Administracinės teisės principai kursinis darbas


Įvadas. Administracinė teisė. Administracinės teisės sąvoka. Administracinės teisės vieta teisinėje sistemoje. Administracinės teisės santykis su kitomis teisės šakomis. Administracinė teisė ir konstitucinė teisė. Civilinė teisė ir administracinė teisė. Darbo teisė ir administracinė teisė. Mokesčių teisė ir administracinė teisė. Administracinės teisės sistema. Administracinės teisės principai. Administracinės teisės principų sąvokos. Administracinės teisės principų klasifikavimas. Bendrieji (fundamentalūs) Lietuvos administracinės teisės principai. Įstatymų viršenybė. Teisingumo principas. Teisingumo principui prieštaraujantys reiškiniai. Protingumo principas. Viešumo principas. Kontrolės principas. Atsakomybės principas. Tarnybinė atsakomybė. Atsakomybė pagal drausmės statutus. Materialinė atsakomybė. Administracinės atsakomybės institutas. Išvados. Literatūros sąrašas.


Šio kursinio darbo uždaviniai:

išsiaiškinti, kas iš tiesų yra administracinė teisė;

išsiaiškinti, kaip yra apibūdinami administracinės teisės principai;

sužinoti kokie yra administracinės teisės principai, apibūdinti kiekvieną iš jų.

Darbo tikslas – aptarti administracinės teisės pricipus.

Pagal A. Čiočį, administracinė teisė – tai teisės šaka, kurios normos reguliuoja visuomeninius santykius, kurie susidaro viešojo valdymo (vykdomosios veiklos) sferoje. Tai, ko gero, trumpiausias ir aiškiausias admistracinės teisės apibūdinimas.

Apibendrinant šiuos kelis administracinės teisės apibrėžimus galima daryti išvadą, kad administracinė teisė reguliuoja santykius, susidariusius viešojo valdymo sferoje.

Baudžiamosios ir administracinės teisės normų veikino ribas lemia atitinkamų draudimų pobūdis ir kryptingumas.

Šios teisės šakos yra glaudžiai susijusios, bet šis ryšys nekliudo atskirti jas pagal teisinio reguliavimo dalyką. Konstitucinė teisė įtvirtina valstybės organų organizavimo principus, nustato valstybės valdžios organų ir jų vykdomojo aparato vietą valstybės mechanizme, jų tarpusavio santykių pagrindus, valstybinio valdymo organų kompetencijos ribas, pagrindines piliečių teises ir pareigas, kurios dažniausiai įgyvendinamos būtent valstybinio valdymo srityje, o administracinės teisės normos sukonkretina nurodytus principus, numato, kaip jie įgyvendinami valstybinio valdymo organų sistemoje, arba kitaip tariant – administracinė teisė yra konstitucinės teisės loginis tęsinys.

Darbo teisės ir administracinės teisės reguliuojami santykiai artimi teisinio reguliavimo dalyko požiūriu. Darbo teisė reguliuoja darbo bei kai kuriuos su jais susijusius visuomeninius santykius. Pagrindinis tokių santykių turinys yra piliečių teisės į darbą įgyvendinimas. Darbo teisė reguliuoja visuomeninius santykius, tiesiogiai susijusius su asmenybės teisiniu statusu. Priėmimo į darbą, atleidimo, drausmės atsakomybės taikymo tvarką įgyvendina administracinė teisė.

Administracinės teisės principus galima suprasti tiek siaurąja, tiek plačiąja prasme. Kalbant apie principų vaidmenį plačiąja prasme, verta paminėti, kad dauguma administracinės teisės principų yra įtvirtinti aukščiausiąją juridinę galią turinčiuose teisės aktuose. Taip yra verčiama laikytis įtvirtintų principų taip pat, kaip turėtų būti laikomasi kitų teisės normų. Principus reikia nagrinėti sisteminiu požiūriu, kai kievienas iš principų priskiriamas vienai ar kitai loginei sisteminei klasei. O kalbant apie administracinės teisės principų vaidmenį siarąja prasme reikia nagrinėti kiekvieną principą atskirai, įvertinant jo reikšmę ir poveikį valstybės valdymo sistemai ir atskirų valstybinio valdymo institucijų veiklai.

Taigi, administracinės teisės principai – idėjos, nuostatos, kuriomis remiantis vadovauja valstybės valdymo institucijos.

O apie organizacinius techninius valstybinio valdymo principus rašoma, kad jie – tai pagalbiniai, arba taikomojo pobūdžio, principai. Remiantis šiais principais yra kuriamos valstybės institucijos. Šie principai - šviešumo principai. Reikšmingi, nes atsižvelgiant į konkrečias sąlygas galima parinkti optimaliausius valdymo institucijų sudarymo ir funkcionavimo pagrindus.

Antroje knugoje pateiktas šiek tiek kitoks klasifikavimas. Pirmiausia skiriami konstituciniai administracinės teisės principai. Toliau, administracinė teisė, kaip formalizuotas viešojo valdymo juridinis pamatas, neišvengiamai susiduria su administracinės praktinės veiklos principais, kai kur dar vadinamais fundamentaliaisiais administracinės teisės principais. Tai viešojo administravimo teisėtumas, teisingumas, atvirumas ir skaidrumas, efektyvumas, nešališkumas, atsakingumas. Verta paminėti, kad vargu ar galima prie jų priskirti ir prieš tai minėtus organizacinius techninius administracinės teisės principus, nes jie išreiškia tam tikrus insituto poreikius, todėl būtų juos tiksliau vadinti specialiaisiais administracinės teisės principais. Taip pat, apie administracinės teisės principus galima kalbėti šios teisės kūrimo, jos „vidinės“ kokybės vertinimo aspektu. Tai lyg administracinių įstatymų ir kitų teisės aktų leidybos, arba „vidiniai“ administracinės teisės principai. Tokiems priskiriami pirmiausia įstatymų viršenybės, teisingumo ir viešumo principai. Dar minimi yra ir teisės taikymo principai, tokie kaip taikymas tik „paskelbtos teisės“ ar, pavyzdžiui, subjektų teisinę padėtį sunkinančių įstatymų atgalinio taikymo draudimas.

  • Teisė Kursinis darbas
  • Microsoft Word 45 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 28 puslapiai (7055 žodžiai)
  • Universitetas
  • Silvija
  • Administracinės teisės principai kursinis darbas
    10 - 3 balsai (-ų)
Administracinės teisės principai kursinis darbas. (2016 m. Gegužės 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/administracines-teises-principai-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 25 d. 06:39
×