlikti vertikalią finansinę analizę;

Atlikti horizontalią finansinę analizę;

Parengti vertikalią ir horizontalią pelno (nuostolių) ataskaitos analizę;

Atlikti santykinių rodiklių analizę.

Darbo objektas – AB „Snaigė“.

Darbo metodai: skaičiavimai, duomenų analizė.

AB „SNAIGĖ“

97% produkcijos eksportuoja į daugiau nei 30 Europos ir Azijos šalių, todėl įmonės veikla yra labai priklausoma nuo pardavimų užsienio rinkose. 2013 metais AB Snaigė apdovanota Lietuvos metų eksportuotojo prizu.[8]

Įmonės turto struktūra per 2008-2009 m. pasikeitė gan žymiai, tačiau 2009-2010 m. pokytis gan mažas. Ilgalaikis turtas 2008 m. sudarė 47,40%, 2009 m. turtas padidėjo iki 70,81% ir tai sudarė +23,41% punkto. Šį padidėjimą lėmė iš dukterinių įmonių gautinų sumų padidėjimas (+33,64% punkto). Trumpalaikis turtas per metus sumažėjo iki 29,19% ir tai sudarė -23,41% punkto. Šį pasikeitimą daugiausiai lėmė atsargų ir pirkėjų įsiskolinimų sumažėjimas (-15,94% ir -9,07% punkto).

Lyginant 2009 m. ir 2010 m. ilgalaikis turtas labai nežymiai sumažėjo (-0,70% punkto). Šį sumažėjimą daugiausiai lėmė materialaus turto sumažėjimas (-3,30% punkto). Trumpalaikis turtas padidėjo tik +0,70% punkto. Šį padidėjimą lėmė pirkėjų įsiskolinimai, kurie sudaro +1,56% punkto.

2008, 2009, 2010 metais nuosavu kapitalu buvo finansuojama mažiau negu pusė įmonės turto (2008 m. - 35,05%, 2009 m. - 34,33%, 2010 m. - 39,19%). Nuosavas kapitalas 2009-2008 m. laikotarpiu sumažėjo (-0,72% punkto). Šį sumažėjimą nulėmė nepaskirstyto pelno sumažėjimas -22,23% punkto. Atitinkamai padidėjo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (+0,72% punkto) ir šį padidėjimą įtakojo trumpalaikės paskolos (+3,91% punkto).

Nuosavas kapitalas 2010-2009 m. laikotarpiu padidėjo +4,86% punkto. Šį padidėjimą nulėmė nepaskirstyto pelno padidėjimas +11,07% punkto. Tačiau mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sumažėjo -4,86% punkto ir šį sumažėjimą įtakojo per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai (-14,82% punkto).

AB „Snaigė” 2008 m. patyrė finansinių sunkumų, todėl jų turtas lyginant su 2009 m. sumažėjo -43,93%. Tai lėmė visame pasaulyje prasidėjusi ekonominė krizė. 2009 metais įmonė sugebėjo persitvarkyti (sumažino atsargas, ilgalaikį ir trumpalaikį turtą) ir prisitaikyti prie to meto ekonominės situacijos ir taip stabilizavo padėtį įmonėje.

Nuo 2008 iki 2009 m. ilgalaikis turtas sumažėjo -16,23% punkto. Jį lėmė turto atidėtojo pelno mokesčio turto didelis sumažėjimas, net -99,45%. Trumpalaikis turtas sumažėjo -68,88% punkto. Tai lėmė pelno mokesčio permokos sumažėjimas (-91,63% punkto). Nors atsirado investicijos į dukterines ar asocijuotas įmones, paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms, iš dukterinių įmonių gautinos sumos, tačiau įmonės turtas vis tiek žymiai sumažėjo.

Nuo 2009 iki 2010 m. turto sumažėjimas pakito iki -7,27% punkto. Lyginant su 2008 m. ilgalaikį turtą padidino atidėtojo pelno mokesčio turto padidėjimas +280,40%, tačiau jis vis dar liko neigiamas (-8,19%). Trumpalaikis turtas sumažėjo -5,03% punkto. Tai lėmė atsargų (-18,54% punkto) ir iš dukterinių įmonių gautinų sumų (-13,80% punkto) sumažėjimas.

  • Microsoft Word 118 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 26 puslapiai (5021 žodžiai)
  • Universitetas
  • Giedrė
  • AB "Snaigė" finansinės veiklos analizė
    10 - 7 balsai (-ų)
AB "Snaigė" finansinės veiklos analizė. (2016 m. Balandžio 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-snaige-finansines-veiklos-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 24 d. 06:06
×