AB Vilkyškių pieninė investicinė veikla


Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Makroekonomikos apžvalga. Darbo rinka. Bendrasis vidaus produktas. Infliacija. Įmonės charakteristika. Sektoriaus analizė. Ab „Vilkyškių pieninė“ finansinės būklės analizė. Horizontalioji ir vertikalioji turto analizė. Horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Akcijų rinkos kainos dinamika. Išvados. Literatūros sąrašas. Horizontalioji turto analizė 2011-2013 m. (Sudaryta autorių pagal įmonės finansinę informaciją). Vertikalioji turto analizė 2011-2013 m. (Sudaryta autorių pagal įmonės finansinę informaciją). Vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė 2011- 2013 m. (Sudaryta autorių pagal įmonės finansinę informaciją). Prekyba bendrovės akcijomis (Sudaryta autorių pagal oficialias AB „Vilkyškių pieninė“ finansines ataskaitas). Pagrindinės veiklos pelningumo ir grynojo pelningumo apskaičiavimas. Investicijų portfelio valdymas.

Darbo tikslas: įvertinti AB ,,Vilkyškių pieninė“ investicinę aplinką.

Darbo uždaviniai:

Atlikti makroekonominę apžvalgą.

Apibūdinti pasirinktos įmonės veiklą.

Atlikti sektoriaus analizę.

Atlikti AB ,,Vilkyškių pieninė“ finansinės būklės analizę.

Atlikti rinkos kainos dinamiką.

Tyrimo objektas: AB „Vilkyškių pieninė“ investicinė aplinka.

2014 metų pirmąją pusę nedarbo lygis mažėjo pastebimai lėčiau. Šiuo laikotarpiu nedarbo lygis sudarė 11,8 proc. ir per metus sumažėjo 0,6 proc. punkto, o per visus 2013 m. – 1,6 proc. punkto. Lėčiau mažėjo tiek ilgalaikių, tiek jaunų bedarbių. Tiesa, trečiąjį ketvirtį nedarbo lygis krito gana smarkiai, tačiau neaišku, ar toks pokytis nėra vienkartinis. Šiemet nedarbo lygis yra gana artimas natūraliojo nedarbo lygio įverčiams, todėl nedarbas turėtų mažėti lėčiau, užimtųjų turėtų gausėti menkiau. Tiesa, tiek bedarbių, tiek užimtųjų skaičiaus kaitą gali veikti kylantis gyventojų aktyvumas. Šiuo metu didėja jaunimo ir vyresnio amžiaus asmenų aktyvumas. Prie didėjančio vyresnių asmenų aktyvumo prisideda nuo 2012 m. ilginamas pensinis amžius. Šie pokyčiai švelnina neigiamą gyventojų migracijos poveikį darbo jėgai – pirmuosius tris šių metų ketvirčius aktyvių gyventojų Lietuvoje buvo 1,0 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu prieš metus.

Jau kurį laiką Lietuvos ekonomika stabiliai auga. Daugiau nei metus ekonomikos plėtrą labiausiai skatina atsigavusi vidaus paklausa, ji nusveria nepalankią grynojo eksporto įtaką BVP augimui. Tokia ekonomikos konjunktūra leidžia tebemažinti nuosmukio metu susidariusį neigiamą BVP atotrūkį nuo potencialiojo BVP lygio.

Kaip ir kiekviena pažangi įmonė AB „Vilkyškių pieninė” stengiasi būti socialiai atsakinga. Bendrovės vykdoma socialinė atsakomybė:

Krepšinio komandos „Žalgiris“ rėmimas – bendrovė nuo 2009 m. remia „Žalgirio“ krepšinio komandą ir yra oficiali „Žalgirio“ pieno tiekėja. Pirkdami Vilkyškių šviežių pieno produktų linijos gaminius, Lietuvos žmonės gali paremti legendinę krepšinio komandą. Kartu su „Žalgirio“ žaidėjais bendrovė inicijuoja įvairius projektus – lanko vaikų namus, vaišina vaikučius skaniais desertiniais Vilkyškių pieninės produktais, prisideda prie krepšinio turnyrų organizavimo, palaiko „Žalgirio“ komandą kiekvienose rungtynėse.

Atlikus turto horizontaliąją analizę nustatyta, kad ilgalaikis turtas nustatytu laikotarpiu augo. Ilgalaikis turtas 2012 m. lyginant su 2011 m. padidėjo 23,69 %, o 2013 m. lyginant su 2012 m. išaugo iki 14,31 %. Trumpalaikis turtas 2012 m. sumažėjo 0,391 tūkst. Lt arba -1,09 %, o 2013 m. lyginant su 2012 m. išaugo 22,654 tūkst. Lt arba 63,74 %. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2012 m. padidėjo 20,234 tūkst. Lt arba 27,74 %, o 2013 m. sumažėjo 300 tūkst. Lt. arba -55,45 %. Visas įmonės turtas 2012 m. padidėjo 20,234 tūkst. Lt. arba 16,45 %, o 2013 m. 38,062 Lt. arba 26,57 %.

Atlikus 2011-2013 metų vertikaliąją analizę nustatyta, kaip keitėsi turto rodikliai. Ilgalaikis turtas 2011 m. sudarė 70,78 %, 2012 m. 75,18 %, na o 2013 m. 67,90 %. Trumpalaikis turtas 2011 m. sudarė 29,22 %, o 2012 m. 24,82 %, o 2013m 32,10%.. Pinigai ir pinigų ekvivalentai visame įmonės turte 2011 m. sudarė 0,16 %, 2012 m. 0,38 %, o 2013m. 0,13%.

Pardavimo pajamos nagrinėjamu laikotarpiu augo. 2012 m. paradavimo pajamos padidėjo 40,932 tūkst. Lt, 2013 m. 34,573 tūkst. Lt. Pardavimų savikaina visais metais augo, 2012m. padidėjo 41,077 tūkst. Lt, o 2013m. 8,644 tūkst. Lt. Bendrasis pelnas 2012 m. sumažėjo 0,98 %, 2013 m. padidėjo 0,98 %. Ataskaitinių metų pelnas 2012 m. padidėjo 342,10 %, 2013 m. sumažėjo 61,80%.

Atlikus vertikaliąją pelno (nuostolių) ataskaitos analizę nustatyta, kad pardavimo savikaina 2011 m. sudarė 94,86 % pardavimo pajamose, 2012 m. 95,54 %, 2013 m. 88,85 %. Bendrasis pelnas pardavimo pajamose nagrinėjamu laikotarpiu sudarė: 2011 m. 5,14 %, 2012 m. 4,46 %, 2013 m. 11,15 %. Ataskaitinių metų pelnas 2011 m. sudarė 4,69 % pardavimo pajamose, 2012 m. sumažėjo ir sudarė 1,57 %, o 2013 m. išaugo ir sudarė 3,57 %.

Analizuojant 4 metus iš diagramos matyti, kad didžiausia kapitalizacija buvo 2014 m. – 23,89 mln. Eur, o mažiausia 2011 m. – 14,33 mln. Eur. Nuo 2011 m. kapitalizacija kasmet vis didėjo. Tai galėjo nulemti padidėjusi akcijų kaina biržoje ir akcijų skaičiaus pokytis.

  • Microsoft Word 557 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 29 puslapiai (5045 žodžiai)
  • Universitetas
  • Greta
  • AB Vilkyškių pieninė investicinė veikla
    10 - 2 balsai (-ų)
AB Vilkyškių pieninė investicinė veikla. (2015 m. Lapkričio 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-vilkyskiu-pienine-investicine-veikla.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 25 d. 04:07
×