Administracinės teisės paskaitų medžiaga


Administracinė teisė. Administracinės teisės kategorijos. Viešojo intereso požymiai. Viešasis administravimas funkciniu požiūriu. Viešasis administravimas tai yra srytis Administracinis reglamentavimas. Įstatymų ir administacinių sprendimų įgyvendinimo priežiūra ir kontrolė. Administracinių paslaugų teikimas. Viešųjų paslaugų teikimo administravimas. Vidaus administravimas. Valstybinio administravimo institucijos. Savivaldybiu administravimo institucijos. Kiti viešojo administravimo subjektai. Administracinės teisės principai dar gali būti skaidomi šitaip. Viešasis administravimas. Bet kuri teisinė atsakomybė yra sudaryta iš 3 pagrindų Norminis pagrindas. Faktinis pagrindas. Procesinis pagrindas. Administracinės teisės pažeidimo sudėtis. Teismų sistema Lietuvoje Bendrosios kompetencijos teismai. Specialiosios kompetencijos teismai. Administracinės teisės principai. Administracinės teisės principų sistema. Viešojo administravimo institutas.                                Prezidento įgaliojimai Vykdomosios valdžios srityje. Įgaliojimai formuojant vyriausybę. Vyriausybės formavime. „ Mišrūs “ įgaliojimai. Vyriausybės programa. Vyriausybės įgaliojimus galima skirstyti. Ministro pirmininko vaidmuo. Ministras pirmininkas kaip administratorius. Vyriausybės santykiai su Seimu. Vyriausybės santykis su Prezidentu. Vyriausybės santykiai su savivaldybėmis. Lietuvos Respublikos ministerijos. Teisės aktai reglamentuojantys ministerijų statusą. Ministerijų nuostatai. Ministerijų strategijų veiklos planai. Ministras kaip politikas ir kaip administratorius. Ministro politinė valdžia. Ministro įsakymai. Vyriausybės įstaigos. Šių institucijų steigimas. Vyriausybės įstaigų valdymo aktų tipologija. Viešojo administravimo institucijos Seimui atskaitingos.

Tam, kad instituciją arba subjektą priskirtume prie viešojo administravimo institucijų sistemos jis turi disponuoti valdymo pobūdžio įgaliojimais., t.y viešojo administravimo įgaliojimai.

Viešasis administravimas tai yra (srytis)

Administracinis reglamentavimas- įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimas, kuris pasireiškia administracinių sprendimų, įstatymą lydinčių teisės aktų priėmimu.

Įstatymų ir administacinių sprendimų įgyvendinimo priežiūra ir kontrolė- Kontrolė reiškia organizacinio pavaldumo santykius tarp viešojo administravimo subjektų. Priežiūra reiškia susiklostančius administracinius santykius tarp nepavaldžių vienas kitam viešojo administravimo subjektų( pvz., policijos pareigūnas ir fizinis asmuo, valstybinė darbo inspekcija ir statybų bendrovė)

Administracinių paslaugų teikimas- t.y leidimų, licenzijų, sertifikatų, higienos pasų, įvairių pažymų, pažymėjimų, dokumentų patvirtinančių atitinkamus juridinius faktus išdavimas.

Viešųjų paslaugų teikimo administravimas- Viešųjų paslaugų teikimas Lietuvoje yra reglamentuojamas civilinės teisės normomis, todėl viešųjų paslaugų neteikia viešojo administravimo subjektai. BET jų teikimo administravimą atlieka viešojo administravimo subjektai. Viešųjų paslaugų teikimo administravimas-t.y, įmonių steigimas, įkainių nustatymas, maršrutų nustatymas.

Vidaus administravimas- Personalo reikalų tvarkymas, reprezentacinių lėšų tvarkymas, institucijos vidaus tvarkos įstatymas.

1. Norint nustatyti teisiniu santykiu prigimti butina zinoti viesojo valdymo instituciju sistema, bei viesojo administravimo sritis, o taip pat ir kaikuriuos istatymus.2. Jeigu teisiniame santykyje nedalyvauja viesojo administravimo subjektas tiketika, kad tai nebus administraciniai teisiniai santykiai3. Jeigu teisiniame santykyje dalyvauja viesojo administravimo subjektas tai nebutinai garantuoja kad sis teisinis santykis yra administracinis.4. Tam kad isitikintume jog gincas kilo is viesojo administravimo veiklos, reikia prisimint viesojo administravimo srytis arba paziureti i institucijos administacinį teisinį statusą, reglamentuojanti teises aktą (pvz. Vietos savivaldos įstatymas , Ministerijos nuostatai).5. Kai viešojo administravimo subjektas disponuoja turtu jis neįgyvendina viešojo administravimo įgaliojoimų.6. Ginčai kilę iš sutartinių santykių yra reglamentuojami civilinės teisės normomis.Administracinės teisės principai dar gali būti skaidomi šitaip:a) pagrindiniai administracinės teisės principai (jie siejami su politiniais-teisiniais principais):demokratiškumo principas, teisėtumo principas, atsakomybės principas, kolegialumo principas, derinimo ir suvienvaldiškumo principas.b) Organizaciniai-technininiai principai: subsiderumo principas/kiekvienas darinys privalo garantuoti, kad nebūta imtasi jokių veiksmų, nebutinų pasiekti tikslui.   Europos parlamentas yra patvirtinęs Europos Tinkamo administravimo kodeksą, kuris reglamentuoja eilę principų kuriais privalo vadovautis bet kurio lygmens viešojo administravimo subjektai (teisėtumo principas), nediskriminacijos principas, nešališkumas, proporcingumas, pastovumo principas ir t.t.    Taip pat administracinės teisės principai gali būti skaidomi į materialius ir procesiniu principus (pirmiesiems priklausytu teisėtumo, viešumo principai, prie antrųjų priklausytų procesiniai terminai, teisė būti išklausytam, atstovavimo ir pagalbos principas).  

  • Microsoft Word 19 KB
  • 2015 m.
  • 8 puslapiai (2409 žodžiai)
  • Universitetas
  • Justyna
  • Administracinės teisės paskaitų medžiaga
    10 - 9 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Administracinės teisės paskaitų medžiaga. (2015 m. Balandžio 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/administracines-teises-paskaitu-medziaga.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 09 d. 10:46
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo