AB ,,VILKYŠKIŲ PIENINĖ“ veiklos ekonominis vertinimas


Finansų kursinis darbas.

Lentelių ir paveikslų sąrašas. Santrauka. Summary. Įvadas. Ab „Vilkyškių pieninės“ aplinka. Pieno produktų rinka. Trumpa įmonės charakteristika. AB ,,Vilkyškių pieninės“ ištekliai ir jų vertinimas. Gamybiniai ištekliai. Darbuotojų skaičius ir jų struktūra. Įmonės turtas ir jo struktūra. Gamybos kaštai ir jų kitimas. Finansiniai ištekliai ir jų struktūra. AB „Vilkyškių pieninės“ veiklos efekto (rezultatų) kitimas. AB „Vilkyškių pieninės“ veiklos ekonominis efektyvumas ir jo kitimas. AB „Vilkyškių pieninės“ veiklos tobulinimo galimybės. Išvados. Literatūros sąrašas.


Pirmame kursinio darbo skyriuje pateikiami AB ,,Vilkyškių pieninės“ aplinka, įmonės charakteristika bei pieno produktų rinka.

Antrame skyriuje pateikiami AB ,,Vilkyškių pieninės“ gamybiniai ištėkliai ir jų vertinimas, darbuotojų struktūra, gamybos kaštai ir jų kitimas, finansiniai ištekliai ir jų struktūra, veiklos rezultatų kitimas.

The first section contains the term paper of AB “ Vilkyskių pieninės” environment, characteristics of the company and the dairy products market.

The second section lists the AB “ Vilkyskių pieninės” productive resources and their evaluation, personnel structure, production costs and their changes, financial resources and their structure, the performance variation.

The main topic presented results of the work summarizing the findings, which suggest that the company each year are profitable, but must look for opportunities to reduce the costs incurred and the effective management of existing assets.

skatina konkurenciją, kuri laiduoja visuomenės pažangą;

skatina vartotojus taupiai naudoti retesnes prekes, o gamintojus – ribotus išteklius;

nustoja gaminti nepelningas, nereikalingas, prekes ar teikti paslaugas.

bankrutuojant įmonėms, žmonėms gresia nedarbas, kreditoriams ne visada pavyksta atgauti savo kapitalą, laikinai sutrinka įmonių, susijusių su bankrutavusia įmone, veikla;

rinka neturi jokių priemonių, leidžiančių išvengti tokio nepageidaujamo šalutinio poveikio, kaip aplinkos teršimas;

rinkoje reklamos dėka gamintojams susidaro proga primesti savo valią vartotojams;

vienas ar keli rinkos dalyviai geba paveikti kainas: monopolininkai ar oligopolininkai gali sumažinti prekių pasiūlą ir taip stengtis išlaikyti dideles kainas;

rinka neveikia kai kuriose ekonomikos srityse, pavyzdžiui, gynyboje, teisėtvarkoje. (B. Leonienė, 1998, p. 56)

Tuomet, kai pasiūla atitinka paklausą, rinkoje nusistovi pusiausvyra, t. y. padėtis, kai gamintojams pavykta parduoti visą produkciją už jų nustatytą kainą.

įėjimo ir išėjimo į rinką sąlygos.

monopolinė konkurencija – tai rinkos struktūros forma, kai veikia daug firmų, gaminančių labai (bet ne idealiai) artimus pakaitus (V. Snieška, I. Ambrasienė, D. Bernatonytė ir kt., 2006, p. 241), kainos įtaka maža, o to pasekoje įėjimas į rinką – lengvas.

Nei gryna monopolija, nei konkuruojanti firma nėra stabilūs prekių rinkos dalyviai. Dinamiškai besikeičiančios technologijos, masiškai pasirodančios naujos prekės pakeičia monopolijų ir konkuruojančių firmų padėtį rinkoje. Šis tapsmas jungia tobulos konkurencijos ir monopolijų rinkoje bruožus.

Oligopolinė rinka reiškia, kad joje dominuoja keletas stambių firmų, kurios parduoda identiškus produktus arba artimus pakaitalus ir patenkina savo gaminiais pagrindinę rinkos paklausos dalį. Vienos oligopolinės firmos kainų ar gamybos apimčių kitimai veikia kitų oligopolinių firmų elgseną. Be dominuojančių, šioje rinkoje gali būti ir nedidelių įmonių, kurios dirba stambioms firmoms arba gamina ypatinga kokybe pasižyminčias prekes. (Z. Lydeka, B. Drilingas, 2002, p. 219)

Taip pat svarbu gerai apsvarstyti kaip ir kur pagaminta prekė bus pateikiama. Pateikimas – marketingo komplekso elementas, kuris apima sprendimus ir veiksmus, susijusius su prekių judėjimu nuo gamintojo iki vartotojo. Prekių judėjimą nuo gamintojo iki vartotojo galima įvykdyti pasitelkus pasirinktus paskirstymo kanalus. Pateikimo (paskirstymo) kanalai – tarpusavyje susijusių organizacijų sistema, sudaranti galimybes judėti prekėms ir nuosavybės į jas teisei nuo gamintojo iki vartotojo.

Tauragėje atidaryta pirmoji „Vilkyškių pieninės” firminė parduotuvė Lietuvoje. Joje gausu AB ,,Vilkyškių pieninės“ produktų. Gausus sūrio, varškės, jogurtų bei kitų pieno gaminių pasirinkimas.

Įmonės įkūrėjai yra privatūs verslininkai: Gintaras Bertašius, Sigitas Trijonis, Alvydas Vadeika.

Gamindama produkciją pagal tradicinę lietuvišką, pasaulinę ir originalią receptūrą, šiuo metu AB „Vilkyškių pieninė“ siūlo 19 tipų ir 84 pavadinimų sūrius ir 9 pavadinimų sviestą bei sviesto mišinius. Bendrame gaminamos produkcijos kiekyje sūriai sudaro apie 90 proc., sviestas – apie 10 procentų. Didžiąją savo produkcijos dalį AB „Vilkyškių pieninė“ eksportuoja. 2005 metais bendrovės eksporto dalis buvo apie 70 procentų. 

 • Finansai Kursiniai darbai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Povilas
 • 32 puslapiai (7845 žodžiai)
 • Universitetas
 • Finansų kursiniai darbai
 • Microsoft Word 345 KB
 • AB ,,VILKYŠKIŲ PIENINĖ“ veiklos ekonominis vertinimas
  10 - 10 balsai (-ų)
AB ,,VILKYŠKIŲ PIENINĖ“ veiklos ekonominis vertinimas. (2016 m. Gegužės 15 d.). http://www.mokslobaze.lt/ab-vilkyskiu-pienine-veiklos-ekonominis-vertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 06:07