AB Žemaitijos pienas Ilgalaikio turto auditas


Lentelių sąrašas. Įvadas. AB „žemaitijos pienas“ charakteristika. AB „žemaitijos pienas“ ilgalaikio turto apskaita. AB „žemaitijos pienas“ ilgalaikio turto plano ir programos sudarymas. Audito planas. Audito programa. AB „žemaitijos pienas“ ilgalaikio turto pokyčio analizė. Auditoriaus išvada. Išvados. Bibliografinių nuorodų sąrašas.


Darbo tikslas - Atlikti AB „Žemaitijos pieno“ ilgalaikio turto auditą

Parengti AB „Žemaitijos“ ilgalaikio materialiojo turto audito planą ir programą;

Praktiniai darbo rezultatai : Svarbią dalį įmonių vykdomoje veikloje užima ilgalaikio turto auditas. Tai auditas, kuris pasižymi audituojamos įmonės turto ir veiklos rezultatų tikrinimu, jų apibendrinimu. Todėl išanalizavus ilgalaikio turto struktūrą ir pelningumą 2014-2016 metais paaiškėjo, jog audituojamoje įmonėje turtas ir pelningumas kito nepastoviai.

AB „Žemaitijos pienas“ buvo įkurta 1993 metais, šiuo metu yra 3 pagal dydį Lietuvos pieno perdirbimo koncernas. AB „Žematijos pienas“ sėkmingai užsiima pieno produktų projektavimu, kūrimu, gamyba ir pardavimais. Įmonės produktų prekyba užsiima penki regioniniai padaliniai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Telšiuose. Bendrovėje naudojamos pažangiausios technologijos, padedančios užtikrinti aukščiausią ir stabilią produktų kokybę, saugą ir higienos lygį. Įmonėje dirba apie 1400 darbuotojų. Bendrovė ypatingai didelį dėmesį skiria produktų saugai ir kokybei, rūpinasi, kad būtų patenkinti šiandieninio vartotojo lūkesčiai. AB „Žemaitijos pienas“ dalį produkcijos eksportuoja į kitas Baltijos šalis, Rusiją, Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) šalis, Europos Sąjungos (ES) šalis ir Braziliją. Pagrindiniai prekiniai ženklai: „Džiugas“, „Germanto“, „Žemaitijos“, „Magija“, „Piknik“, „Rambyno“, „Dobilas“. Pienas yra perdirbamas ir toliau naudojamas pieno produktų gamybai. Įmonės pagrindiniai konkurentai yra AB „Rokiškio sūris“, AB „Pieno žvaigždės“, AB „Vilkiškių pieninė“.

Taip pat, ilgalaikis turtas yra naudojamas ne trumpiau nei vienerius metus ir jo įsigijimo (pasigaminimo) vertė ne mažesnė už įmonės nustatytą minimalią ilgalaikio turto vertę (Juozaitienės, 2008).

Įmonės ilgalaikio materialiojo turto vidutiniai naudingo tarnavimo laikotarpiai atskirtoms turto grupėms yra:

Apibendrinat galima teigti, kad ilgalaikis turtas atlieka daug skirtingų funkcijų. Dėl to apskaitoje ilgalaikio turto vertė yra apskaitoma įvairiai, nes pavyždiui mašinų ir įrengimų vertė yra skaičiuojama iš savikainos atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir kitus vertės sumažėjimus. Nusidėvėjimas (išskyrus žemę, kuri yra nenudėvima) apskaičiuojamas tiesiniu būdu per numatomą nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų naudingo tarnavimo laiką, apskaitomas pelne (nuostoliuose).

Tinkamas audito planavimas užtikrina, kad svarbiausiomis audito sritimis būtų skiriamas didžiausias dėmesys, kad būtų numatytos galimos problemos ir auditas būtų atliktas efektyviai. Planavimas yra vienas iš svarbiausių audito etapų, garantuojantis ne tik galimybę tinkamai atlikti auditą, bet ir reikiamai panaudoti padėjėjus, geriau derinti auditorių ir ekspertų veiksmus (Paukštienė I., 2012)

Tikrinami įmonės dokumentai paprastuoju, aritmetiniu, palyginamuoju būdais, naudojami rizika vertinimo metodai;

Įstatymais apibrėžti reikalavimai: ilgalaikio turto egzistavimas, dokumentų pilnumas, išsamumas; patikimumas.

Audito pradžia 2017 m. sausio 1 d., auditą planuojama baigti 2017 m. sausio 30 d.

Apibendrinant galima sakyti, kad audito planas yra audito priemonių visuma, padedanti atlikti teisingą ir objektyvų reikšmės procedūras.

Informacijos apie įmonės veiklą, vidinių ryšių stebėjimas, įmonės kontrolės sistemos vertinimas

Tikrinami: ilgalaikio materialaus turto įsigijimo dokumentai: sutartys, sąskaitos faktūros. Suderinami apskaitos registrais laiko ir sumos atžvilgių. Lyginamas turto sąrašas ir balansas

Patikrinama nuomos sutartis ar įmonė turi išsinuomoto ar išnuomoto turto jo nuomos mokėjimo tvarką, sutartis mokėjimo terminai.

Audito programoje yra sukonkretinami audito plano uždaviniai ir nurodomi kaip analizuojami dokumentai, procesai ir kaip bus pasiektas audito tikslas. AB „Žemaitijos pienas“ ilgalaikio turto programos pavyzdyje aprašomos šios procedūros: informacijos rinkimas, ankstesnių audito duomenų analizė, ilgalaikio turto dokumentų ir sąnaudų analizė, turto egzistavimo įrodymas, nuomos ir draudimo santykių analizė. Pirmoji audito procedūra atliekama stebint įmonės vidaus struktūrą, perprantant įmonės kontrolės ir valdymo sistemą. Jeigu įmonėje prieš tai buvo atliktas auditas yra privaloma peržiūrėti pastarojo rezultatus ir patikrinti ar buvo laikomasi duotų rekomendacijų. Ilgalaikio turto dokumentų analizė atliekama analizuojant pirkimo – pardavimo sutartyse bei kituose dokumentuose, kurių duomenis dubliuojasi su kitais apskaitos registrais. Audito programoje taip pat nurodoma, kad auditorius turi patikrinti ar įmonės buhalterija teisingai tvarko pastatų nusidėjimą, pastatų vertęs ir turto gyvavimo terminus.

  • Microsoft Word 41 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (3085 žodžiai)
  • Kolegija
  • Paulius
  • AB Žemaitijos pienas Ilgalaikio turto auditas
    9 - 1 balsai (-ų)
AB Žemaitijos pienas Ilgalaikio turto auditas. (2018 m. Sausio 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-zemaitijos-pienas-ilgalaikio-turto-auditas.html Peržiūrėta 2020 m. Rugpjūčio 11 d. 12:14
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo