AB „TEO LT“ finansinė analizė kursinis darbas


Ekonomikos kursinis darbas.

Įvadas. Finansinės analizės teoriniai aspektai. Finansinės analizės samprata. Mokumas ir jį apibūdinantys rodikliai. Apyvartinio kapitalo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Veiklos efektyvumas ir jį apibūdinantys rodikliai. Sąnaudų lygio rodikliai. Turto apyvartumo rodikliai. AB „Teo lt“ finansinių rodiklių analizė. AB „TEO LT“ istorija ir veikla. Nagrinėjamos įmonės mokumo rodikliai. Apyvartinio kapitalo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Nagrinėjamos įmonės veiklos efektyvumo rodikliai. Sąnaudų rodikliai. Turto apyvartumo rodikliai. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra ir šaltiniai. Priedai.


Darbo aktualumas. Tikriausiai nerastumėme įmonės, kurios atstovai nesidomi bendrovės finansine būkle. Tai rodo finansinės analizės svarbą. Nagrinėdama įvairius rodiklius įmonė gali nustatyti veiklos pakilimų ir nuosmukių priežastis, ieškoti sprendimų, kaip pasiekti stabilumą. Šiomis dienomis, esant sudėtingoms rinkos sąlygoms, reikia kuo detaliu atlikti finansinius skaičiavimus siekiant tikslesnių rezultatų. Vieni iš svarbiausių finansinės analizės rodiklių yra įmonės mokumas ir veiklos efektyvumas, kurie yra nagrinėjami šiame darbe.

Darbo tikslas. Remiantis finansinės analizės teoriniais aspektais bei AB „TEO LT“ finansinėmis ataskaitomis, išanalizuoti įmonės veiklos efektyvumo ir mokumo rodiklius.

Apskaičiuoti, išanalizuoti ir įvertinti AB „TEO LT“ veiklos efektyvumo rodiklius, mokumą apibūdinančius rodiklius.

Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė ir sintezė, pirminių šaltinių duomenų rinkimas, grupavimas ir analizė, finansinių rodiklių analizė ir vertinimas, lyginamoji analizė ir vertinimas, grafinis rezultatų vaizdavimas.

Panagrinėjus apibrėžimus, nesunku suprasti, jog finansinė analizė yra labai svarbi įmonės veiklos dalis, siekiant įvertinti rezultatus, gautus įvykdžius vieną ar kitą sprendimą, analizuoti padarytas klaidas ir priimti tinkamus sprendimus. Analizė taip pat gali padėti suprasti konkurentų situaciją rinkoje, jei nagrinėjama kitos įmonės, užsiimančios ta pačia ar panašia veikla, finansinė metinė ataskaita.

Pateiktas finansinės veiklos analizės turinys apima svarbiausias temas. Išsamus jų tyrinėjimas padėtų objektyviai įvertinti finansinę įmonės būklę, veiklos rezultatus, pinigų srautus, nustatyti vidaus ir išorės rezervus įmonės veiklai gerinti. Finansų analitikai turi patys nuspręsti, kurias įmonės finansinės veiklos sritis ir joms priklausančius klausimus analizuoti išsamiai, o kurias ne (Mackevičius, Poškaitė, Villis, 2011)

Įmonės mokumas yra ypatingai stebimas investuotojų, kreditorių, akcininkų. Jiems yra svarbu, kad įmonė būtų pelninga bei moki. Kitu atveju įmonė tampa nepatikima, nesugeba apmokėti savo įsiskolinimų.

PASTABA. 1.2.1-1.2.3. skyrelių formulės ir jų paaiškinimai pateikti remiantis Mackevičiaus, Poškaitės ir Villis mokomąja knyga „Finansinė analizė“ (2011).

Šis koeficientas rodo, kokia apyvartinio kapitalo dalis įšaldyta atsargose, t. y. nemobili. Svarbu siekti, kad šis koeficientas būtų mažesnis. Tiesa, ši taisyklė negalioja toms veiklos šakoms, kurioms didesnis ir nuolatinis atsargų mastas yra būtinas, pavyzdžiui, prekybos įmonėms. Apyvartinio kapitalo efektyvumą apibūdina ir apyvartinio kapitalo santykio su turtu rodiklis:

Prie trumpalaikio mokumo rodiklių galima priskirti ir trumpalaikės skolos koeficientą. Jis apskaičiuojamas taip:

Literatūroje pateikiama daug rodiklių, kuriais siekiama nustatyti įmonės ilgalaikį mokumą, tačiau išskiriami pagrindiniai penki:

Bendrasis skolos rodiklis taip pat vadinamas skolos rodikliu. Jis apskaičiuojamas taip:

PASTABA. 1.3.1-1.3.2. skyrelių formulės ir jų paaiškinimai pateikti remiantis Mackevičiaus, Poškaitės ir Villis mokomąja knyga „Finansinė analizė“ (2011).

Manoma, kad šis rodiklis neturėtų viršyti 15 proc., kitu atveju bendrosios ir administracinės išlaidos būtų sąlyginai per didelės.

Ne mažiau svarbi antroji veiklos efektyvumo rodiklių grupė – turto apyvartumo rodikliai. Jie skaičiuojami dviem būdais:

2) apyvartumas, išreikštas kartais, apibūdina lėšų judėjimo greitį per visas apytakos stadijas. Turto apyvartumo rodikliai skirstomi į dvi grupes:

Rodiklis atspindi trumpalaikio turto naudojimo efektyvumą uždirbant pajamas iš pardavimo, t. y. kiek pajamų tenka kiekvienam trumpalaikio turto eurui. Be to, iš šio koeficiento galima spręsti apie trumpalaikio turto cirkuliacijos intensyvumą. Apskaičiuoti trumpalaikio turto apyvartumo koeficientą tikslinga palyginti su apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientu. Jis skaičiuojamas taip:

 • Ekonomika Kursiniai darbai
 • 2017 m.
 • Lietuvių
 • Karolis
 • 28 puslapiai (4082 žodžiai)
 • Universitetas
 • Ekonomikos kursiniai darbai
 • Microsoft Word 1073 KB
 • AB „TEO LT“ finansinė analizė kursinis darbas
  10 - 1 balsai (-ų)
AB „TEO LT“ finansinė analizė kursinis darbas. (2017 m. Rugpjūčio 18 d.). http://www.mokslobaze.lt/ab-teo-lt-finansine-analize-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 05:57