AB Teo strateginė analizė


Įvadas. Išorinė aplinkos analizė. Pest analizė. AB ,,Teo“ pest analizė. Politiniai ir teisiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai kultūriniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Šakos konkurencingumo analizė. M. Porterio penkių jėgų modelis. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Pagrindiniai konkurentai. Pagrindiniai konkurentai interneto paslaugų rinkoje. Pagrindiniai konkurentai mokamos televizojos rinkoje. Pagrindiniai konkurentai fiksuoto ryšio rinkoje. Konkurencinės padėties įvertinimo matrica. Strateginių grupių matrica. Vidinės aplinkos analizė. AB „TEO“ apibūdinimas. Teo vizija. Teo misija. Teo tikslai ir strategija. Santykinė analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Finansinio sverto rodikliai. Vidinių veiksnių įvertinimo matrica. Ssgg analizė. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Strateginės alternatyvos. Kiekybinė strateginio planavimo matrica. Išvados. Literatūros sąrašas.

Šiais laikas strateginis valdymas organizacijoje yra neatsėjamas dalykas su įmonės sėkme. Tik tinkama strategija padeda įmonei priartėti prie užsibrėžto tikslo, išsiskirti iš kitų bei turėti pranašumą. Kiekvienoje organizacijoje strategija turi būti lanksti, kad greitu laiku galėtų prisitaikyti prie vidinių ir išorinių besikeičiančių veiksnių. Tik greitai reaguojanti ir turinti strateginį planą įmonė sekmingai veikia.

Šio darbo pagrindinis tikslas nustatyti ar AB ,, Teo“ ogranizacijos strategija yra efektyvi; identifikuoti kokios yra problemos su kuriomis susiduria įmonė , be to pateikti ir įvertinti galimas strategines alternatyvas.

Pasiekti užsibrėžtą tikslą, padės tam tikri uždaviniai :

Gerai išnagrinėjus vidinę ir išorinę aplinką, bei atlikus visas užduotis, galėsime pasiekti užsibrėžto tikslo. Nes labai svarbu žinoti ar įmonė veikia sėkmingai, ar gerai yra pritaikytos valdymo strategijos.

Išorinės organizacijos veiklos aplinkos analizė leidžia įvertinti savo organizacijos konkurencinę poziciją kitų konkurentų atžvilgių ir numatyti, kokie procesai ir veiksniai darys didžiausią įtaką organizacijos veiklai artimiausioje ateityje. Išorinė aplinkos analizė padeda tiksliau įvertinti galimą riziką bei veiklos galimybes, nustatyti, kokios esamo ir būsimo verslo ekonominės, techninės ir kitos sąlygos. Yra skiriami du organizacijos išorinės aplinkos : makroaplinka ir konkurencinė aplinka.

Makro aplinkai analizuoti plačiai naudojamas PEST modelis. PEST analizė apima keturis makroaplinkos spektrus : politinį ir teisinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį, technologinį. Analizuojami įvairūs duomenys, iš kurių nustatomos pagrindinės varomosios jėgos, kurios veikia pramonės šakos struktūrą, verslo sektorių ar rinką. Visos jėgos yra skirtingos, todėl turi kitokį poveikį kiekvienoje šalyje ir skirtingai veikia įvairiose įmonėse.

Politiniai ir teisiniai veiksniai gali būti galimybės ir grėsmės mažoms bei didelėms organizacijoms. Organizacijoms, kurios priklauso nuo vyriausybinių užsakumų ar subsidijų, politinių-teisinių veiksnių numatymas yra ypač svarbu

Ekonominiai veiksniai turi tiesioginę įtaką organizacijų strategijai, pvz., kai palūkanų normos didėja, verslo finansavimui būtini ištekliai darosi brangesni ar neprieinami. Taip pat situacija kapitalo rinkoje atspindi bendrą investicijų klimatą, kuris strategijai įgyvendinti gali būti palankus arba nepalankus.

Naujos socialinės, kultūrinės, demografinės, aplinkos tendencijos suformuoja žmonių gyvenimo būdą, sukuria skirtingą vartotoją ir skirtingų produktų, paslaugų bei skirtingų strategojų poreikį. Labai svarbu stebėti, kokios yra pagrindinės demografinės kaitos kryptys, ar jos naudingos, o gal net pavojingos įmonei.

Technologiniai pokyčiai, atradimai turi didžiulį poveikį organizacijoms. Technologinės jėgos atspindi daugumą galimybių ir grėsmių, į kurias turi būti atsižvelgta formuluojant strategiją. Mokslinė pažanga gali labai paveikti organizacijos produktus, paslaugas, rinkas, tiekėjus, konkurentus, vartotojus ir konkurencinę poziciją.

Kadangi mūsų nagrinėjama įmone AB ,, Teo“ teikia paslaugas fiksuoto ryšio, tam gali daryti įtaka ryšių reguliavimo tarnyba (toliau RRT). Valstybės reguliavimo funkciją telekomunikacijų rinkoje atlieka Ryšių reguliavimo tarnyba. RRT pagrindiniai uždaviniai , užtikrinti , kad telekomunikacijų operatoriai nebūtų diskriminuojami, turėtų lygias teises sudaryti sutartis. Be to prižiūri, kad visi įrenginiai naudojami LR atitiktų galiojančius techninius standartus. Žinoma apsaugo vartotojus nuo diskriminacijos, kad visi turėtų vienodas galimybes naudotis paslaugomis.

Kitas išorinis politinis veiksnys, kuris turi įtakos AB ,, Teo“ veiklai, tai TV paslaugų licenzijų išdavimas, kuris yra Lietuvos radijos ir televizijos komisijos rankose. Valstybė kontroliuoja kokius kanalus galima rodyti, kokius ne. Nesenai buvo toks atvejis, kai vienus rusų kanalus buvo uždrausta rodyti per televizija, dėl to padidėjo nepatenkintų vartotojų ir todėl atsirado neigiamų atsiliepimų apie ,,Teo‘‘ reputaciją. Dėl šio įvykio kai kurie vartotojai nusprendė atsisakyti teikiamų Teo paslaugų.

Kadangi Lietuva priklauso Europos Sąjungai, jos sprendimai gali irgi įtakoti Lietuvos įmonių veiklą. Šiuo metu pagrindinė problema, su kuria gali būti susidurta - Europos Sąjungos lygių veikiančių reguliuotojų veiksmai, dėl kurių „Teo“ gali būti priversta mažinti tarptinklinio ryšio tarifus, netekti reikšmingos dalies pajamų, nes tarptautiniai skambučiai labai atpigo.

Kas be ko, kitose šalyse irgi veikia įmonių veikla dėl įsivysčiusio importo ir eksporto. Kitų šalių sankcijos gali neigiamai paveikti įmonių veiklą. Pavyzdžiui, nesenai vykusios Rusijos sankcijos, kuriomis uždrausta eksportuoti iš Lietuvos į Rusiją kai kuriuos produktus. Tai irgi turi didelę itaką „Teo“ verslui. Nes daug ūkių patyrė didelius nuostolius, tuo pačiu. Daug žmonių liko be darbo, yra mažiau lėšų, blogėja gyvenimo lygis, žmonės mažiau naudojasi teikiamomis paslaugomis. Kažkam teko rinktis tarp televizijos ir interneto. Tokie pasirinkimai gali būti priežastimi ,, Teo“ apyvartos sumažėjimui.

  • Microsoft Word 298 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 42 puslapiai (8635 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ilona
  • AB Teo strateginė analizė
    10 - 10 balsai (-ų)
AB Teo strateginė analizė. (2015 m. Spalio 31 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-teo-strategine-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 21 d. 01:12
×