AB „Vilniaus baldai“ kapitalo struktūros analizė ir jos finansinės būklės prognozavimas


Įvadas. Ab „Vilkyškių pieninė“ kapitalo struktūros ir jos efektyvumo analizė. Įmonės kapitalo tendencijų analizė. Įmonės kapitalo struktūros analizė. Įmonės kapitalo struktūros ir jos efektyvumo santykinių rodiklių analizė. Akcijos balansinė vertė. Ab „Vilkyškių pieninė“ finansinės būklės prognozavimas. Pelno (nuostolio) ataskaitos prognozavimas. Balanso prognozavimas. Įmonės finansinės būklės pokyčių analizė. Finansinių rezultatų modeliavimas, keičiant investicijų finansavimo šaltinių struktūrą. Finansinės prognozės investicijų finansavimo akcijomis atveju. Finansinės prognozės investicijų finansavimo ilgalaikėmis paskolomis atveju. Išvados. Literatūros sąrašas.


Tikslas – išanalizuoti AB „Vilniaus baldų“ kapitalo struktūrą 2012-2014 metais bei prognozuoti įmonės finansinę būklę 2015 metams.

Atlikti finansinių rezultatų modeliavimą, keičiant investicijų finansavimo šaltinių struktūrą, kada investicijos yra finansuojamos paskola, arba akcijų emisija.

Įmonės įstatinis kapitalas kaip ir privalomasis rezervas per analizuojamą laikotarpį liko vienodi, nes įmonė neišleido papildomai akcijų.

Įmonei labai svarbu išlikti mokiai ir laiku atsiskaityti su kreditoriais bei vykdyti kitus finansinius įsipareigojimus. Nuosavo kapitalo dalis nagrinėjamu laikotarpiu mazėjo ir 2014 metais siekė 39,24%, t.y. įmonės priklausomybė nuo skolinto kapitalo padidėjo, ir nuosavo kapitalo dalis turte liko mažesnė nei 50%, kas įmonei nėra gerai. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro didelę dalį įsipareigojimų. Jų procentinė dalis analizuojamu laikotarpiu svyruoja nuo 25 – 44 proc. Įmonės trumpalaikiai įsipareigojimai yra paremti prekybos ir kitomis mokėtinomis skolomis.Analizuojamu laikotarpiu matome kaip kinta prekybos skolos. Kiekvienais metais jos vis mažėja nuo 17188 iki 12372 tūks. Lt.tai lėmė mažėjanti produkcijos apyvarta dėl jau minėtų įmonės permainų. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 2 – 17 proc. visų įsipareigojimų. Ilgalaikius įsipareigojimus procentiškai 2012-2013 metais daugiausiai sudaro ilgalaikės skolos bei atidėjimai darbuotojų išmokoms. O 2014 metais smarkiai didėja ilgalaikė skola.

Remiantis analizuotais duomenimis, galima daryti išvadą, kad įmonės „Vilkyškių pieninė“ nuosavas kapitalas sudaro mažesnę dalį nei įsipareigojimai. Įmonė turi pasiėmusi nemažai ilgalaikių paskolų ir ji yra skolinga savo tiekėjams. Didžiausią dalį įmonės kapitalo 2012-2013 metais sudaro nuosavas kapitalas, o 2014 metais įsipareigojimai. 2012 metais didžiausią nuosavo kapitalo dalį sudarė nepaskirstytas pelnas, 2013 m. – rezervas savo akcijų supirkimui. Didžiausią dalį 2012-2013 metais ilgalaikių įsipareigojimų sudaro atidėjimai darbuotojų išmokoms, 2014 metais ilgalaikė skola , o trumpalaikių įsipareigojimų – prekybos skolos tik 2014 metais šios skolos dydis buvo panašus su ilgalaikių skolų einamųjų metų dalimi.

Įmonės kapitalo struktūros ir jos efektyvumo santykinių rodiklių analizė

Paveiksle matome įsiskolinimo koeficiento reikšmės trijų metų laikotarpiu. Tačiau, AB „Vilniaus baldai“ įsiskolinimo koeficientai optimalios ribos neviršija. Tiesa, iki jos mažiausiai trūko 2014 metais.

Didžiausias įsiskolinimo koeficientas, kaip buvo minėta, buvo pasiektas 2014 m. – 61%, tačiau jis neviršija optimalios ribos.

Iš antro paveikslelio matome, kad 2012 m. „Vilniaus baldai“ neturėjo trumpalaikių finansinių skolų, o ilgalaikes skolas sudaro finansinis lizingas, tačiau jis yra mažas ir neturi reikšmės rodiklio dydžiui, dėl to šiais metais skolos ir turto santykio rodiklis lygus nuliui. 2013-2014 m. įmonėje atsirado trumpalaikių finansinių skolų, dėl to šiais metais rodiklis siekė ne daugiau 0,07 Lt., kas reiškia, jog 2013- 2014 m. tik 0,07 Lt. trumpalaikių įsipareigojimų, susijusių su palūkanų mokėjimais, tenka vienam įmonės turto litui. Kadangi per 2012 – 2014 m. „Vilniaus baldų“ skolos ir turto santykis svyravo amplitudėje nuo 0 iki 0,07 Lt., tai reiškia, kad kreditorių rizikos mastas, lyginant su įmonės turto balansine verte yra vos pastebimas.

Pagal 3 paveikslelyje gautus duomenis, galime pastebėti, kad 2012m.-2013m reikšmės yra mažesnėuz 0,7 .Tokios koeficiento reikšmės rodo, kad įmonė yra daugiausiai finansuojama iš išorinių skolintų finansavimo šaltinių. Tačiau 2014m. Įmonė šį rodiklį smarkiai suprastino ir jis siekė 1,55, o tai yra blogas rodiklio pokytis ir tai rodo labai padidėjusią priklausomybę nuo kreditorių.

Pagal 4 paveikslelyje pateiktus duomenis matome, kad 2012 m., 2013 m. ir 2014 metais bendrasis mokumo koeficientas vis mažėjo. 2012 – 2013 m rodiklių reikšmės buvo gera ir reiškianti, kad įmonė puikiai tvarkėsi su savo trumpalaikiais įsipareigojimais, o 2014 m., 0,65 taigi kreditorių saugumas suprastėjo rodiklis neberodo aukšto mokumo lygio ir mažos finansinės rizikos bei bankroto grėsmės.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 134 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 35 puslapiai (6537 žodžiai)
  • Universitetas
  • Aivaras
  • AB „Vilniaus baldai“ kapitalo struktūros analizė ir jos finansinės būklės prognozavimas
    10 - 7 balsai (-ų)
AB „Vilniaus baldai“ kapitalo struktūros analizė ir jos finansinės būklės prognozavimas. (2016 m. Balandžio 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-vilniaus-baldai-kapitalo-strukturos-analize-ir-jos-finansines-bukles-prognozavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 20:33
×