Ab Žemaitijos pienas rinkodaros aplinkos analizė


Įvadas. Teoriniai rinkodaros aplinkos analizės principai. Rinkodaros strategija. Rinkodaros aplinkos analizė. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Ssgg analizė. Ab ,,žemaitijos pienas“ rinkodaros aplinkos analizė. Įmonės pristatymas. Rinkodaros komplekso elementų analizė. Produkų asortimentas. Produkcijos kaina. Produkcijos paskirstymas. Produkcijos rėmimas. AB ,,Žemaitijos pienas“ išorinės aplinkos analizė. Konkurencinės aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. AB ,, Žemaitijos pienas“ vidinės aplinkos analizė. AB ,, Žemaitijos pienas“ SSGG analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.

Tyrimo problema. Įmonė veikia tam tikroje nuolat kintančioje aplinkoje. Norėdama sėkmingai dirbti, jos turi nuolat stebėti aplinką, joje vykstančius pokyčius ir į juos reaguoti, prie jų prisitaikyti. Todėl įmonė privalo analizuoti situaciją, kad galėtų identifikuoti aplinkos teikiamas galimybes bei keliamas grėsmes, taip pat kritiškai įvertintų savo pačios galimybes bei vėliau priimtų atitinkamus sprendimus tolesnei veiklai vystyti (R. Virvilaitė, 2007). Tad čia svarbiu aspektu tampa įmonės aplinkos – vidinės ir išorinės – analizė. Darbe yra tikslinga ir aktualu išnagrinėti aplinką, kurioje veikia AB ,, Žemaitijos pienas“ ir išsiaiškinti, ar bendrovė yra tinkamai prisitaikiusi konkuruoti ne tik su vietiniais gamintojais Lietuvos rinkoje, bet taipogi ir užsienio rinkose.

Tyrimo tikslas – atlikti AB ,, Žemaitijos pienas“ išorinės ir vidinės rinkodaros aplinkos analizę.

Darbo struktūra. Darbas susideda iš dviejų pagrindinių dalių. Pirmojoje dalyje yra atliekama detali literatūros analizė, aptariami išorinės ir vidinės rinkodaros aplinkos teoriniai modeliai.

Antrojoje kursinio darbo dalyje teoriniai modeliai yra pritaikomi praktinei įmonės AB ,,Žemaitijos pienas“ aplinkos analizei. Anlizuojama bendrovės veiklos išorinė ir vididinė aplinka.

Darbo metodai. Lietuvos ir užsienio autorių mokslinės literatūros, mokslinių straipsnių, publikacijų, esančių interneto duomenų bazėse, įmonės pateikiamų ataskaitų bei kitos veiklos informacijos analizė bei lyginimas.

Prieš pradedant analizuoti įmonės rinkodaros aplinką, reiktų paminėti, jog sėkmingas įmonės konkuravimas rinkoje priklauso nuo protingai apgalvotos ir tinkamai pasirinktos rinkodaros strategijos. Vidinės ir išorinės įmonės aplinkos analizė būtent ir yra viena iš rinkodaros strateginio plano sudedamųjų dalių.

Rinkodaros strategija laikoma viena iš svarbiausių įmonės strategijų, kadangi rinkodara kontroliuoja pagrindines įmonės santykių su išorine aplinka palaikymo funkcijas – tai būtent prekės pristatymo rinkai ir pardavimo. Kaip teigia Porter (2007), rinkodaros strategija turi būti konkurencinė. Pagrindinis ir svarbiausias jos tikslas – atlikti puolamuosius arba gynybinius veiksmus, kuriant tvirtą poziciją rinkoje, o taip pat užtikrinti įmonės įmonės investicijų pelningumą ir grįžtamumą. Rinkodaros strategija – tai atsakymas į du pagrindinius klausimus (Porter, 2007):

Žemiau pateiktoje 1 schemoje matyti pagrindiniai rinkodaros planavimo žingsniai, kuriuos trumpai paanalizuosime.

