AB „Snaigė“ finansinių rezultatų analizė


Santrauka. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės finansinių ataskaitų ir jų analizės teoriniai aspektai. Finansinės ataskaitos. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizės. Santykiniai rodikliai (finansinių koeficientų analizė). AB „Snaigė“ veiklos apibūdinimas. AB ,,snaigė” įmonės veiklos finansinė analizė 2013-2015 m. AB „Snaigė“ balanso vertikali analizė. AB „Snaigė“ balanso horizontali analizė. AB „Snaigė“ pelno (nuostolio) vertikali analizė. AB „Snaigė“ pelno (nuostolio) horizontali analizė. AB „Snaigė“ įmonės finansinių ataskaitų santykinių dydžių analizė 2013-2015 m. Pelningumo rodikliai. Mokumo ir likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra ir kiti informaciniai šaltiniai.


Teorinėje dalyje išanalizuotos ir susistemintos įvairių Lietuvos autorių, apskaitos standartų, internetinių šaltinių teoriniai finansinių ataskaitų ir jų analizės apibrėžimai. Kursinio darbo praktinėje dalyje analizuojama įmonės AB „Snaigė“ finansinės ataskaitos 2013 – 2015 metais. Pateikiama vertikali ir horizontali balanso bei pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Išanalizuoti finansiniai santykiniai rodikliai.

Darbo tikslas – išanalizuoti AB „Snaigė“ finansinius rezultatus 2013-2015 m.

Pagal finansinius koeficientus (pelningumo rodikliai, likvidumo-mokumo rodikliai, efektyvumo rodikliai) įvertinti įmonės finansinę būklę.

Darbo objektas – įmonės AB „Snaigė“ finansinių rodiklių analizavimas ir įvertinimas.

Darbo struktūra – teorinėje dalyje išanalizuotos ir susistemintos įvairių Lietuvos autorių, apskaitos standartų, internetinių šaltinių teoriniai finansinių ataskaitų ir jų analizės apibrėžimai. Kursinio darbo praktinėje dalyje analizuojama įmonės AB „Snaigė“ finansinės ataskaitos 2013 – 2015 metais.

Lietuvoje finansinės ataskaitos pagal Lietuvos respublikos verslo apskaitos standartus yra šios:

Ataskaitinių metų pelnas prieš apmokestinimą gaunamas prie veiklos pelno (nuostolio) pridedant pagautę arba atimant netekimus.

Vienas iš paskutinių pelno (nuostolio) ataskaitos straipsnis yra pelno mokestis. Jis apskaičiuojamas nuo ataskaitinių metų pelno prieš apmokestinimą dydžio.

Šiuo atveju analizuojami bus 3 rodiklių grupės: pelningumo, mokumo ir likvidumo, veiklos efektyvumo.

Yra galimybė pelną padidinti jį nuolat ir išsamiai analizuojant. Dėmesys turėtų būti kreipiamas į pelno (nuostolio) ataskaitą ir iš jos apskaičiuojama pelno sudėties, struktūros ir dinamikos analizė. Taip pat pelno didinimas mažinant įmonės išlaidas. (J. Mackevičius, 2007)

Norint gauti pelną ir išsilaikyti rinkoje, įmonės savo veikloje ir gamyboje naudoja materialius, finansinius ir kitokius išteklius. Kuo šie ištekliai efektyviau panaudojami, tuo greičiau pagaminama ir parduodama produkcija. Nors dalis išteklių yra atidedami kaupimui būsimam panaudojimui, jų negali susikaupti daugiau, nes taip lėtėja gamybos procesas, turimi ištekliai naudojami netinkamai. Užtikrinti sklandų gamybos ciklą taip pat reikalingas finansavimas, kad būtų pagreitintas lėšų apytakos procesas. (J. Mackevičius, 2007).

Taigi, efektyvumą būtų galima apibrėžti kaip lėšų gamybos procese cirkuliavimą. Tai duoda teigiamą gamybos rezultatą, greitą gamybos proceso ciklą, kuriuo metu yra sukuriamas ne tik pelnas, bet ir pinigų srautas, o šis reikalingas gamybos proceso tęstinumui palaikyti. (J. Mackevičius, 2007).

UAB „Almecha“. Pagrindinė veikla – kitų niekur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba;

Bendrovės darbuotojų skaičius pagal vidutinius metinius duomenis pasibaigus 2015 metams buvo 675 žmonės. Iš jų 16,8% turintys aukštąjį išsilavinimą, net 65,1% su spec. viduriniu, 17,2% turintys vidurinį išsilavinimą, o 0,9% su nebaigtu viduriniu.

AB „Snaigė“ yra viena iš pažangiausių Lietuvos gamybinių įmonių aplinkosaugos srityje. Tai įrodo ir turimi standartai – įmonė yra įsidiegusi ISO 9001, ISO 1400, BS OHSAS 18001 kokybės standartus, reglamentuojančius gamybos procesą ir aplinkosaugą. Įmonės vizija – ekologiški gaminiai, švari technologija ir švari aplinka. Bendrovei tiekiamos medžiagos bei komplektuojančios dalys iš daugiau nei 20 pasaulio šalių. Didžioji jų dalis – Europos šalių gamintojai bei žaliavų tiekėjai. Kurdama naują gaminį įmonė teikia pirmenybę žaliavas ir išteklius taupančiai gamybai, saugiam transportui, atliekų šalinimui ir produkcijos kokybei. Gamybai stengiamasi naudoti medžiagas, kurias vėliau būtų galima perdirbti. Net 97% „Snaigė“ šaldytuvų komponentų yra perdirbami.

Vertikalioje analizėje naudosiu tik pagrindines ir svarbiausias balanso bei pelno-nuostolių ataskaitos eilutes. Atlikus UAB „Snaigė“ 2013-2015 metų balanso rodiklių analizę galime spręsti, kaip kito ir keitėsi įmonės turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų duomenys nagrinėjamu laikotarpiu.

  • Microsoft Word 166 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (6601 žodžiai)
  • Kolegija
  • Lantaj
  • AB „Snaigė“ finansinių rezultatų analizė
    8 - 1 balsai (-ų)
AB „Snaigė“ finansinių rezultatų analizė. (2017 m. Gegužės 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-snaige-finansiniu-rezultatu-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Gegužės 24 d. 07:19
×