AB „Žemaitijos pienas“ veiklos rodiklių analizė praktikos ataskaita


Ekonomikos praktikos ataskaita.

Įvadas. Įmonės finansiniai rezultatai. Pelningumo rodiklių analizė. Pardavimo pelningumo rodiklių įvertinimas. Turto pelningumo rodiklių įvertinimas. Kapitalo pelningumo rodikliai ir jį lemiančių veiksnių įvertinimas. Santykiniai pinigų srautų rodikliai. Ilgalaikio, trumpalaikio turto ir darbo išteklių panaudojimo efektyvumas. Išvados. Literatūra. Priedai.


Pajamos akcinėje bendrovėje „Žemaitijos pienas“ yra pripažįstamos bendrųjų pajamų ataskaitoje tada, kai rizika ir nuosavybė yra perduota pirkėjui, ir kai įmonė gaus iš to ekonominės naudos kuri gali būti patikimai įvertinta. Pardavimo pajamos pripažįstamos atėmus pridėtinės vertės, akcizo mokesčius ir suteiktas nuolaidas, tiesiogiai susijusias su pardavimais.

Remiantys pateiktais duomenimis ataskaitose, matome, kad akcinė bendrovė „Žemaitijos pienas“ turi pajamų atskirose geografinėse rinkose (žr. 1-ą paveikslą). Apibendrinant iš visų geografinių išdėstymų gautas pardavimo pajamas, galima sakyti, kad 2015 metais siekė 149114 tūkst. Eur, deja lyginant su baziniais metais pajamos sumažėjo net 12050 tūkst. Eur, tai siekė apie 15,52 proc.

Analizuojamu laikotarpiu (žr. 1-ą priedą) įmonė gavo daugiausiai pajamų plėsdama savo gaminius Lietuvoje 2014 metais – 81528 tūkst. Eur. Lyginant 2014 su 2015 metais, pastebima, kad įvyko nuosmukis 5860 Eur, t.y. 7,19 proc. mažiau negu baziniu laikotarpiu. Įmonės pajamos gautos iš parduotų ir pagamintų produktų Lietuvoje ataskaitiniais metais sudaro 50,75 proc. punkto visų gautų pajamų. Mažiausiai pardavimo pajamų akcinė bendrovė gavo baziniu laikotarpiu platindama savo veikla kitose šalyse, tai siekė apie 6965 tūkst. Eur. Lyginant bazinį su ataskaitiniu laikotarpiu, galima teigti, kad įmonės pajamos kitose šalyse kilo beveik 54,47 procento ir tai sudarė 4,32 proc. punkto visų gaunamų pajamų. Ataskaitiniais metais pardavimo pajamos kitose Baltijos ir NVS šalyse kito teigiamai 6,30 proc., ir tai sudarė 28,40 proc. punkto visų pajamų. Kitose Europos šalyse pardavimai atvirkščiai negu Lietuvoje pakilo iki 42355 tūkst. Eur, lyginant su 2014 metais pajamos kito teigiamai 6,30 proc., tai sudarė tik daugiau negu ketvirtadalį visų gaunamų pardavimo pajamų.

Nagrinėjant pardavimo pajamas suskirstytas pagal produktus (žr. į 2-ą paveikslą), galime teigti, remiantys gautais skaičiavimais, kad ataskaitiniais metai buvo gauta daugiau pajamų negu baziniais tik šviežiuose pieno produktuose, siekė net 60904 tūkst. Eur, t.y. 40,84 proc. punkto visų gautų įmonės pajamų.

Taip pat, įmonėje pajamas galima skirstyti pagal veiklą ir padaryti išvada, kokia kita veiklą atneša įmonei daugiau pajamų. (žr. į 3-ą paveikslą).

Tai, kas įmonėje priskiriama veiklai (žr. x priedą) parodyta šiuose ataskaitose. Didžiausias pajamas kiekvienais nagrinėjamais metais akcinė bendrovė gauna iš kitos veiklos (žr . į 3-ą paveikslą). Tačiau, 2014 metais šioms pajamoms įtakos labiausiai turėjo valgyklos pajamos kurios siekė net 449 tūkst. Eur, o tai apie 46,19 procento visų kitos veiklos pajamų. Kitos finansinės veiklos pajamos (žr. į 3-ą paveikslą) - 478 tūkst. Eur , buvo didesnės ataskaitiniais metais ir tam daugiausiai įtakos turėjo pelnas dėl valiutų kurso pasikeitimo 277 tūkst. Eur, ir tai buvo daugiau negu puse, net 57,95 proc. visų kitų finansinių veiklos pajamų.

Pajamų uždirbimui, daugelis įmonių patiria gan daug sąnaudų, taip pat ir AB „Žemaitijos pienas“. (žr. į 4-ą paveikslą)

Sąnaudų struktūros sandara yra pateikta (žr. 3-ą priedą). Toliau matome, kad po pardavimo savikainos, antroje vietoje yra veiklos sąnaudos kurios padidėjo 7229 tūkst. Eur, t.y. 30,77 proc. ir tam daugiausiai įtakos turėjo marketingas ir rinkodara kurie 2015 metais buvo 5672 tūkst. Eur ir tai yra 18,46 proc. veiklos sąnaudų. Kitos veiklos sąnaudos ataskaitiniais metai sumažėjo 193 tūkst. Eur ir tai yra 30,16 proc. Kitos finansinės veiklos sąnaudos padidėjo 192 tūkst. Eur o tai net 169,91 proc. Žymiai sumažėjo pelno mokesčio sąnaudos, sudariusios ataskaitiniais metai 531 tūkst. Eur, o tai yra 0,37 proc. visų sąnaudų.

 • Ekonomika Praktikos ataskaitos
 • 2017 m.
 • Lietuvių
 • Renata
 • 25 puslapiai (3796 žodžiai)
 • Kolegija
 • Ekonomikos praktikos ataskaitos
 • Microsoft Word 98 KB
 • AB „Žemaitijos pienas“ veiklos rodiklių analizė praktikos ataskaita
  10 - 2 balsai (-ų)
AB „Žemaitijos pienas“ veiklos rodiklių analizė praktikos ataskaita. (2017 m. Gegužės 22 d.). http://www.mokslobaze.lt/ab-zemaitijos-pienas-veiklos-rodikliu-analize-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 22:27