AB „Teo“ finansinių ataskaitų vertinimas (2)


Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Buhalterinė apskaita Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Finansinių ataskaitų rengimas, klaidos ir jų taisymas. AB „Teo“ ir įmonės apskaitos vertinimas. AB „TEO“ apskaitos politika. AB „TEO“ mokesčių sistema. AB „TEO“ finansinių ataskaitų vertinimas. Išvados. Literatūros sąrašas.


Finansinės ataskaitos yra pirminiai verslo informacijos šaltiniai, nusakantys įmonės ar organizacijos finansinę būklę ir veiklą. Jie teikia visapusišką informaciją apie įmonės turimą turtą, jo būklę, atsargų kiekius bei judėjimą, pinigų likučius ir judėjimą, įsipareigojimų būklę, rezultatus. Ši informacija padeda užtikrinti kokybišką įmonės veiklos analizę ir prognozuoti finansinės veiklos rodiklius, tai padeda efektyviai valdyti įmonę.

Finansinės ataskaitos pirmiausia turėtų tenkinti vidinių vartotoju – įmonės vadovų bei darbuotojų pirminės informacijos poreikius, kad padėtų priimti apgalvotus ir motyvuotus sprendimus įmonės veiklai reguliuoti bei jos darbo efektyvumui gerinti. Ypatinga finansinių ataskaitų informacijos vartotojų grupė – išoriniai vartotojai. Tai būtų potencialūs akcininkai (savininkai), kreditoriai, pirkėjai, konkurentai valstybės institucijos ir visuomenė. Pastarieji prieš pradedant bendradarbiauti su įmone aktualu pasidomėti jos finansine būkle, veiklos rezultatais, jos patikimumu.

Darbo tikslas – išanalizuoti AB „TEO“ įmonės finansines ataskaitas, įvertinti jos veiklos rezultatus ir įmonės finansinę būklę.

Atlikto darbo teorija grindėme autorių knygomis, internete esančiais straipsniais. Praktinėje dalyje pasirinkome Lietuvos įmonę AB „TEO“. Išnagrinėjome ir aptarėme įmonės apskaitos politiką, mokesčių sistemą, finansines ataskaitas, pateikėme finansinių ataskaitų vaizdinių pokyčių diagramas.

Buhalterinė apskaita yra informacinė sistemos dalis, kuri suteikia informaciją apie įmonės ūkinę ir finansinę veiklą, kaip ir daugelis kitų sistemų ji taip pat yra reglamentuojama. Finansinė apskaita tvarkoma ir jos ataskaitos sudaromos vadovaujantis visuotinai pripažintais bendraisiais apskaitos principais, tarptautiniais apskaitos standartais, nacionaliniais apskaitos standartais bei valstybių teisės aktais.

Įmonių grupių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymas (ĮGKFAĮ) – įstatymo sandara panaši į Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo sandarą. Skirtumas tas, kad minėtas įstatymas nustato įmonės grupių konsoliduotąją finansinę atskaitomybę, konsoliduotojo metinio pranešimo rengimą ir skelbimą. Įstatyme išvardintos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo sąlygos ir reikalavimai, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis, nurodomos išimtys, kai patronuojanti įmonė, būdama kitos įmonių grupės dukterinė įmonė, nesudaro konsoliduotojų finansinių ataskaitų, taip pat išimtys, kai dukterinės įmonės finansinės ataskaitos nekonsoliduojamos. Įstatyme gana aiškiai suformuluotos dukterinės įmonės, įmonių grupės, patronuojančios įmonės sąvokos, dėl kurių anksčiau neretai ginčijamasi. Dukterinė įmonė – tai įmonė, kuriai kita įmonė gali daryti tiesioginį lemiamą poveikį. Įmonių grupė – tai patronuojanti įmonė gali daryti tiesioginį ar netiesioginį lemiamą poveikį. Įstatyme paaiškinamos netiesioginio ir tiesioginio lemiamo poveikio įmonei sąvokos. (J. Mackevičius, 2009 p., 104)

Verslo apskaitos standartai (VAS) – pakeitė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir Finansų ministerijos raštus, kurie reglamentavo finansinės apskaitos tvarkymą iki Verslo apskaitos standartų įsigaliojimo. Verslo apskaitos standartus rengia, tvirtina ir ,,Valstybės žiniose“ skelbia Lietuvos Respublikos Audito ir apskaitos tarnyba (iki 2008 m. rugsėjo mėn. LR Apskaitos institutas). (J. Mackevičius, 2009 p., 105-106)

Finansinė ataskaita tai formalus dokumentas, nusakantis įmonės ar kitos organizacijos finansinę būklę ir veiklą. Jos turi būti parengtos taip, kad jas suprastų ir informacijos vartotojai, ne tik specialistai. Finansinių ataskaitų rinkinyje parodomi du laikotarpiai: ataskaitinis ir praėjęs ataskaitinis. Pagrindinis reikalavimas – informacija turi būti tiksli ir teisinga. Už neteisingą duomenų pateikimą finansinėse ataskaitose atsako įmonės vadovas ir vyriausiasis buhalteris.

nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita – finansinė ataskaita, kurioje pateikiami duomenys, apie nuosavo kapitalo pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį;

  • Microsoft Word 297 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 35 puslapiai (9038 žodžiai)
  • Kolegija
  • Asta
  • AB „Teo“ finansinių ataskaitų vertinimas (2)
    10 - 3 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
AB „Teo“ finansinių ataskaitų vertinimas (2) . (2017 m. Gegužės 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-teo-finansiniu-ataskaitu-vertinimas-2.html Peržiūrėta 2021 m. Balandžio 20 d. 01:30
Peržiūrėti darbą
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo