Administracinė teisė ir procesas


Administracinės teisės normos. Administracinės teisės normų rūšys. Administraciniai-teisiniai santykiai. Pagrindiniai administracinės teisės principai. Administracinės teisės subjektai. Viešojo administravimo esmė ir turinys. Viešojo administravimo principų sąvoka ir sistema. Administracinė prievarta ir jos poveikio priemonės. Administracinė atsakomybė, savarankiška atsakomybės rūšis, sąvoka. Administracinės nuobaudos administracinės nuobaudos sąvoka ir pagrindiniai bruožai. Administracinis teisės pažeidimas. Administracinių teisės pažeidimų kodekso ypatingoji dalis. Administraciniai teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į nuosavybę. Administraciniai teisės pažeidimai aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, gamtos, istorijos ir kultūros paminklų apsaugos srityje. Administraciniai teisės pažeidimai pramonės, elektros ir šiluminės energijos naudojimo srityje. Administraciniai teisės pažeidimai žemės ūkyje. Veterinarinių sanitarinių taisyklių pažeidimai. Administraciniai teisės pažeidimai transporte, kelių ūkio bei ryšių srityje. Administraciniai teisės pažeidimai piliečių buto teisių, butų komunalinio ūkio ir tvarkymo srityje. Administraciniai teisės pažeidimai prekybos, finansų, apskaitos ir statistikos srityje. Administraciniai teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į viešąją tvarką. Administraciniai teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į nustatytą valdymo tvarką. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena. Asmenys, dalyvaujantys administracinio teisės pažeidimo bylų procese. Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimas. Organų (pareigūnų) priimtų nutarimų apskundimas pirmosios instancijos teismui. Apeliacinis procesas dėl pirmosios instancijos teismo procesinių sprendimų.

Administracinė teisė yra savarankiška teisės šaka. Jos savarankiškumą lemia reguliaat labai dažnai taikomas imperatyvinis metodas. Viešajame administravime labai dažna subordinacija – pavaldumas. Jei yra pavaldumas yra galimybė taikyti valstybės prievartą ( prevencines atsakomybės priemones). Yrat nėra izoliuota nuo kitų teisės šakų. Sunku nustatyti ribas tarp jų, nes viešasis administravimas yra sudėtinga at norma – valstybės nustatyta ir visuotinai privaloma elgesio taisyklė administraciniuose-teisiniuose santykiuose, kurios.         at normos skirtos administracinių-teisinių santykių subjektams. Jos veikia viešojo administravimo srity (vykdomosios valdžios sferoje). Subjektų yra labai daug - nuo valstybės iki piliečio. Tarp šių subjektų gali būti organizacinis, teisinis pavaldumas.

        at normos savo pobūdžiu yra labai įvairios, nes įvairiapusis ir sudėtingas at reguliavimo dalykas (materialinės, procesinės. ).

        siekiant įgyvendinti at normas, labai dažnai numatyta galimybė taikyti valstybės administracinę prievartą (prevencines, kardomąsias arba atsakomybės priemones). Valstybės prievarta yra labai ryški administracin·          poįstatyminiais administracinio valdymo aktais. At hipotezė gali būti ne toje pačioje teisės normoje. Ji gali būti nustatyta kitoje normoje (pvz.  atpk 12str. ). Bet ji gali būti ir toje pačioje normoje. Hipotezė gali būti ir įsivaizduojama, užprogramuota teisės normoj.

Dispozicija yra pagrindinė teisės normos dalis. Reikalauja iš subjektų veiksmų atitikimo ar susilaikymo nuo jų.

Sankcija numato teisės pažeidimą padariusiam subjektui materialinio ar kito pobūdžio neigiamas pasekmes. Sankcijos gali būti susiję ne tik su administracinės atsakomybės taikymu, bet ir su administracinių sankcijų taikymu (pvz. Valstybės tarnybos įstatyme – tarnautojo pareiga tinkamai vykdyt pareigas). Sankcija gali atsirast kitame straat normos klasifikuojamos pagal įvairius kriterijus. Administracinių normų rūšys priklauso nuo konkrečių klasifikavimo kriterijų, pvz. Jais gali būti konkretūs suadministracinis-teisinis santykis – viešojo administravimo visuomeniniai santykiai, kurie sureguliuoti administracinės teisės normomis.

Adm-teis.  santykiams būdingi tie bendrieji požymiai, kurie būdingi ir kitų teisės šakų teisiniams santykiams, tačiau jie turi ypatumų, skiriančių juos nuo kitų teisės šakų S.

  • Microsoft Word 260 KB
  • 2012 m.
  • 161 puslapis
  • Universitetas
  • Jolanta
  • Administracinė teisė ir procesas
    10 - 3 balsai (-ų)
Administracinė teisė ir procesas. (2011 m. Balandžio 27 d.). https://www.mokslobaze.lt/administracine-teise-ir-procesas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 23 d. 04:57
×