Administracinės teisės esmė


Administracinės teisės esmė. Lr viešoji administracija. Administracinės veiklos formos. Valdymo aktų ir civilinių sutarčių skirtumai. Vyriausybės ir ministro pirmininko individualūs sprendimai. Seimui atskaitinga viešoji administracija. Įstaigos ir fondai (įmonės) viešosios administracijos sistemoje. Savivaldybės administracija. Valdyba. Meras. Savivaldybės taryba. Savivaldybių viešasis valdymas. Teritorinė viešoji administracija. Apskričių valdymas. Vyriausybės įstaigos kaip viešosios administracijos subjektai. Įstaigos prie ministerijų. Lr ministerijos. Lr prezidento institutas vykdomosios valdžios sistemoje. Vyriausybės kanceliarija. Ministras pirmininkas. Centrinė viešoji administracija. Lr vyriausybė vykdomosios valdžios sistemoje.

Funkciniu požiūriu vykdomoji valdžia reiškia patį viešąjį valdymą. Tai tam tikra veikla atliekant vykdomosios valdžios institucijų joms priskirtas f- jas.

Viešojo valdymo f-jas atlieka ne tik valstybinės institucijos ir įstaigos.Viešąjį valdymą vykdo ir vietos savivaldos institucijos.

Administracinės teisės paskirtis – reglamentuoti visuomeninius santykius, kurie susiję su viešuoju valdymu.

Šią f-ją atspindi subordinacinis ryšys: valdžia – žmogus - pavaldumo principas.

Asmens konstitucinių teisių gynimo apsaugos. Žmogus – vykdomoji valdžia. Asmens konstitucinių teisių įgyvendinimo tvarka.

AT būdingas valdžios ir pavaldumo ryšys (arba metodas).Teisinių santykių subjektai yra nelygūs, nes vienas pavaldus kitam. Jis nelabai ryškus skundo ir inform. teisėje.

Taikomas rekomendacijų metodas. T.t. socialiniais klausimais Vyriausybė teikia savivaldybėms rekomendacijas (pasiūlymas, o ne imperatyvas).

Viešasis valdymas remiasi žmonių įtikinimu, o prievarta taikoma tada, jei įtikinimo nepakanka.

1)Viešosios administracijos organizavimo santykiai. Skiriama remiantis realumo principu. Kad viešoji administracija veiktų, ji turi būti atitinkamai organizuota;

2)Vykdomosios valdžios įgyvendinimo santykiai (viešojo valdymo f-jų atlikimas). Valdymo aktų leidimas, kontrolė, priežiūra, prevencija, patentavimas, licencijavimas, ratifikavimas;

AT – specializuota viešosios teisės šaka, apimanti teisės normas, reguliuojančias viešojo valdymo institucijų sistemą ir vidinį administravimą, įtvirtinančias valdymo f-jų įgyvendinimo formas bei reagavimo į teisės pažeidimą viešajame valdyme būdus, o taip pat nustatančius asmens ir vykdomosios valdžios santykius bei administracinių ginčų sprendimo formas.

AT norma – tai valstybės nustatyta, privalomo elgesio taisyklė administraciniuose santykiuose, kurios įgyvendinimas gali būti užtikrintas valstybės prievartos priemonėmis.

Speciali normų paskirtis (reguliuoja visuomeninius santykius specialios veiklos viešajame valdyme).

Teisėkūros subjektų įvairovė. AT kuria ne tik Seimas, leisdamas įstatymus, bet ir pati vykdomoji valdžia, jos institucijos, pradedant Vyriausybe ir baigiant vietos savivaldos institucijomis.

Organizacinė f-ja. AT normos reguliuoja ne tik santykius tarp žmogaus ir vykdomosios valdžios, bet reguliuoja ir organizacinius santykius, kurie susiklosto pačioje vykdomojoje valdžioje.

Specifiniai normų laikymosi užtikrinimo būdai. AT yra nemažai tokių normų, kurios reguliuoja drausminio, kardomojo ar kitokio poveikio taikymą. Sankcija grasinama teisės pažeidėjui t.t. neigiamom pasekmėm.

Normų taikymo ypatumai. Realiai taikant vieną ar kitą AT normą, dažnai priimami individualūs teisės aktai ar procesiniai dokumentai.

Dispozicija –pagrindinė teisės normos dalis. Ji reikalauja t.t elgesio iš subjekto. Sankcija – normos dalis, kuri numato pasekmes už teisės pažeidimus.

AT normos pasižymi tuo, kad jose nemažai sankcijų (valstybės prievartos plačiąja prasme). Nors yra ir normų, kur sankcijos nenumatytos.

Administracinė sankcija yra ir tada, kai Vyriausybė panaikina apskrities viršininko ar ministro įsakymą ( ar galiojimo sustabdymas).

Draudžiančiosios. Įpareigoja asmenį nedaryti t.t veikos, pvz. priiminėti dovanas, draudžiama streikuoti, būti politinės partijos nariu.

Dispozityvinės arba leidžiančios. Leidžia teisės subjektui pasirinkti elgesio variantą pagal subjektyvinę nuožiūrą. (Gali pripažinti nesunkinančia aplinkybe).

Procesinės numato materialinių normų įgyvendinimo tvarką. Administracinių teismų veikla. Administracinių bylų teisenos įst. labai daug procesinių normų, reguliuojančių administracinių ginčų nagrinėjimo tvarką.=Administracinės jurisdikcinės normos, pabrėžiant administracinių teismų egzistavimą.

Taip pat, pvz. Vyriausybės darbo reglamentas (taigi procedūrinės normos siejamos ne vien tik su pažeidimais).

AT šaltiniai – tai teisės normos išorinės išraiškos formos – teisės norminiai aktai. Tai tie teisės norminiai aktai, kurių normos reguliuoja viešojo administravimo santykius.

1) tas, kad k-jai neturi prieštarauti joks kitas įst. ar poįstatyminis aktas. Jei taip atsitiktų, tai turime t.t. teismines galimybes šį prieštaravimą panaikinti (Konstitucinis Teismas). Dėl įst., Vyriausybės nutarimų sprendžia Konst.Teismas.Bet yra daugybė kitų teisės aktų, kurie yra neteisėti AT. Šių aktų neteisėtumas kitomis priemonėmis: nuo 1999m. Administracinis Teismas.

  • Microsoft Word 64 KB
  • 2016 m.
  • 32 puslapiai (13528 žodžiai)
  • Universitetas
  • Administracinės teisės esmė
    10 - 3 balsai (-ų)
Administracinės teisės esmė. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/administracines-teises-esme.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 20 d. 15:24
×