Administracinė teisė konspektas 4


Visuomeninės organizacijos kaip adm teis sant dalyviai. Polit partijos ir organizacijos kaip adm t sant dalyviai. Religinės bendruomenės ir bendrijos kaip adm t sant dalyviai. V. Tr. Kaip viešo valdymo subjektas. V tr adm atsakomybė. Materialinė v tr atsakomybė. Valdymo ir kontrolės santykis. Valstybinė valdymo forma ir metodai. Teisės aktų rengimo tvarka. Valdymo aktų paskelbimas ir įsigaliojimas. Asmenų prašymų ir pareiškimų nagrinėjimas viešojo administravimo institucijose. Subjektai dalyvaujantys adm procedūrose. Asmenų teisių gynimo formos iki teisminiuose ginčuose. Asmenų teisių gynimas adm teismuose. Apygardų adm teismai. Asmenų teisių gynimo viešojo administravimo institucijose procedūriniai klausimai. Skundų ir prašymų pateikimas adm teismui. (kreipimosi į adm teismą procesinės formos). Skundų ir prašymų pateikimo terminai. Adm teismo sprendimų priėmimas.

Visuomeninės organizacijos kaip adm teis sant dalyviai (vo) vo- tai piliečių arba užsieniečių nuolat gyv lr, savanoriškas susivienijimas sudarytas bendriems narių poreikiams ir tikslams tenkinti. (ūkininkų sąjunga/ darbininkų sąjun). Dalyvavimas pasireiškia (vo registravimo santykiuose- yra subjektai įgalioti jas įregistruoti. Tai priklauso nuo vo lygmens. Teisingumo ministerija – registruoja vo kurių veikla apima daugiau kaip apskr terit. Apskrities viršininkas- reg vo kurių veikla apima daugiau kaip vieną sav teritor. Ir buveinė apskrities centre. Savivaldybės vykdomoji institucija- kurių veikla apima vieno raj ar miesto terit. Registruoti įstatus atsisakymo pagrindai (nesilaikyta vo steigimo tvarkos [vo sąjungą gali steigti dvi ar daugiau vo. Vo sąjungos steigiamos ir veikia laikydamosi įst. Naujai steigiamų vo, jų sąjungų pavadinimas ir simbolika turi skirtis nuo lr jau įregistruotų polit partijų ir polit organizacijų, kt vo, jų sąjungų pavadinimų ir simbolikos. ] / įstatuose nenurodyti visi reikalaujami duomenys t b numatyta [pavadinimas, simbolika ir buveinės adresas/ veiklos tikslai, uždaviniai, teritorija/ priėmimo į visuomeninės organizacijos narius arba dalyvius ir išstojimo, pašalinimo iš jos sąlygos bei tvarka/ narių ar dalyvių teisės ir pareigos/ struktūrinių padalinių steigimo, reorganizavimo bei veiklos nutraukimo tvarka, struktūrinių padalinių santykiai su vo valdymo organais ir jų teisės/ lėšų ir pajamų šaltiniai, lėšų ir pajamų naudojimo kontrolės tvarka/ įstatų pakeitimo ir papildymo tvarka/ veiklos pasibaigimo ir turto sunaudojimo tvarka]. Atidėjus įst registravimą t b ne vėliau kaip per mėn ištaisyti trūkumai. Esminės registruoti įstatus atsisakymo priežąstys (jei vo tikslai ir uždaviniai ir veiklos būdai prieštarauja k, įst ir vyriausybės nutarimams/ jei jau anksčiau tokiu pavadinimu yra įregistruota vo. / jei nesilaiko vo įstatų registravimo tvarkos [kai veikla apima daugiau kaip vienos apskr terit, įstatus reg teisingumo ministerija. Kai vo veikla apima daugiau kaip sav terit ir kurios buveinė yra apskr centre ar kt apskr teritorijoje, įstatus registruoja apskr valdytojas. Vo, kurios veikla apima vieno rajono ar miesto terit įstatus registruoja saviv vykdomoji institucija.

Vo ne vėliau kaip per vieną mėnesį po įstatų priėmimo ir valdymo organų šrinkimo dienos paduoda atitinkamai v institucijai p]. Nesilaiko vo steigimo reikalavimų [steigėjais g b lr pil 18 m. Steigėjai –ne mažiau kaip 15- turi sušaukti steig suv, konferenciją ar susirinkimą.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 36 KB
  • 2011 m.
  • 12 puslapių (8885 žodžiai)
  • Administracinė teisė konspektas 4
    10 - 3 balsai (-ų)
Administracinė teisė konspektas 4. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/administracine-teise-konspektas-4.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 15:02
×