Administracinė teisė (5)


Teisėtumo užtikrinimas viešo administravimo srityje. Teisėtumo reikalavimai. Užtikrinti teisėtumą valstybiniame valdyme reiškia. Veikla , užtikrinant teisėtumą valstybiniame valdyme , turi būti įgyvendinama. Teisėtumo principai. Valstybinio viešojo valdymo kontrolės sąvoka. Pagrindiniai kontrolės uždaviniai. Pagrindiniai kontrolės principai. Seimas kontroliuoja. Įstaigų prie Vyriausybės vykdoma kontrolė. Pagrindiniai Valstybės kontrolės uždaviniai. Valstybės kontrolės funkcijos. Valstybės kontrolės struktūra. Valstybės kontrolės atskaitomybė. Administracinė priežiūra. Viešojo administravimo institucijų vykdomai administracinei priežiūrai būdinga. Administracinės priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai. Administracinės prievartos priemonės Metodai. Administracinės teisinės prievartos specialūs požymiai. Kardomosios administracinio poveikio priemonės. Administracinės nuobaudos. Administracinių prievartos priemonių taikymo teisėtumo kontrolė. Administracinė atsakomybė Teisinės atsakomybės požymiai. Administracinės atsakomybės požymiai. Administracinės atsakomybės elementai. Administracinės atsakomybės principai. Teisinės atsakomybės rūšys. Administracinės atsakomybės atribojimo nuo kt. atsakomybės rūšių požymiai. Baudžiamoji atsakomybė vs. administracinė atsakomybė. Drausminė tarnybinė atsakomybė vs. administracinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė vs. civilinė atsakomybė. Aplinkybės , pašalinančios administracinę atsakomybę. Būtinasis reikalingumas. Būtinoji gintis. Valstybės tarnautojų atsakomybė. Už tarnybinius nusižengimus skiriamos tarnybinės nuobaudos. Valstybės tarnautojų materialinė atsakomybė. Nepilnamečių administracinės atsakomybės ypatumai. Administracinės prievartos priemonės , taikomos užsieniečiams.


Socialiniai ir teisiniai mechanizmai - užtikrina teisės įgyvendinimą, pareigų vykdymą, netrukdomą subjektinių teisių įgyvendinimą;

Teisėtumo prezumpcijos principas: Įstatymas laikomas atitinkančiu Konstituciją, kol nėra tai paneigiančio oficialaus KT nutarimo. Teisėtumo esmę sudaro tikslus ir nenukrypstamas įstatymų ir jais paremtų kitų teisinių aktų vykdymas.

f) auklėti valstybinio valdymo institucijų, visuomeninių organizacijų darbuotojus ir piliečius, kad jie griežtai laikytųsi įstatymų ir valstybinės drausmės.

1. Vienodas teisėtumas - teisės normos, kiti teisiniai paliepimai turi būti vienodai suprantami ir realizuojami visoje šalies teritorijoje.

2. Teisėtumo visuotinumas - visi mūsų šalies teisės subjektai privalo realizuoti teisinius reikalavimus, laikytis įstatymų. Visi visuomeniniai santykiai, reikalaujantys teisinio reguliavimo, turi būti tiksliai sureguliuoti.

3. Įstatymo viršenybė - visi teisiniai norminiai bei individualūs teisiniai aktai pavaldūs įstatymams. Jeigu teisinis aktas prieštarauja įstatymui - tai teisėtumo pažeidimas.

4. Visų teisės subjektų lygybė prieš įstatymą - visi piliečiai lygūs prieš įstatymą, nepaisant jų kilmės, socialinės padėties, tautybės, rasės, lyties, išsilavinimo, kalbos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

5. Visų teisės subjektų subjektinių teisių ir pareigų visiškas ir realus garantavimas - teisėtumas ne tik reikalavimas, kad visi teisės subjektai vykdytų teisines pareigas. Teisėtumas reiškia ir tai, kad visos subjektinės teisės būtų realiai įgyvendintos.

8. Teisėtumo ir teisingumo vienybė - teisėtumo teisingumą lemia teisės teisingumas. Teisė įtvirtina teisingumo pagrindus, o teisėtumas padeda jį įgyvendinti.

Valstybinio valdymo subjektų veiklos kontrolė - tikrinimas, ar jų veiksmai (neveikimas) atitinka Konstitucijos ir kt. įstatymų reikalavimus

Vyriausybę ir ministrus, seimo kontrolierius, kitas jo įsteigtas jam tiesiogiai pavaldžias įstaigas, bei jų vadovus (išskyrus teismus).

Seimas - įstatymų leidžiamoji valdžia, kuri vykdo tam tikras kontrolės funkcijas:

prižiūri Vyriausybės veiklą, gali pareikšti nepasitikėjimą Ministru Pirmininku ar ministrais;

pritaria Ministro Pirmininko kandidatūrai ir svarsto jo pateiktą Vyriausybės programą, sprendžia ar jai pritarti;

svarsto metinę Vyriausybės programos ataskaitą, biudžeto įvykdymo apyskaitą;

Jie turi teisę tikrinti, kaip laikomasi įstatymų, kitų Seimo nutarimų, kaip atsižvelgiama į jų rekomendacijas. Seimo komitetai turi teisę išklausyti Vyriausybės narį ar kitą pareigūną taip pat komitetai turi teisę išreikalauti iš tam tikrų institucijų (išskyrus teismus) informaciją, išvadas raštu, metines ataskaitas; savo iniciatyva arba Seimo pavedimu atlikti atskirų problemų parlamentinį tyrimą. Šie komitetai gali išklausyti tam tikrų institucijų narių ataskaitas, užduoti klausimus, teikti pastabas ir priimti sprendimus. Visi komitetų priimti sprendimai valstybės institucijoms yra rekomendaciniai. Kiekvienas komitetas vykdo kontrolę savo kompetencijos srityje.

Etikos ir procedūrų komisija prižiūri kaip yra laikomasi Seimo statuto bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių Seimo narių veiklą. Seimo Pirmininko, jo pavaduotojų, komitetų bei komisijų pirmininkų, kitų Seimo narių siūlymu arba savo iniciatyva nagrinėja šių teisės aktų bei etikos pažeidimus, svarsto kilusius Seimo narių konfliktus; prireikus pateikia išvadas Seimui, jo Pirmininkui ar Seimo valdybai. Per Biudžeto ir finansų komitetą tikrinama valstybės kontrolės ir Lietuvos banko veiklą.

Vyriausybė atlieka ministerijų ir kitų vyriausybinių institucijų veiklos kontrolę. Pagrindiniai teisės aktai, kuriuose minimos vyriausybinės kontrolės funkcijos:-LR Konstitucija-LR Vyriausybės įstatymas-LR Vyriausybės darbo reglamentas

Informacinės visuomenės plėtros komitetas - prižiūri, kad visiems Lietuvoje esantiems vartotojams būtų užtikrintos vienodos galimybės naudotis informacijos technologijų ir telekomunikacijų (ITT) priemonėmis.

Ryšių reguliavimo tarnyba - kontroliuoja, kad būtų laikomasi nustatytų reikalavimų teikiant telekomunikacijų ir pašto paslaugas bei kad vartotojams būtų sudarytos galimybės gauti nustatytos kokybės minėtų paslaugų minimumą už atitinkamą kainą visoje Lietuvos teritorijoje.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 259 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 11 puslapių (4069 žodžiai)
  • Toma
  • Administracinė teisė (5)
    10 - 8 balsai (-ų)
Administracinė teisė (5). (2016 m. Balandžio 24 d.). https://www.mokslobaze.lt/administracine-teise-5.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 23:45
×