Nors misijos sukūrimas yra pats pirmas planavimo žingsnis, tačiau pati misija nėra vienintelė įmonės gyvavimo gairė. Ji glaudžiai siejama su organizacijos vizija, vertybėmis, kultūra, atsakomybe ir panašiais aspektais. Pati misija neturėtų būti apibrėžiama kaip noras gauti stabilų pelną ar išvengti nuostolių bei ekonominių sukrėtimų, nes tai ir taip yra natūralūs kiekvienos įmonės siekiai. Todėl norint išsiskirti iš konkurentų ir pabrėžti įmonės privalumus, tikslinga būtų sukurtą misiją papildyti teiginiais apie rinką, prekių grupes, jų išskirtinumą bei pačios įmonės savitumą. Tačiau misija niekada netampa konkrečia įmonės užduotimi, nes jos paskirtis – tik numatyti įmonės veiklos kryptį.

2 žingsnis. Antrasis planavimo žingsnis apima įmonės tikslų nustatymą.

Dažnai tikslai apibrėžiami tik kiekybiškai (planuojama apyvarta, pelnu, kaštų sumažinimo procentu, rinkos dalimi ir t.t.). Tikslai apibrėžia tai, ko negali apibūdinti įmonės misija.

3 žingsnis. Trečiasis rinkodaros planavimo žingsnis yra perspektyvų tyrimas.

Paprastai perspektyvų tyrimas yra žinomas kaip SWOT, arba lietuviškai tariant SSGG (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės) analizė. Šios analizės esmė – apžvelgti įmonės veiklos ir aplinkos faktus (ją plačiau aptarsime nagrnėjant įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizę). SSGG analizėje kaip pagrindinius išorinės aplinkos faktorius galima įvardinti konkurentų veiksmus, paskirstymo kanalų ir reklamos teikiamas galimybes, vartotojų elgsenos ypatumus, perkamosios galios svyravimus ir panašiai. Vidiniai įmonės privalumai ir trūkumai gali būti tokie, kaip gamybos technologija, įmonės gamybinės ir finansinės galimybės, tinkama personalo kvalifikacija, produktų ar paslaugų kokybė ir pan..

4 žingsnis. Ketvirtasis rinkodaros plano kūrimo žingsnis įvardijamas kaip rinkodaros tikslų iškėlimas.

Skirtingai nei pačios įmonės bendrieji tikslai, rinkodaros tikslai apima tik rinkodaros sritį. Jie numato, ką įmonės turi įvykdyti per planuojamą laikotarpį, naudodama atitinkamas rinkodaros strategijas.

5 žingsnis. Na ir galiausiai paskutinis – penktasis žingsnis rinkodaros plano kūrime yra pačios rinkodaros strategijos pasirinkimas.

Rinkodaros strategijos kūrimas prasideda nuo pardavimų apimties ir kitų tikslų nustatymo etape numatytų rodiklių prognozės, teigiant, kad įmonės kol kas nieko nekeičia ir vykdo dabartinę savo jau turimą rinkodaros strategiją. Gali būti, jog numatytos prognozės iš karto atitinka rinkodaros tikslus – tuomet esamos rinkodaros strategijos nereikia keisti. Tačiau jeigu yra pastebima kokių nors neatitikimų ar netikslumų, reikia sukurti naują arba tiesiog pakoreguoti bei patobulinti šiuo metu turimą ir naudojamą rinkodaros strategiją.

  • Microsoft Word 87 KB
  • 2015 m.
  • 33 puslapiai (9502 žodžiai)
  • Universitetas
  • Mockus
  • Ab Žemaitijos pienas rinkodaros aplinkos analizė
    9 - 1 balsai (-ų)
Ab Žemaitijos pienas rinkodaros aplinkos analizė. (2015 m. Gegužės 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-zemaitijos-pienas-rinkodaros-aplinkos-analize.html Peržiūrėta 2020 m. Balandžio 04 d. 04:31
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo