AB „Utenos trikotažas“ veiklos analizė


Įvadas. Teoriniai įmonės veiklos analizės aspketai. Finansinės analizės apibrėžimas ir jų metodai. Įmonės AB “ utenos trikotažas“ veiklos analizė. AB „Utenos trikotažas“ charakteristika ir veiklos rūšys. Rinka, pardavimai ir konkurentai. Santykinių rodiklių analizė. Rizikos analizė. Bankrotas. Išvados ir pasiūlymai. Lieratūra.


Atlikti AB „Utenos trikotažo“ horizontaliąja ir vertikaliąja pelno nuostolių ir balanso analizes.

Finansinė analizė yra įmonės finansinės veiklos tyrimas, trunkantis tam tikrą laiką;

Imonės mokumu labai domisi investuotojai, akcininkai, bankai, tiekėjai ir kiti informacijos vartotojai. Įmonės žlinga ir tampa nepatikimomis, kai nesugeba apmokėti savo skolų. Joms gyvybiškai svarbu gebėti vykdyti savi įsipareigojimus, nes prarastas kreditorių pasitikėjimas gali nulemti įmonės bankrotą. Apie esama mokumo būklę sužinoma iš absoliučių ir santikinių rodiklių, apskaičiuotų iš finansinių ataskaitų duomenų – balanso, pelno ( nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitų.

Mokumo analizė turi būti atliekama nuosekliai, skaičiuojant ir vertinant santykinius rodiklius, apibūdinančius trumpalaikį ir ilgalaikį mokumą.

3. VERTIKALIOSIOS IR HORIZONTALIOSIOS 2016-2018 M. PELNO/NUOSTUOLIŲ IR BALANSO ANALIZĖS

Pateiktoje diagramoje matyti, kad 2017 m. palyginus su 2016 m. ilgalaikis turtas sumažėjo 1,48 proc. Šį pasikeitimą lėmė sumažėjęs nematerialus turtas (11,16 proc.), ilgalaikis nematerialus turtas (0,95 proc.), investicinis turtas (2,75 proc.). Tai po gi nebeliko prekybos ir kitų gautinų sumų. 2018 palyginus su 2017 metais ilgalaikis turtas išsaugo 33,57 proc. Šiems pokyčiams įtakos turėjo išaaugęs ilgalaikis nematerialus turtas (38,72 proc.). 2017 metus palyginus su 2016 metais trumpalaikis turtas išaugo 27,56 proc. Įtakos turėjo šie veiksniai: išaugusios atsargos (62,55 proc.), prekybos gautinos sumos (38,42 proc.), kitas trumpalaikis turtas (41,10 proc.). 2018 metus palyginus su 2017 m. trumpalaikis turtas išaugo 15,52 proc. Pagrindinė pasikeitimo priežastis yra ryškiai išaugusios prekybos gautinos sumos (139,30 proc.) Tai po gi įtaką taip pat turėjo pinigai ir jų ekvivalentai, kurie šoktelėjo 4,15 procentų. Kalbant apie visą turtą 2017 m. palyginus su 2016 m. išaugo 12,75 proc., o 2018 m. palyginus su 2017 m. 25,53 procentais.

Pateiktoje diagramoje galime pastebėti, kad 2017 m. palyginus su 2016 m. nuosavas kapitalas išaugo 2,76 proc. Įtakos turėjo išaugęs užsienio valiutų rezervas 47,06 proc. 2018 m. palyginus su 2017 m. nuosavas kapitalas taip pat išsaugo 47,46 proc. Pagrindinė to priežastis išaugęs užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas (917,71 proc.). taip po gi išaugo nepaskirstytas pelnas (277,15 proc.) bei perkainojimo rezervas (12,46 proc.). Kalbant apie trumpalaikius įsipareigojimus jie tai po gi augo lygiagrečiai turtui. 2017 m. palyginus su 2016 m. trumpalaikiai įsipareigojimai išaugo 44,78 proc. Tam įtakos turėjo šie veiksniai: išaugusi paskolu einamųjų metų dalis (16,53 proc.), prekybos mokėtinos sumos (82,61 proc.), mokėtinos sumos kitoms susijusioms šalims (85,27 proc.), mokėtinas pelno mokestis (68,18 proc.) bei sukauptos sanaudos ir kiti (27 proc.). 2018 m. palyginus su 2017 m. trumpalaikiai įsipareigojimai taip pat išaugo (19,85 proc.). Įtakos turėjo šie veiksniai: išaugusi paskolų einamųjų metų dalis (31,05 proc.) bei sukauptos sanaudos ir kiti (4,79 proc.). Kalbant apie ilgalaikius įsipareigojimus – kiekvienais metais mažėjo. 2017 m. palyginus su 2016 m. sumažėjo mokamos paskolos (6,89 proc.), atidėjiniai darbuotojų išmokoms (0,32 proc.), išvestinės finansinės priemonės (64,29 proc.), atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas(4,18 proc.). 2018 m. palyginus su 2017 metais ilgalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 10,16 proc. Įtakos turėjo šie veiksniai: sumažejusios mokamos paskolos (25,14 proc.), atidėjiniai darbuotojų išmokoms (22,33 proc.), nebeliko išvestinių finansinių priemonių.

  • Microsoft Word 105 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 31 puslapis (6951 žodžiai)
  • Kolegija
  • Airida
  • AB „Utenos trikotažas“ veiklos analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
AB „Utenos trikotažas“ veiklos analizė. (2019 m. Lapkričio 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-utenos-trikotazas-veiklos-analize.html Peržiūrėta 2020 m. Balandžio 06 d. 12:03
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo