Administracinė teisė referatas


Įvadas. Administracinės atsakomybės samprata. Pagrindiniai administracinės atsakomybės principai ir jos pasireiškimo aspektai. Administracinės atsakomybės skirtumai nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių. Administracinės atsakomybės reikšmė viešajam administravimui. Išvados. Literatūra.

Darbo tikslas: išanalizuoti administracinę teisę.

Darbo uždaviniai:

2. Atskleisti pagrindinius administracinės atsakomybės principus ir administracinės atsakomybės pasireiškimo aspektus;

3. Atskirti administracinę atsakomybę nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių;

Darbo metodai: darbas grindžiamas mokslinės literatūros, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos ir vadovėlių analize.

Administracinė atsakomybė yra teisinės atsakomybės rūšis, todėl jai yra būdingi visi bendrieji išvardinti požymiai. Be šių bendrųjų požymių administracinė teisinė atsakomybė turi ir savo specifinius bruožus, kurių pagalba galima ją išsamiau apibūdinti, geriau suvokti ir atskirti nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių.

Administracinės atsakomybės vaidmuo yra neatskiriamai susijęs ir su asmens teisių apsaugos garantijomis, numatytomis ATPK normų. Pvz. pagal anksčiau galiojusią ATPK normą rajono (miesto) apylinkės teismo (apylinkės teismo teisėjo) nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje buvo galutinis ir neskundžiamas, todėl verta dėmesio neseniai Kodekse įtvirtinta nauja labai svarbi nuostata, kad toks rajono (miesto) apylinkės teismo (apylinkės teismo teisėjo) nutarimas gali būti apskųstas apygardos teismui (ATPK 292 str.) ir klaida, jeigu ji buvo padaryta apylinkės teismo (teisėjo), gali būti ištaisyta pagal ATPK 281 straipsnyje nustatytas taisykles.

Administracinės nuobaudos turi būti nustatytos įstatymų ir organų bei pareigūnų skirtos kaltiems asmenims tik tokios, kurios būtų efektyvios ir teigiamai veiktų pažeidėjus. Be abejonės skirtos administracinės nuobaudos turi atitikti kaltės laipsnį. Per griežtos nuobaudos, jei jos skiriamos neatsižvelgiant į konkrečias teisės pažeidimo padarymo ir atsakomybę švelninančias

Atsakomybės neišvengiamumo principas reiškia, kad kiekvienas administracinis teisės pažeidimas turi būti atskleistas, kaltas asmuo patrauktas atsakomybėn, o skirta nuobauda iš tikrųjų įvykdyta. Įspėjamoji administracinės nuobaudos reikšmė priklauso ne tik nuo to, kad ji buvo nustatyta įstatymo, yra griežta, o svarbiausia, kad ji neišvengiama. Taigi atsakomybės neišvengiamumo principo laikymasis – būtina veiksmingos, efektyvios kovos su teisės pažeidimais sąlyga. Dėl to nė vienas administracinis teisės pažeidimas negali būti neatskleistas, nepastebėtas valstybės ir visuomenės, jų nepasmerktas, o pažeidėjas – nenubaustas. Nebaudžiamumas, teisei priešingo elgesio nesmerkimas visuomet skatina naujus teisės pažeidimus, padeda formuotis stipresniems antivisuomeniniams pažeidėjo polinkiams bei įpročiams.

Atsakomybės viešumo principas reikalauja, kad kalto asmens poelgis būtų pasmerktas viešai, atvirai, žinant visuomenei, kadangi viešumas didina auklėjamąją atsakomybės reikšmę pažeidėjui ir kitiems asmenims, daro teisines atsakomybės priemones veiksmingesnes. Nesilaikant viešumo principo, administracinė atsakomybė, kaip ir bet kuri kita teisinė atsakomybė, netenka savo tikrosios auklėjamosios reikšmės, negali reikiamai įspėti ir išgyvendinti teisės pažeidimų. Administracinės atsakomybės viešumo principo reikalavimai gali būti įgyvendinami įvairiais būdais. Pirmiausia viešai, atvirai svarstant bylas administracinėse komisijose, apylinkių, teismų posėdžiuose, dalyvaujant gyventojams. Antra, informuojant darbo kolektyvus, visuomenines organizacijas, skelbiant spaudoje apie pažeidėjo padarytą teisės pažeidimą ir patraukimą administracinėn atsakomybėn.

