AB „Snaigė“ vertikalioji ir horizontalioji analizė


Įvadas. Santrauka. Įmonės horizontalioji analizė. Įmonės vertikalioji analizė. Įmonės pelno nuostolio ataskaitos vertikalioji analizė. Įmonės balanso vertikalioji analizė. Pelningumo rodikliai. Išvados.


Neatsiejamos finansinės analizės dalys yra horizontalioji ir vertikalioji analizė bei rodiklių analizė. Šiame darbe bus nagrinėjami AB „Snaigė“ finansiniai duomenys ir jos pelningumo rodikliai.

Tikslas: Pasitelkus elektronines duomenų bazes, surinkti pagrindinius įmonės „Snaigė“ finansinius duomenis bei juos išnagrinėti.

Įmonės veikla - Buitinių šaldytuvų ir šaldiklių bei jų atsarginių dalių gamyba;

Pramonės šaka - plataus vartojimo prekės, aukštesnysis sektorius – asmeninės priežiūros ir buitinės prekės;

Buvo atlikta septynių straipsnių horizontalioji analizė 2013-2015 metams: pardavimų, bendrojo pelno (nuostolio), veiklos pelno (nuostolio), grynasis pelnas (nuostolis), nuosavas kapitalas, turtas ir skolos.

2013 – 2015 metais AB „Snaigė“ už pagamintas ir parduotas prekes gauna pajamas, kurių sumą prilygiome 100% Didžiausią pajamų dalį sudaro savikaina, kuri analizuojamu laikotarpiu buvo didesnė kaip 80% Šį segmentą sudaro parduotų šaldytuvų bei kitų prekių savikaina. Galima pastebėti, jog parduotų šaldytuvų savikainos procentinė sudėtis pardavimų savikainoje tolydžiai kilo nuo 2013 metų (89.88%) iki 2015 metų (93.63%).

Veiklos sąnaudas 2013 ir 2015 metais daugiausiai sudarė pardavimo sąnaudos, atitinkamai 7,14% ir 7,64%, o 2014 metais veiklos sąnaudų dalį daugiau sudarė bendrosios ir administracinės sąnaudos - 6,74%, tačiau matome, jog skirtumas nėra žymus

Svarbus rodiklis yra tipinės veiklos pelno ir pardavimų pajamų santykis (veiklos pelningumas). AB „Snaigė“ tipinės veiklos pelnas 2014 metais sumažėjo, o 2015 metais, lyginant su 2014 metais, padidėjo 3,36%.

Apžvelgiant kitos įmonės veiklos pajamas ir sąnaudas pastebime, jog 2013metais ši veikla buvo nuostolinga, tačiau 2014 ir 2015 metais kita veikla atnešė šiek tiek pajamų. Įmonė kiekvienais analizuojamais metais gavo nuostolį iš finansinės ir investicinės veiklos.

Vienas iš svarbiausių rodiklių yra grynasis pelnas (nuostoliai), pagal kurį matyti, kad 2013 ir 2014 metais įmonė dirbo nuostolingai, tačiau 2015 metais gavo pelną.

Matyti, jog nagrinėjamu laikotarpiu ilgalaikį metarialųjį turtą sudaro kitas ilgalaikis materialus turtas, o ilgalaikį finansinį turtą kitas finansinis turtas.

Taip pat matoma, jog daugiausiai trumpalaikį turtą sudaro per vienerius metus gautinos sumos (≈22%) bei atsargos (≈17%).

Po vienerių metų mokėtinų sumų ir ilgalaikių įsipareigojimų daliniai rodikliai 2015m.:

2013m. trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė didesnę dalį visų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų. Kai tuo tarpu 2014 ir 2015 metais tiek trumpalaikiai, tiek ilgalaikiai įsipareigojimai užėmė beveik po lygią dalį minėtosios skilties.

Kalbant apie ilgalaikius įsipareigojimus, galima pastebėti, jog nagrinėjamu laikotarpiu didžiąją jų dalį sudarė finansinės skolos atitinkamai 91,83%, 94,89% ir 89,98% kiekvienais metais. Tačiau 2015m., lyginant su praėjusiais metais nežymiai išaugo ir finansavimas – siekė 6.68%.

Mokėtinų mokesčių, darbuotojų atlyginimų ir soc. draudimo dalis trumpalaikiuose įsipareigojimuose nuo 2013 iki 2014 metų sumažėjo nuo 7,77% iki 5,49% – tai reiškia, kad įmonė laiku atsiskaitinėjo su savo darbuotojais. 2015 metais mokamų mokesčių trumpalaikiuose įsipareigojimuose dalis padidėjo iki 8.59% tačiau šis procentas nėra didelis ir šiais metais įmonė AB „Snaigė“ vis dar laiku vykdė atsiskaitymus su darbuotojais.

Šiame darbe bus aptarti bei pagal AB „Snaigė“ 2015 metų finansinius duomenis apskaičiuoti devyni pelningumo rodikliai.

Šis rodiklis parodo, jog nuo kiekvieno uždirbto euro, bendrovė gauna papildomai 0,0121 grynojo pelno.

  • Microsoft Word 79 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (3669 žodžiai)
  • Universitetas
  • Giedrė
  • AB „Snaigė“ vertikalioji ir horizontalioji analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
AB „Snaigė“ vertikalioji ir horizontalioji analizė. (2017 m. Balandžio 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-snaige-vertikalioji-ir-horizontalioji-analize.html Peržiūrėta 2020 m. Liepos 04 d. 15:22
×
125 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo