Administracinė teisė 4


Viešasis valdymas- administracinės teisės objektas. Viešasis valdymas ir viešasis administravimas. Administracinės teisės reguliavimo dalykas. Administracinės teisės metodas. Administracinės teisės normos ir šaltiniai. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės šaltiniai. Administracinės teisės šaltinių rūšys. Įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai. Poįstatyminiai teisės aktai – administracinės teisės šaltiniai. Tarptautinės sutartys ir teismų aktai kaip at šaltiniai. Administracinės teisės sistema ir šios teisės šakos sisteminimas. Administraciniai teisiniai santykiai. Lr viešoji administracija ( centrinė ). Lr vyriausybė kaip viešojo administravimo subjektas. Vyriausybės vidinis administravimas. Lr prezidentas viešosios administracijos sistemoje.

Teisės normų pagalba reguliuojami viešojo valdymo santykiai ( reguliacinė f-ja). Pvz.; kelių eismo taisyklės, ministerijų nuostatai.

Žmogaus teisių įgyvendinimo viešajame valdyme funkcija – atspindi žmogaus teisių įgyvendinimą viešojo valdymo srityje, pvz.: Peticijų įstatymas, Vyriausybės nutarimai.

Represinė funkcija – jos pagalba administracinė teisė gina valstybės, o kartais ir atskirų asmenų interesus nuo pavojinga visuomenei kėsinimosi. Pvz.:Valstybės tarnautojas paskiria nuobaudą už pažeidimus, tai nustatyta ATPK, Valstybės tarnybos įstatyme.

Vykdomosios valdžios funkcija – įgyvendinti Seimo priimtus įstatymus. Administracinį viešąjį valdymą atlieka ne tik Prezidentas, Vyriausybė, bet ir savivaldybės, viršininko administracija, ministerijos.Valstybinis valdymas ir viešasis valdymas atėjo iš tarybinių laikų.

Teisės šakos reguliavimo dalyką sudaro visuomeniniai santykiai kuriuos reguliuoja teisės šaka. Pagal reguliavimo dalyką teisės šakos skiriasi viena nuo kitos. Administracinė teisė tarnauja vykdomajai valdžiai. Persipina KT ir AT teisiniai santykiai. Pvz.: Vyriausybė , būdama AT subjektu, yra tuo pačiu ir KT subjektu. ( Skaityti straipsnį MD). Administracinės teisės reguliavimo dalykui priskiriamos šios visuomeninių santykių grupės:

viešojo valdymo institucijų sistemos organizavimo santykiai, įskaitant valstybės tarnybos santykius. Dalį šių santykių reguliuoja Konstitucinė teisė, pvz.: Vyriausybės skyrimas, premjero skyrimas ,Vyriausybės programa. Ministrui Seimas pareiškia interpeliaciją – tai KT santykiai.

Administracinės veiklos santykiai. Labai paplitus administracinės veiklos forma – valdymo aktų leidyba ( poįstatyminiai aktai – nutarimai, potvarkiai)..Valdymo aktų leidybos procesas yra reguliuojamas AT. Visi šie santykiai yra sureguliuoti teisės normomis. Taip pat yra valdymo – sankcionavimo veiksmai: prevencija, eismo reguliavimas ir pan. su tuo susiję veiksmai.

Žmogaus teisių įgyvendinimo viešajame valdyme santykiai.PVZ.: skundų padavimo teisės įgyvendinimas.

Administracinių konfliktų ( ginčų) santykiai ( pvz,: ginčai tarp ministerijų).

Administracinė teisė - tai specializuota viešosios teisės šaka, kurią sudaro visuma teisės normų, reguliuojančių viešojo valdymo institucijų sistemos organizavimo, administracinės veiklos, žmogaus teisių įgyvendinimo viešajame valdyme ir administracinių ginčų visuomeninius santykius.

2 gr. – Valdymo aktų leidybos procesą, subjektus, kurie gali leisti valdymo aktus, reglamentuoja administracinė teisė. Sankcionavimas - plati veikla. viešajame valdyme sankcionavimo veiksmų yra labai daug: transporto priemonių registravimas, nekilnojamo turto registravimas, patentavimas, sertifikavimas, darbuotojų atestacija, kontrolės ir priežiūros veiksmai, auditas ir prevencija, kelio ženklai, reagavimas į teisės pažeidimus, kardomieji veiksmai ( asmens apžiūra, neblaivaus sulaikymas).

3 gr. – žm. t. įgyvendinimo V.V.santykiai, t.y. kur yra įgyvendinamos Konstitucinės žmogaus teisės.

4 gr. – Labai svarbus santykių ratas, apimantis konfliktus tarp žmogaus ir valdžios. Daugeliu atveju kyla konfliktai tarp žmogaus ir valdžios. Kyla administracinis ginčas, kuris turi būti vienaip ar kitais sprendžiamas. Administracinė teisė įtvirtiną eilę galimybių, kaip spręsti šiuos ginčus. Administracinių teismų prerogatyva nagrinėti administracinius ginčus. Yra ikiteisminis ir teisminis ginčų nagrinėjimas. Neretai administracinius ginčus stengiamasi išspręsti iki teismo. Veikia Vyriausioji administracinė ginčų komisija. Apskrityse ir administracijose komisijos praktiškai neveikia. Įstatymų reglamentuota administracinė procedūra; asmuo, kurio teisės pažeistos, turi teisę kreiptis į institucijos, organizacijos vadovą su prašymu, kad būtų ištirtas atvejis.

Parodo kokiu būdu reguliuoja vis. santykius. Administracinė teisė išsiskiria tuo, kad ji dažniausiai reguliuodama visuomeninius santykius taiko imperatyvųjį metodą ( griežtai privalomas elgesio variantas). Pvz.: KET yra imperatyvus metodas ( privaloma laikytis). AT bendrasis metodas yra imperatyvus metodas. AT yra viešosios teisės šaka ( ne privatinės). Viešasis valdymas , kurį AT reguliuoja, liečia viešuosius interesus ( ekologinis saugumas, transporto paslaugų kokybė, visuomenės saugumas, sveikata), todėl turi būti reglamentuojama griežtai.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 38 KB
  • 2011 m.
  • 13 puslapių (7813 žodžiai)
  • Administracinė teisė 4
    10 - 2 balsai (-ų)
Administracinė teisė 4. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/administracine-teise-4.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 17 d. 13:00
×