Ab „Vilkyškių pieninė“ pajamų ir sąnaudų analizė


Įvadas. Pajamų ir sąnaudų teorinė analizė. Pajamų ir sąnaudų samprata. Pajamų ir sąnaudų klasifikavimas bei pripažinimas. Pajamų ir sąnaudų analizės etapai. Ab „Vilkyškių pieninė“ pajamų ir sąnaudų analizė. AB „Vilkyškių pieninė“ bendroji charakteristika. AB „Vilkyškių pieninė“ pajamų horizontali ir vertikali analizė. AB „Vilkyškių pieninė“ sąnaudų horizontali ir vertikali analizė. AB „Vilkyškių pieninė“ pajamų ir sąnaudų įtaka veiklos rezultatams. Išvados. Literatūra. Priedai. Priedas.


Kiekvienų metų pabaigoje įmonė apskaičiuoja tų metų finansinį rezultatą - bendrą pelną ar nuostolį. Šis rezultatas yra bene vienas svarbiausių įmonės veiklos rezultatų vertinime. Vykdydamos savo veiklą, įmonės siekia uždirbti kuo daugiau pajamų, patirti kuo įmanoma mažiau sąnaudų ir to pasekoje gauti kuo daugiau pelno. Kiekvienos įmonės pagrindinis veiklos tikslas yra gauti pelną. Norint gauti pelną įmonė turi pardavus pagamintas prekes ar suteikus paslaugas uždirbti pajamų. Labai svarbu uždirbti tiek pajamų, kad įmonė sugebėtų padengti visas patirtas sąnaudas. Priešingu atveju, jei įmonės pajamos bus mažesnės už sąnaudas įmonė patirs neigiamą finansinį rezultatą - nuostolį. Įmonei veikiant nuostolingai sunku išsilaikyti rinkoje ir įmonė gali bankrutuoti. Kad taip neatsitiktų kiekviena įmonė turėtų prognozuoti ir optimizuoti sąnaudas, kad šios nebūtų didesnės už uždirbtas pajamas. Tiek pajamų tiek sąnaudų analizė yra svarbi norint gauti kuo didesnį pelną.

Darbo objektas – AB „Vilkyškių pieninė“ 2012 – 2014 metų pajamos ir sąnaudos.

Darbo tikslas – išanalizuoti AB „Vilkyškių pieninė“ 2012 – 2014 metų pajamas ir sąnaudas.

Darbo uždaviniai:

Pateikti pajamų ir sąnaudų sampratos analizę;

Išnagrinėti pajamų ir sąnaudų klasifikaciją bei pripažinimą apskaitoje;

Išanalizuoti pajamų ir sąnaudų analizės etapus;

Pateikti AB „Vilkyškių pieninė“ charakteristiką;

Išanalizuoti AB „Vilkyškių pieninė“ 2012 – 2014 metų pajamas ir sąnaudas;

Atlikti bendrovės pajamų ir sąnaudų horizontalią bei vertikalią analizes;

Palyginti AB „Vilkyškių pieninė“ 2012 – 2014 metų pajamas ir sąnaudas;

Įvertinti įmonės pajamų ir sąnaudų įtaka veiklos rezultatams.

Darbo metodai: aprašomasis metodas; mokslinės teorinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė; statistinė finansinių ataskaitų duomenų bei horizontalioji ir vertikalioji analizės.

Darbo struktūra: darbą sudaro du skyriai. Pirmame skyriuje apibrėžiama pajamų ir sąnaudų samprata, pateikiamas pajamų ir sąnaudų klasifikavimas bei nurodomas jų pripažinimas apskaitoje. Antrame skyriuje, kuris susideda iš praktinės dalies, supažindinama su įmone, atliekama horizontalioji ir vertikalioji pajamų ir sąnaudų analizė, bei vertinama pajamų ir sąnaudų įtaka veiklos rezultatams.

Pajamos įmonėje tai dažniausiai gaunami pinigai už prekių pardavimą ar paslaugų teikimą per ataskaitinį laikotarpį. Gautos pajamos padidina įmonės turto vertę arba sumažina jos įsipareigojimus.

Pajamas ir sąnaudas sieja glaudus ryšys. Jei įmonė neuždirbtų pajamų negalėtų padengti visų patirtų sąnaudų. O jei įmonė negali padengti savo sąnaudų, tokia įmonė gali bankrutuoti. Todėl svarbu susipažinti ir su sąnaudų samprata.

V. Bagdžiūnienė sąnaudas apibūdina kaip ekonominės naudos sumažėjimą dėl turto sunaudojimo, pardavimo, perdavimo, netekimo arba nuvertėjimo ir įsipareigojimų prisiėmimo per ataskaitinį laikotarpį, todėl sumažėja grynasis turtas, išskyrus tiesioginį jo mažinimą.(5,151)

Apibendrinant pajamų ir sąnaudų sampratą svarbu žinoti, kad pajamos didina įmonės turtą, o sąnaudos mažina per ataskaitinį laikotarpį. Pajamoms esant didesnėms nei sąnaudoms įmonė gali skaičiuoti teigiamą finansinį rezultatą – pelną, priešingai, įmonė patiria nuostolį.

Kiekviena įmonė iš savo veiklos gautas pajamas registruoja bei priskiria jas vienai ar kitai pajamų grupei. Pajamoms registruoti apskaitoje naudojama 5 grupė. Pagal apskaitos instituto direktoriaus 2015 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. VAS-15 patvirtintą pavyzdinį sąskaitų planą pajamas galima suskirtsyti į šias grupes [4]:

Pardavimo pajamas sudaro parduotų prekių pajamos, suteiktų paslaugų pajamos bei nuolaidos, grąžinimai. Tai bene didžiausia įmonės pajamų dalis, kuri gaunama pardavus prekes savo klientams bei suteikus jiems paslaugas.

Kitos veiklos pajamos susideda iš ilgalaikio turto perleidžiamo pelno ir kitos netipinės veiklos pajamų. Kitos veiklos pajamos gaunamos ne iš pagrindinės veiklos, o kitos, gretutinės įmonės veiklos. Šias pajamas taip pat gali sudaryti teigiamo valiutos kurso pasikeitimo įtaka, palūkanos už kredito įstaigose laikomus pinigus, delspinigiai, gaunami pirkėjams įsiskolinus, gauti honorarai.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 363 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 41 puslapis (6399 žodžiai)
  • Kolegija
  • Laura
  • Ab „Vilkyškių pieninė“ pajamų ir sąnaudų analizė
    10 - 8 balsai (-ų)
Ab „Vilkyškių pieninė“ pajamų ir sąnaudų analizė. (2016 m. Vasario 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-vilkyskiu-pienine-pajamu-ir-sanaudu-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 03:53
×