AB "Titnagas" investicinio projekto efektyvumo vertinimas


Šiaulių valstybinės kolegijos verslo ir technologijų fakulteto apskaitos ir finansų katedra. Ab „ titnagas “ investicinio projekto efektyvumo vertinimas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Ab „ titnagas “ charakteristika. Ab „ titnagas “ investicinio projekto pinigų srautų nustatymas. Informacija savikainos skaičiavimui. ,. , €. Iš viso 59 Iš viso. Apskaičiuoti planuojamo investicinio projekto pinigų srautai Metai Pajamos Išlaidos. Pastoviosios Kintamosios. Grynosios dabartinės vertės metodas. Apskaičiuota projekto grynoji dabartinė vertė. Pajamos Išlaidos Grynieji pinigų srautai. ,. , 13 Diskontuoti pinigų srautai Nepadengta investicijų dalis disk. pn. sr. Investicijų atsipirkimo laikas. Diskontuotas investicijų atsipirkimo laikas. Vidinė grąžos norma. Naujojo NPV apskaičiavimas su 13 ir 30 proc. diskonto normonis. Grynieji pinigų srautai. ,. , 13 Diskontuoti pinigų srautai , 13. ,. , 30 Diskontuoti pinigų srautai , 30. Modifikuota vidinė grąžos norma. Investicijų pelningumo indeksas. Investicinio projekto jautrumo analizė. Pinigų srautai , diskonto normai padidėjus 1 proc. Jautrumo analizė laiko atžvilgiu. Nevėluojant Vėluojant Pokytis. Ab spaustuvės „ titnagas “ pelno nuostolių ataskaita. Prognozuojama pelno nuostolių ataskaita Eil. Pardavimo pajamos. Pardavimo savikaina. Bendrasis pelnas nuostoliai. Veiklos sąnaudos. Tipinės veiklos pelnas nuostoliai. Kita veikla. Finansinė ir investicinė veikla. Įprastinės veiklos pelnas nuostoliai. Pelnas nuostoliai prieš apmokestinimą. Pelno mokestis. Grynasis pelnas nuostoliai. Literatūra ir šaltiniai.


Investicijos, tai ekonominio valdymo objektas, galimybė panaudoti sukauptą kapitalą įvairiomis alternatyviomis formomis, alternatyvi galimybė investuoti kapitalą į įvairius objektus, verslo veiklos efekto generavimo šaltinis, rinkos santykių objektas, nuosavybės teisių ir disponavimo teisių nešėjas, laiko funkcija.

Darbo objektas – AB „Titnagas“ investicinis projektas.

Darbo tikslas – įvertinti AB „Titnagas“ investicinio projekto efektyvumą ir riziką.

Darbo uždaviniai:

Apskaičiuoti investicinio projekto pinigų srautus.

Įvertinti planuojamo investicinio projekto efektyvumą, naudojant grynosios dabartinės vertės, atsipirkimo laikotarpių, vidinės grąžos normos, modifikuotos vidinės grąžos normos bei pelningumo indekso metodus.

Įvertinti projekto riziką naudojant jautrumo analizę.

Parengti prognozuojamą pelno (nuostolių) ataskaitą 2015 metams.

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, informacijos sisteminimas, skaičiavimai.

Nuo 2001 m. „Titnagas“ – UAB Koncerno „Achemos grupė“ narys.

AB spaustuvė „Titnagas“ – asociacijų struktūrų LISPA, ŠPA narys.

Bendrovės misija. Atvira ir sąžininga partneryste bei socialine atsakomybe grįstais principais maksimaliai tenkinti verslo partnerių, akcininkų, darbuotojų, natūralios aplinkos ir visuomenės poreikius.

Vertinant projekto efektyvumą, dažniausia naudojami grynieji veiklos pinigų srautai. Grynieji veiklos pinigų srautai nepriklauso nuo finansavimo būdo – neįvertinamos išlaidos palūkanų mokėjimui, taip pat jų suma neišskaitoma iš apmokestinamojo pelno. [1]

Įmonė planuoja vykdyti investicinį projektą – įsigyti spausdinimo aparatą, kurio vertė 725100 eurų. Metinis IMT pajėgumas 70010 vnt. Planuojama įrenginio tarnavimo trukmė – 8 metai. Pirmaisiais metais įrenginys bus naudojamas 50 proc. pajėgumu, antraisiais – 55 proc., trečiaisiais – 60 proc., ketvirtaisiais – 65 proc., penktaisiais – 70 proc., šeštaisiais – 75 proc., septintaisiais 80 proc., aštuntaisiais 100 proc. pajėgumu. 1 lapo spausdinimo kaina 7,1 eurų.

Norint apskaičiuoti investicinio projekto pajamas, reikia metinį IMT pajėgumą (vnt.) dauginti iš vieno lapo spausdinimo kainos (eur.) ir dauginti iš skaičiuojamų metų įrenginio naudojimo pajėgumo.

Norint apskaičiuoti investicinio projekto kintamąsias išlaidas, reikia metinį IMT pajėgumą (vnt.) dauginti iš tiesioginių išlaidų kainos (€/vnt.) ir dauginti iš skaičiuojamų metų įrenginio naudojimo pajėgumo.

Grynosios dabartinės vertės investicijų vertinimo metodas paremtas prielaida, kad į projektą investuoti verta ir jis atsiperka, jeigu pinigų suma, gauta iš investicijos, yra didesnė arba lygi investuotų pinigų sumai. Šiuo metodu nustatant, ar investicija yra atsiperkanti, ar neatsiperkanti, atsižvelgiama ir į pinigų laiko vertę. [2]

jei šis projektas finansuojamas skolintais pinigais, jis generuos pakankamai lėšų skolai padengti ir dar duos šiek tiek pelno.

projektas garantuoja mažesnę grąžą negu panašios rizikos investicija kapitalo rinkoje;

Apskaičiavus AB „Titnagas“ investicinio projekto NPV, kad pagal gautą rezultatą (NPV = 482019 Eur.) ir pagal pateiktas NPV skaičiavimo taisykles, galima teigti, kad šis investicinis projektas yra pelningas ir priimtinas, nes jo NPV yra teigiamas.

Apskaičiuotas atsipirkimo laikas parodo, kad investuotas kapitalas atsipirks per 3,38 metų.

Apskaičiuotas modifikuotas atsipirkimo laikas parodo, kad įvertinus diskontuotus pinigų srautus, pradinės investicijos atsipirks per 4,56 metų.

IRR > diskonto normą – projektas yra efektyvus;

IRR < diskonto normą – projektas neefektyvus;

IRR = diskonto normai – galima priimti bet kurį iš sprendimų, nes projektas užtikrina grąžą, lygią kapitalo kainai.

  • Ekonomika Savarankiškas darbas
  • Microsoft Word 38 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (3089 žodžiai)
  • Kolegija
  • Loreta
  • AB "Titnagas" investicinio projekto efektyvumo vertinimas
    10 - 3 balsai (-ų)
AB "Titnagas" investicinio projekto efektyvumo vertinimas. (2016 m. Balandžio 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-titnagas-investicinio-projekto-efektyvumo-vertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 01:43
×