Administracinė teisė LT


Nevalstybinės organizacijos. Religinės bendruomenės. Profesinės sąjungos kaip administracinių teisinių santykių subjektai. Valstybės tarnautojai kaip administracinės teisės santykių subjektai. Priėmimas į valstybės tarnybą. Pareigos ir teisės valstybės tarnautojo. Valstybės tarnautojo atsakomybė. Materialinė vt atsakomybė. Valdymas ir kontrolė. Jų santykis. Valstybinio valdymo metodai. Aktų parengimo tvarka. Valdymo aktų priėmimas. Valdymo teisinių aktų paskelbimas ir įsigaliojimas. Viešojo valdymo aktų teisėtumo kontrolė valdymo aktų galiojimo sustabdymas ir valdymo aktų panaikinimas. Valdymo aktų veikimo sustabdymas ir panaikinimas. Klaidų taisymo procedūra. Asmenų prašymų ir pareiškimų nagrinėjimas viešojo valdymo institucijose. Subjektai dalyvaujantys administracinėje procedūroje. Asmenų teisių gynimo formos. Asmenų teisių gynimas administraciniuose teismuose.

Nėra pasakyta, kad org sprendimą apie veiklos nutraukimą galėtų skųsti. Jei sprendimas priimtas apygardos teismas, tai galima skųsti Aukšt administraciniam teismui, bet VO įstatyme to parašyta nėra.

Kontrolės ir veiklos sustabdymo adm santykiai – Subjektas galintis sustabdyti veiklą yra ne teismas bet TM, kaip viešojo administravimo subjektas. Veiklos sustabdymą gali inicijuoti: pati ministerija; įv valstybės ar savivaldybės institucijos t p kitos PP ar PO jei pažeidžiama LR K ar PP ir PO įstatymas. (Kreipimasis t b išnagrinėtas ne vėliau kaip per 1 mėn nuo gavimo dienos) Rinkimų metu PP veiklą gali sustabdyti tik Apygardos adm teismas, kurio sprendimas įsigalioja nuo paskelbimo dienos. TM sužinojusi apie įst pažeidimą nustato terminą per kurį PP privalo pašalinti pažeidimą. Jei nustatytu laiku pažeidimas nepašalinamas PP ar PO veikla sustabdoma, bet ne ilgiau kaip 6 mėn. Jei per nustatytą laiką PP ar PO nepašalina nustatytų pažeidimų arba per 1 m nuo veiklos sustabdymo dienos vėl pažeidia LR įstat, jos veikla sustabdoma 1 m.

Pašalinusi pažeidimus PP apie tai praneša TM ir ši per 5 d leidžia PP tęsti veiklą.

Veiklos nutraukimas – PP ar PO veikla pasibaigia jeigu pati PP savo veiklą nutraukia įstatuose nustatyta tvarka arba jei partijos veiklą nutraukia Apygardos adm teismas. LR TM teikimu Apygardos adm teismas gali nutraukti PP ar PO veiklą jeigu po pakartotinio veiklos sustabdymo ji per metus pažeidžia K ir PP ir PO įstatymą.

Pgl dabar galiojantį Adm bylų teisenos įstatymą adm apygardų teismai neturėtų nagrinėti bylų dėl partijos veiklos nutraukimo ir atsisakymo registruoti dėl to kad: 1) veiklos sustabdymas arba atsisakymas registruoti partiją yra ne norminio o individualaus pobūdžio TA ir yra vienkartinio pobūdžio, o visų grandžių adm teismai nagrinėja tik norminių TA teisėtumą; 2) TM yra centrinis viešojo valdymo organas, o pgl adm bylų teisenos įstatymą dėl centrinių valdymo organų reikia kreiptis į Aukštesnįjį adm teismą; 3) adm bylų teisenos įst nėra nurodyta, kad adm teismai nagrinėja bylas dėl partijų.

Adm santykiai, kuriuose dalyvauja relig bendruomenės ir bendrijos turi kai kurių ypatumų. Vienas iš jų – įstaigų vadovybė turi sudaryti sąlygas laisvai atlikti atitinkamas religines apeigas?

Administraciniai santykiai: 1) relig bendijų ir bendruomenių pripažinimo santykiai iš valstybės pusės; 2) veiklos sustabdymo santykiai; 3) veiklos nutraukimo santykiai.

Relig bendruomenė gali skųstis aukštesnei valdymo institucijai arba teismui dėl neleidimo atlikt religines apeigas.

1.Pripažinimas – Relig bendruomenės ir bendrijos: a) tradicinės (pripažintos ir b) netradicinės. Tradicinėms nereikia spec registravimo, kad pradėtų veikti. Jos turi tik pranešti TM apie juridinio statuso turėjimą ir egzistavimą, o TM tai įformina. Netradicinės – įgyja juridinio asmens teises nuo jų įstatų įregistravimo. R bendruomenės registruojamos jei vienija ne mažiau kaip 15 pilnamečių LR piliečių. R bendrijos g b registruotos jei vienija ne mažiau kaip 2 R bendruomenes. Norint įregistruoti RB ar RB įstatus t b pateikiamas pareiškimas, steigiamojo susirinkimo protokolas ir narių sąrašas.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 36 KB
  • 2011 m.
  • 26 puslapiai (8373 žodžiai)
  • Administracinė teisė LT
    8 - 2 balsai (-ų)
Administracinė teisė LT. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/administracine-teise-lt.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 17:55
×