Administracinė teisė konspektas (5)


Administracinė teisė. Visuomeniniai santykiai. Administracinės teisės normų sisteminimas. Administracinės teisės subjektai. Administraciniai teisiniai santykiai - sąvoka , rūšys. Administracinės teisės materialinės normos. Teisinio reguliavimo mechanizmas. As etapas. Ias etapas. Ąjį etapą. Asis etapas. Administracinių teisės normų realizavimo formos. Administracinės teisės nagrinėjimo kriterijai. Vykdomosios valdžios subjektai , jų klasifikavimas. Vykdomosios valdžios institucijų sistemos struktūra. Administracinės teisės principai. Administracinės teisės principų paskirtis.


Bendroji dalis – teisės normų sistema skirta reguliuoti administracinių teisinių subjektų bendrąjį teisinį statusą.

Specialioji dalis – dalis apimanti teisės normas ir institutus, reguliuojančius konkrečių sričių valstybinį valdymą.

ADMINISTRACINĖS TEISĖS NORMOS SAMPRATA, TURINYS, RŪŠYS

Sankcija - valstybės poveikio priemonės, taikomos asmenims, pažeidusiems (nevykdantiems)teisės normoje įtvirtintos taisyklės.

AT normų taikymo sfera – valstybinio valdymo sritis. Tai teisės normos, kurias nustato valstybė.

AT normos - bendro pobūdžio, jos galioja visiems piliečiams LR teritorijoje ir su tam tikromis išimtimis užsieniečiams.

Tai privalomo elgesio taisyklės, jos yra imperatyvios ir taikomos visiems asmenims vienoda tvarka.

Sankcijos - oficialios teisės normos, kurias taiko įgalioti pareigūnai arba valstybinio valdymo institucijos.

- nurodymas, suteikiantis tam tikram valdymo santykių subjektui, tam tikros administracinės teisės normos ribose pasirinkti, bet būtinai vieną iš numatytų elgesio variantų;

įpareigojančios, t. y. nurodančios padaryti būtinai tam tikrus veiksmus, kurių reikalauja ši norma

(pvz.: automašinos savininkui numatyta pareiga ją registruoti ir sistemingai dalyvauti techninėje apžiūroje);

įgalinančios, t. y. numatančios galimybę elgtis tam tikros normos reikalavimų ribose pagal savo nuožiūrą.

rekomendacinės , nurodymu, suteikiančiu valdymo santykių subjektui, neperžengus AT normos ribų, pasirinkti vieną iš normoje numatytų elgesio variantų

(pvz., policijos pareigūnas gali įspėti Kelių eismo taisyklių pažeidėją arba skirti baudą);

procesinės - nustato tvarką, pagal kurią įgyvendinamos materialinės teisės normos.

bendrosios normos, reguliuojančios grupę vienarūšių santykių arba nustatančios tam tikrus bendrus reguliavimo pagrindus.

specialios normos, konkretizuojančios bendrųjų normų taikymą, atsižvelgiant į visuomeninių santykių ypatumus.

normos, nustatančios valdymų teisinę padėtį.

normos, nustatančios tarnautojų administracinį teisinį statusą.

normos, nustatančios vietos savivaldos teisine padėtį

normos, nustatančios visuomeninių organizacijų teisinę padėtį valdymo sferoje.

Kodifikacijos būdu - norminių aktų jungimas į bendrą ir logiškai pagrįstą sistema, kai pašalinami joje esantys prieštaravimai, pakeičiamos pasenusios normos naujomis, papildant galiojančias normas. Kodifikavimo pavyzdys - sudarytas LR administracinių teisės pažeidimų kodeksas.

Administracinės teisės literatūroje visi administracinės teisės subjektai skirstomi į:

Fiziniais asmenimis arba individualiais subjektais laikomi LR piliečiai, užsieniečiai ir asmenys be pilietybės. Šie asmenys nėra nuolatiniuose teisiniuose santykiuose su vykdomosios valdžios arba viešojo valdymo (administravimo) institucijomis. Administracinių teisinių santykių subjektais piliečiai tampa, pavyzdžiui, esant būtinybei atlikti kokius nors veiksmus, įvykdyti administracinės teisės normų nustatytas pareigas, gauti atitinkamos institucijos licenciją ar leidimą, apskundžiant teismui viešojo valdymo (administravimo) institucijų veiksmus, pažeidžiančius asmenų interesus, teises ir laisves.

ADMINISTRACINIAI TEISINIAI SANTYKIAI - SĄVOKA, RŪŠYS

Administraciniai teisiniai santykiai gali būti grupuojami pagal keletą požymių, reikšmingų vartojimo požiūriu.

1) Pagal šalių tarpusavio pobūdį išskirtini vertikalūs ir horizontalūs teisiniai santykiai.

2) Pagal turinį administraciniai teisiniai santykiai gali būti materialiniai ir procesiniai.

Materialiniai valdymo santykiai sureguliuoti materialinėmis AT normomis, procesiniai - procesinėmis teisės normomis.

3) Pagal tikslo siekimo nuostatas išskiriami pozityvūs ir deliktiniai administraciniai teisiniai santykiai.

Teisiniai santykiai vadinami pozityviais, nes jie atsiranda valstybės ar savivaldybių institucijoms įgyvendinant pagrindines funkcijas, t. y. sprendžiant įvairius organizacinius uždavinius, vadovaujant socialinei, kultūrinei veiklai, padedant įgyvendinti piliečių subjektines teises bei teisėtus interesus (pvz., išduodant leidimus) valstybinio valdymo sferoje.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 37 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 6 puslapiai (2990 žodžiai)
  • Toma
  • Administracinė teisė konspektas (5)
    10 - 2 balsai (-ų)
Administracinė teisė konspektas (5). (2016 m. Balandžio 24 d.). https://www.mokslobaze.lt/administracine-teise-konspektas-5.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 07:57
×