AB TEO LT finansinė analizė


Ab „Teo lt“ ūkinė veikla. Finansinių ataskaitų analizė. Vertikalioji ir horizontalioji analizė. Mokumo rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.

Analizuojant AB „TEO LT“ 2013 m. gruodžio 31 d. – 2014 m. kovo 31 d. laikotarpio finansinius ataskaitų rodiklius bei jų struktūrą, buvo pasirinkta balanso rodiklių rezultatus diagramose pavaizduoti vertikaliosios analizės būdu, o pelno (nuostolių) ataskaitos rezultatus – horizontaliosios analizės būdu.

Įmonės veiklos efektyvumą mažino atsargų apyvartumo trukmė, kuri sudarė pagrindą įmonei susilaukti neigiamų veiklos ir finansinio ciklo rezultatų (-22,99).

Buvo atlikta akcinės bendrovės „TEO LT“ finansinė analizė už 2013 m. gruodžio 31 d. – 2014 m. kovo 31 d. laikotarpį. Apskaičiuoti santykiniai rodikliai, nustatytas tiesioginis ryšys tarp įmonės turto, apyvartinio kapitalo, pardavimų, parduotų prekių savikainos, veiklos sąnaudų, grynojo pelno ir kitų įmonės straipsnių.

Atlikus AB „TEO LT“ turto struktūros ir dinamikos analizę, nustatyta, kad finansiniais metais trumpalaikis įmonės turtas patyrė augimą 2,40 lyginamuoju svoriu dėl pinigų padidėjimo, o ilgalaikis – patyrė kritimą, tokio paties dydžio lyginamuoju svoriu, kurį įtakojo ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto sumažėjimas.

Išanalizavus įmonės nuosavybės ir įsipareigojimų duomenis vertikaliuoju ir horizontaliuoju būdu, pažymėtina, kad didžiąją jų dalį, visu nagrinėjamu laikotarpiu, sudarė akcininkų nuosavybė ir trumpalaikių įsipareigojimai. Įmonė padidino nepaskirstytą pelną 31 694 litais bei sumažino savo prekybos, kitas mokėtinas sumas ir sukauptus įsipareigojimus 17 243 litais.

2014 m. įmonės apyvarta sumažėjo 13 214 litų skirtumu. Šiam pokyčiui įtakos turėjo prekių ir paslaugų savikainos, su darbuotojais susijusių sąnaudų, ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir pelno mokesčio sumažėjimas. Dėl šių visų straipsnių, įmonė patyrė mažesnį bendrąjį, grynąjį ir veiklos pelną.

Atsižvelgiant į mokumo ir pelningumo rodiklius, AB „TEO LT“ savo apyvartinį kapitalą padidino 49 604 litais. Aukštą mokumo rodiklių kilimo pokytį lėmė trumpalaikio turto padidėjimas, o dėl, kaip anksčiau minėtų savikainos, sąnaudų, ilgalaikio turto nusidėvėjimo bei pelno mokesčio straipsnių, visi pelningumo rodikliai šiek tiek nukrito.

Vertinant veiklos efektyvumą, pastebėta, kad įmonę teigiama linkme veikė trumpalaikio turto ir apyvartinio kapitalo apyvartumas kartais. Tuo pačiu įmonė palaikė stabilumą tarp skolų, tiek finansinėms įstaigoms, tiek tiekėjams, kurių bendras skolos rodiklis yra lygus 0. Todėl į tai atsižvelgus, galima pastebėti, kad akcinei bendrovei „TEO LT“ galimybė bankrutuoti yra labai maža.

  • Finansai Analizė
  • Microsoft Word 219 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 29 puslapiai (2322 žodžiai)
  • Mokykla
  • Gerda
  • AB TEO LT finansinė analizė
    10 - 3 balsai (-ų)
AB TEO LT finansinė analizė. (2015 m. Spalio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-teo-lt-finansine-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 23:46
×