AB „Vilkyškių pieninė“ kapitalo struktūros analizė ir jos finansinės būklės prognozė


Įvadas. Įmonės kapitalo struktūros analizė. Įmonės kapitalo tendencijų analizė. Įmonės kapitalo struktūros analizė. Įmonės kapitalo struktūros ir jos efektyvumo santykinių rodiklių analizė. Akcijos balansinė vertė. Įmonės finansinių ataskaitų prognozavimas, keičiant investicijų finansavimo šaltinių struktūrą. Pelno (nuostolių) ataskaitos prognozavimas. Balanso prognozavimas. Įmonės finansinės būklės pokyčių analizė, keičiant investicijų finansavimo šaltinių struktūrą. Finansinės prognozės investicijų finansavimo 50% sumos naujų akcijų emisija ir 50% ilgalaike paskola atveju. Finansinės prognozės investicijų finansavimo ilgalaike paskola atveju. Finansinės prognozės investicijų finansavimo naujų akcijų emisija atveju. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Priedas. Duomenys iš AB Vilkyškių pieninė finansinių ataskaitų santykiniams rodikliams apskaičiuoti. Priedas. Bendri ekonominės rūšies C105 (pieno produktų gamyba) duomenys. Priedas. Ekonominės rūšies C105 (pieno produktų gamyba) finansiniai rodikliai. Priedas. AB Vilkyškių pieninės prielaidos prognozuojamiems 2018 metams. Priedas. AB Vilkyškių pieninė faktinių bei prognozuojamų metų pelno (nuostolių) ataskaita. Priedas. AB "Vilkyškių pieninė" faktinių bei prognozuojamų metų balanso ataskaita.


Sudaryti prielaidas ir prognozuoti pagrindines įmonės finansines ataskaitas 3 skirtingais veiklos finansavimo modeliais, pakeitus ilgalaikio turto finansavimo šaltinius;

Išnagrinėti tris veiklos finansavimo modelius, apskaičiuojant prognozuojamų finansinių ataskaitų finansinius rodiklius.

Atlikus bendrąją vertikalią įmonės nuosavybės analizę, matomos pagrindinės įmonės nuosavo kapitalo dalys bei jų kitimas 2015 – 2017 metų laikotarpiu. Pastebimas nuosavo kapitalo dalies sumažėjimas 2016 metais dėl itin išaugusios ilgalaikių įsipareigojimų dalies, tačiau 2017 metais nuosavo kapitalo dalis neabejotinai užima didžiausią nuosavybės dalį – 42,3%. Tendencingai mažėja įmonės trumpalaikių įsipareigojimų dalis – nuo 32,9% 2015 metais trumpalaikės skolos sumažėja iki 24% 2017 metais. Lyginant su 2015 metais stipriai išaugo įmonės ilgalaikiai įsipareigojimai – 2015 metais jie sudarė 27,5%, 2016 metais padidėjo net iki 34,8% visos įmonės nuosavybės, o 2017 metais nežymiai sumažėjo – 33,7%. Bendrosios vertikalios analizės pagalba pastebėtos pagrindinės įmonės nuosavo kapitalo struktūros kitimo tendencijos toliau gali būti nagrinėjamos detaliau dalinės vertikalios analizės būdu, kuris padės atsižvelgti į kiekvieną kapitalo pokyčio dalį ir atrasti tam priežastis. Žemiau pateikta nuosavo kapitalo struktūros dalinė vertikali analizė:

Anksčiau pastebėtas nuosavo kapitalo dalies augimas įmonės kapitalo struktūroje paaiškinamas žymiu nepaskirstyto pelno straipsnio augimu. Lyginant informaciją pagal metus, nuo 51% nuosavo kapitalo dalies nepaskirstytasis pelnas išaugo iki 65%. Remiantis bendrovės veiklos ataskaitomis, pelno augimą lėmė didėjanti apyvarta, sukauptos atsargos bei palanki kainodara. Taip pat pastebimas laipsniškas kitų nuosavo kapitalo straipsnių procentinis sumažėjimas nuosavo kapitalo struktūroje. Galima teigti, jog šie struktūros pokyčiai įvyko dėl stipriai augusio bendrovės nepaskirstyto pelno.

Kaip jau buvo pastebima bendroje kapitalo vertikalioje analizėje, 2016 metais gan ryškiai išauga įmonės ilgalaikių įsipareigojimų suma. Atlikus dalinę vertikalią analizę, pastebėta, jog pokytis įvyko dėl padidėjusių paskolų įsipareigojimų – 2016 metais ilgalaikės paskolos sudaro 85% ilgalaikių bendrovės įsipareigojimų, kartu sumažindamos dotacijų bei kitų ilgalaikių įsipareigojimų procentines dalis. 2017 metais ilgalaikių paskolų dalis sumažėjo iki 74%, kai pastebimai išauga vyriausybės dotacijų procentinė dalis – 21% ilgalaikių paskolų. Remiantis įmonės 2017 metų veiklos ataskaita, dotacijų suma išaugo dėl investicijų į naują gamyklą Tauragėje. Tuo pačiu laikotarpiu padidėja ir atidėtojo mokesčio įsipareigojimai – 3 procentiniais vienetais.

Dvi iš keturių trumpalaikių įsipareigojimų straipsnių dalių beveik nesudaro jokios įtakos įmonės trumpalaikiams įsipareigojimams. Trumpalaikes skolas sudaro prekybos bei kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikės skolos ir finansinio lizingo įsipareigojimai. Bendroje vertikalioje analizėje jau buvo pastebėta, jog įmonės trumpalaikiai įsipareigojimai turi tendenciją mažėti. Dalinėje vertikalioje analizėje matome, jog trumpalaikės skolos sudaro vis mažesnę trumpalaikių įsipareigojimų dalį – nuo 45% trumpalaikių įsipareigojimų dalies nukrenta iki 41%. Tuo tarpu didėja prekybos skolų bei kitų įsipareigojimų procentinė dalis trumpalaikių įsipareigojimų struktūroje. Nuo 54% 2015 metais mokėtinos sumos tiekėjams išauga iki 58%, tačiau čia nereikėtų pamiršti, jog bendroje kapitalo struktūroje trumpalaikių įsipareigojimų straipsnis tendencingai mažėja, todėl galima padaryti išvadą, jog trumpalaikių skolų tiekėjams bei finansinėms įstaigoms straipsniai kasmet santykinai mažėja.

  • Microsoft Word 180 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 45 puslapiai (8777 žodžiai)
  • Universitetas
  • Evelina
  • AB „Vilkyškių pieninė“ kapitalo struktūros analizė ir jos finansinės būklės prognozė
    10 - 1 balsai (-ų)
AB „Vilkyškių pieninė“ kapitalo struktūros analizė ir jos finansinės būklės prognozė. (2019 m. Vasario 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-vilkyskiu-pienine-kapitalo-strukturos-analize-ir-jos-finansines-bukles-prognoze.html Peržiūrėta 2020 m. Balandžio 09 d. 01:44
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo