AB „Snaigė“ įmonės veiklos finansinė analizė


Įvadas. Įmonės veiklos apibūdinimas. Ab ,,snaigė” įmonės veiklos finansinė analizė 2010-2012 m. AB ,,SNAIGĖ” finansinių dokumentų vertikali – horizontali analizė 2010 - 2012 m. AB ,,SNAIGĖ” pelno (nuostolių) vertikali analizė 2010 - 2012 m. AB ,,SNAIGĖ” pelno (nuostolių) horizontali analizė 2010 - 2012 m. AB ,,SNAIGĖ“ balanso vertikali analizė 2010 - 2012 m. AB ,,SNAIGĖ“ balanso horizontali analizė 2010 - 2012 m. AB ,,SNAIGĖ“ įmonės finansinių dokumentų santykinių dydžių analizė 2010 - 2012 m. Pelningumo rodikliai. Turto pelningumo rodikliai. Kapitalo pelningumas. Ebitda rodiklis. Išlaidų lygio rodikliai. Turto apyvartumas. Finansinis stabilumas. AB ,,SNAIGĖ“ įmonės bankroto tikimybės vertinimas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Priedai.

Darbo objektas: AB ,,SNAIGĖ” veiklos 2010 – 2012 m. finansiniai duomenys.

Darbo tikslas: Išanalizuoti įmonės AB ,,Snaigė” veiklos rezultatus, nustatyti santykinius rodiklius, įvertinti įmonės bankroto tikimybes bei pateikti rekomendacijas įmonės veiklos tobulinimui.

Darbo uždaviniai:

Apibūdinti AB ,,SNAIGĖ” veiklos pobūdį.

Atlikti įmonės AB ,,SNAIGĖ” finansinę analizę, remiantis finansinėmis ataskaitomis;

Įvertinti įmonės bankroto tikimybę bei pateikti rekomendacijas įmonės veiklos tobulinimui.

Darbo metodai: Mokslinės literatūros analizė, sisteminimas, santykinių rodiklių analizė, finansinių dokumetų vertikali ir horizontali analizė, apibendrinimas, palyginimas, grafinių duomenų vaizdavimas.

AB ,,SNAIGĖ” įmonė įkurta 1963 metais, Alytuje. Įmonės veiklos pobūdis – šaldytuvų, šaldiklių ir vertikalių vitrinų gamyba. Šaldytuvai parduodami nuo 1966 metų. AB ,,Snaigė” gamina virš 30 modelių apie 200 įvairių modifikacijų šaldytuvus, šaldiklius, ir vertikalias vitrinas. Gamybiniai pajėgumai – 550 000 vnt. šaldytuvų ir šaldiklių per metus. Produkcijos 97% eksportuojama į daugiau nei 30 Europos ir Azijos šalių. Įmonėje dirba 650 darbuotojų. Bendrovė dirba pagal tarptautinius standartus. Bendrovė ne kartą apdovanota Lietuvos inovacijų prizu ir pripažinta kaip viena inovatyviausių šalies įmonių. Vienas is pagridinių įmonės elementų – kokybė, tai neatsiejama veiklos dalis. Su gaminių kokybę bei kokybės valdymo sistema susijęs beveik kiekvienas darbuotojas. Kokybės sistema padeda užtikrinti kokybišką, tikslų, ir darnų visos įmonės darbą, garantuoja visų įmonių procesų skaidrumą aiškumą, skatina nuolatinį įmonės veiklos tobulinimą, kaštų mažinimą, pardavimų skaičiaus augimą ir pelno didėjimą. Šaldytuvų dizainą ir kokybę patvirtinino vienas garsiausių pasaulyje Italijos inžinierinis centras ,,AE srl- Appliance Engineerig”, juos apibūdino kaip ateities modelį. Kadangi, įmonės vienas iš neatsiejamų elementų - kobybė, tai šaldytuvai gaminami yra aukščiausios A+ ir A++ energijos efektyvumo klasės, nekenksmingi aplinkai ir žmogaus sveikatai, optimalus drėgmės lygis, žemas triukšmo lygis, antibakterinė apsauga.