Baudžiamosios atsakomybės skiriasi nuo administracinė atsakomybė poveikio priemonėmis. Bendras administracinės ir baudžiamosios atsakomybės poveikio priemonių bruožas yra tai, kad jos taikomos siekiant kaltą asmenį nubausti, jį perauklėti ir įspėti, kad jis, taip pat ir kiti asmenys nedarytų teisės pažeidimų. Bet administracinių poveikio priemonių (nuobaudų) pobūdis kitoks, negu baudžiamųjų bausmių. Administracinės nuobaudos yra švelnesnės už kriminalines bausmes ir nesukelia labai sunkių teisinių padarinių todėl, kad baudžiamosios bausmės skiriamos už nusikaltimus, o jie daug pavojingesni negu administraciniai teisės pažeidimai. Be to, patraukus asmenį baudžiamojon atsakomybėn, atsiranda teistumas, o su juo yra susiję tam tikri teisiniai padariniai.

Kartais nelengva atskirti nusikaltimo ir administracinio teisės pažeidimo objektyvinės pusės požymius. Administraciniai teisės pažeidimai turi savybę virsti nusikaltimais. Tad , priklausomai nuo konkrečių sąlygų ir aplinkybių, tam tikra veikla gali būti ir administraciniu teisės pažeidimu ir atvirkščiai – nusikaltimu. Būna tokių atvejų, kai iš tikrųjų sunku atskirti administracinį teisės pažeidimą nuo nusikaltimo.

Nusikaltimas ir administracinės teisės pažeidimas yra žalingi ir visuomenei pavojingos veikos, tik jos skiriasi pavojingumo laipsniu. Veiklos žalingumo negalima atsieti nuo jos pavojingumo arba priešintis jos pavojingumui. Negalima pamiršti, jog sąvokos „visuomeninis pavojingumas” ir „visuomeninis žalingumas” yra neatskiriamai susijusios, kad administraciniai teisės pažeidimai dėl savo žalingumo taip pat yra pavojingi. Yra daug pavyzdžių, įrodančių, kad administraciniai teisės pažeidimai labai artimi nusikaltimams, jie išoriškai panašūs ir, esant tam tikroms sąlygoms, gali virsti nusikaltimais. Tokie administracinės teisės pažeidimai skiriasi nuo nusikaltimų tik tuo, kad yra mažiau pavojingi visuomenei, o tą mažesnį pavojingumą lemia padarytos žalos dydis. Dėl to už tokius teisės pažeidimus kaltiems asmenims netaikoma baudžiamoji atsakomybė. Pvz. turto vagystė, numatyta ATPK 50 straipsnyje, laikoma smulkia, jei pagrobtojo turto vertė neviršija trijų minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžio sumos. Jeigu pagrobtojo turto vertė didesnė už nurodytą, turto vagystė kvalifikuojama kaip nusikaltimas. Tokie administraciniai teisės pažeidimai kaip važiavimas autobusu be bilieto, šiukšlinimas, vaikščiojimas po dekoratyvinius žolynus ir panašiai, yra nedideli tam tikrų taisyklių pažeidimai. Dėl to jie negaji būti laikomi pavojingais visuomenei. Bet teisės teorijoje visuomenei pavojingu yra laikomas ne koks vienas atskiras teisės pažeidimas, bet visa tam tikra žmogaus veiklos, jo elgesio rūšis, kurios masinis pobūdis, išplitimas visuomenėje ir kelia grėsmę egzistuojantiems visuomeniniams santykiams. Realus pavojus visuomeniniams santykiams iškyla tada, kai neigiamos veikos būna masiškai paplitusios. Todėl atskira pavienė veika gali būti traktuojama kaip visuomenei pavojinga ne todėl, kad ji pati daro tam tikrą žalą, o todėl, kad panašūs reiškiniai tampa masiškais. Šių neigiamų reiškinių visuma pažeidžia normalias visuomenės egzistavimo sąlygas, esamą visuomenės tvarką. Dėl šios aplinkybės iškyla būtinumas visa tam tikros rūšies veikas pripažinti teisei priešingomis ir visuomenei pavojingomis. Kaip tik todėl administraciniais teisės pažeidimais kėsinamasi į teisėtvarką, trukdoma įgyvendinti valstybines funkcijas, pažeidžiamos piliečių tesės ir interesai, t.y. daroma apčiuopiama žala visuomeniniams santykiams, taigi jie turi būti laikomi pavojingais visuomenei tiek visi kartu tiek kiekvienas atskirai.

  • Teisė Referatas
  • Microsoft Word 33 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (6105 žodžiai)
  • Monika
  • Administracinė teisė referatas
    10 - 5 balsai (-ų)
Administracinė teisė referatas. (2015 m. Rugpjūčio 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/administracine-teise-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 01:00
×