AB „Vilniaus baldai“ finansinė analizė finansų kursinis darbas


Įvadas. Įmonės AB ,,vilniaus baldai’’ charakteristika. AB ,,vilniaus baldai’’ finansinės būklės analizė. Įmonės vertikali balanso analizė. ,,vilniaus baldai‘‘ bankroto tikimybė. E. Altman bankroto prognozavimo modelis. Springate bankroto prognozavimo modelis. Lis bankroto prognozavimo modelis. Koreliacinė analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.


Dauguma Lietuvoje įmonių per nepriklausomybės laikotarpį patyrė labai daug įvykių, turėjusių įtakos jų finansinei būklei, veiklos rezultatams, stabilumui ir plėtrai. Daug įtakos turėjo šalies politiniai ir ekonominiai pokyčiai, nestabili finansų ir mokesčių sistema bei dar daug veiksnių. Įmonės norinčios išlikti konkurencingos rinkoje tiesiog privalo iš sukauptų informacijos šaltinių objektyviai įvertinti savo veiklą. O vertinimui naudojama finansinė analizė, kurios pagrindinis tikslas yra sudaryti objektyvia informaciją apie įmonės veiklos rezultatus ir finansinės veiklos pokyčius, taikant tam tikrus metodus. Finansinių rodiklių analizė parodo ar įmonė eina teisingu keliu ir yra naudinga nustatant įmonės pelningumą, mokumą, veiklos efektyvumą bei plėtros galimybes. Būtent dėl šių dalykų analizės atlikimas yra aktualus visoms įmonėms, nes visos įmonės turi tam tikrų silpnų vietų, kurias svarbu pamažinti arba pašalinti visiškai. Žinoma prie visko prisideda ir geras finansų analitiko darbas, nes jis turi išmanyti rodiklių apskaičiavimo metodiką ir ataskaitų sudarymo principus, kad visos ataskaitos būtų teisingos ir rodytų tikrus įmonės rezultatus, finansinę būklę ir t.t.

Atlikta AB ,,Vilniaus baldai‘‘ nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų analizė, kuri rodo, kad nuosavas kapitalas kasmet mažėjo. Tačiau didžiausią dalį sudarė 2012 m. – 73,11 proc., sekančiais 2013 m. sudarė 62,24 proc. ir mažiausią dalį sudarė 2014 m. – 39,21 proc. Tokią įtaką nuosavo kapitalo mažėjimui turėjo kasmet mažėjantis nepaskirstytas pelnas atitinkamai (30,34 proc., 24,10 proc., 19,23 proc.). Tačiau analizuojamu laikotarpiu pastebima ilgalaikių įsipareigojimų didėjimo tendenciją. 2012 m. ilgalaikių įsipareigojimų sudarė 26,89 proc., 2013 m. – 35,76 proc., 2014 m. – 60,79 proc. Tai parodo, kad įmonė nesugeba laiku grąžinti ilgalaikių paskolų bei atidėjinių darbuotojų išmokų. Taip pat analizuojamu laikotarpiu didėjo ir trumpalaikiai įsipareigojimai, kurie kasmet atitinkamai didėjo (24,9 proc., 33,4 proc., 43,93 proc.). Didžiausią įtaką trumpalaikių įsipareigojimų didėjimui turėjo ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis, kuris atitinkamai didėjo (0,05 proc., 0,07 proc., 14,47 proc.). Tačiau atitinkamai mažėjo prekybos skolos (17,51 proc., 18,74 proc., 14,46 proc.).

Atlikus įmonės balanso vertikalią analizę, matoma, kad ilgalaikis turtas didesnis už ilgalaikius įmonės įsipareigojimus, o tai reiškia, kad įmonės balansas tinkamai sudarytas. Taip pat pastebima, kad trumpalaikiai įsipareigojimai mažesni už trumpalaikius turtus ir tai rodo, kad įmonė nedirba nuostolingai.

Kitos bendrosios pajamos, kurių vėliau nebus galima pergrupuoti į pelną ar nuostolius

2012 m. mažėjant pardavimų apimčiai, mažėjo ir pardavimo savikaina, kuri sudarė 81,01 proc., 2013 m. - 85,17 proc., 2014 m. - 87,21 proc. pardavimo vertės. Dėl pardavimo pajamų ir pardavimo savikainos mažėjo ir bendrasis pelnas atitinkamai 18,99 proc., 14,83 proc. ir 12,79 proc., lyginant su pardavimo pajamomis. Veiklos sąnaudos per analizuojamąjį laikotarpį taip pat kasmet mažėjo atitinkamai 2012 m. - 6,50 proc., 2013 m. - 5,84 proc., 2014 m. - 4,49 proc. Tačiau lyginant su pajamomis 2012 m. kitos veiklos pajamos sudarė 0,65 proc., 2013 m. padidėjo iki 1,01 proc., tačiau 2014 m. sumažėjo iki 0,74 proc. Pelnas prieš apmokestinimą didžiausias buvo 2012 m. ir sudarė 12,96 proc. visame pardavimo kontekste, mažiausiai 2013 m. ir tai sudarė 9,44 proc., ir 2014 m. – 8,41 proc. visuose pardavimo pajamuose. Kadangi analizuojamu laikotarpiu mažėjo pelnas prieš apmokestinimą, tai ir pelno mokesčio suma mažėjo tolygiai, lyginant su pardavimo pajamomis.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 235 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 42 puslapiai (8816 žodžiai)
  • Universitetas
  • Vaidas
  • AB „Vilniaus baldai“ finansinė analizė finansų kursinis darbas
    10 - 1 balsai (-ų)
AB „Vilniaus baldai“ finansinė analizė finansų kursinis darbas. (2017 m. Gegužės 30 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-vilniaus-baldai-finansine-analize-finansu-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 21:02
×