Įmonė, siekdama išlaikyti konkurencingumą rinkoje ir užtikrinti savo veiklos tęstinumą, turi nuolat analizuoti savo veiklos rezultatus, taikyti kuo tobulesnes veiklos analizės metodikas. Įmonių analizės būtinumą ir jos reikšmę lemia laisvos rinkos ekonomikos plėtra, nuolat auganti konkurencija, naujų ūkininkavimo formų ir valdymo metodų taikymas ir kiti veiksniai. Įmonių veiklos analizė yra viena iš svarbiausių įmonės ekonominės informacijos šaltinių. Analizuojant AB ,,SNAIGĖ” įmonės veiklą naudojami 2010-2012 metų finansiniai dokumentai, tai konsoliduota bendrųjų pajamų ataskaita ir finansinės būklės ataskaita. Bendrųjų pajamų ataskaitą sudaro pardavimo pajamas, savikaina, bendrasis pelnas, veiklos pelnas, pelnas prieš apmokestinimą, grynansis pelnas ir t.t. Finansinės būklės ataskaitą susideda iš ilgalaikio turto, trumpalaikio, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų. Tam, kad tiksliai ištirti įmonės finansinę veiklą pasitelkiami tam tikri finansiniai skaičiavimai bei analizės. Vertikali analizė, tai kaip atitinkamas rodiklis lyginamas su bendruoju baziniu tos ataskaitos rodikliu, o gautas dydis išreiškiamas bazinio dydžio procentais. Horizontali analizė, tai dviejų ar daugiau metų finansinių ataskaitų palyginimas. Ši analizė padeda nustatyti atitinkamų rodiklių dinamiką, kuri išreiškiama absoliučiais dydžiais arba procentais. Santykinių dydžių analizė, tai labai plačiai taikoma atliekant lyginamąjį kelių įmonių ir tam tikro laikotarpio analizę. Taikant šią analizę galima palyginti tam tikro laikotarpio finansinius rodiklius. Remiantis šiomis analizėmis siekiama AB ,,SNAIGĖ” įmonės finansinius duomenis išanalizuoti tikslingai, pastebėti rizikingiausias veiklos sritis, padėti nustatyti įmonės galimybes ir pranašumus.

2.1. AB ,,SNAIGĖ” finansinių dokumentų vertikali – horizontali analizė 2010-2012m.

Atliekant įmonės AB ,,SNAIGĖ” 2010-2012m. atlikus vertikalią analizę buvo panaudoti du finansiniai dokumentai, tai pelno (nuostolio) ir balanso ataskaita. Nagrinėjant pelno (nuostolio) ataskaitą (žr.1 priedas) įmonės pardavimo pajamos didžiausios buvo 2012m. – 146548000 Lt, pardavimų savikaina nežymiai sumažėjo. Bendrasis pelnas didžiausia dalį 16,78% sudarė 2012 metais. Tai įtakojo padidėjusios pardavimo pajamos, įmonės produkcija buvo sparčiau perkama. Grynasis pelnas per visą laikotarpį sumažėjo 3 kartus. Grynojo pelno mažėjimą įtakojo išaugusios veiklos išlaidos, kurios per analizuojama laikotarpį padidėjo beveik 4 kartus. Tai reiškia, jog įmonė nemažą dalį pajamų skyrė kitai veiklai. Priežastys, kurios įtakojo gynojo pelno mažėjimą, o sąnaudų didėjimą gali būti įmonės susitelkimas ir daugiau dėmesio skyrimas produktų eksportui, naujai įrangai. Finansinės veiklos sąnaudos sumažėjo 2 kartus. Pelnas pries apmokestinimą kiekvienais metais mažėjo ir sudarė 2,72 – 0,7 % bendrojo įmonės pelno. Kadangi pelnas pries apmokestinimą mažėjo, tai pelno mokesčio suma mažėjo.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 87 KB
  • 2015 m.
  • 21 puslapis (3843 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ieva
  • AB „Snaigė“ įmonės veiklos finansinė analizė
    10 - 3 balsai (-ų)
AB „Snaigė“ įmonės veiklos finansinė analizė. (2015 m. Balandžio 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-snaige-imones-veiklos-finansine-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 20:30
×