Administracinės teisės principai referatas


Įvadas. Administracinė teisė. Administracinės teisės principų sistema. Lietuvos administracinės teisės principų konstituciniai veiksniai. Fundamentalūs (bendrieji) Lietuvos administracinės teisės principai. Lietuvos administracinės teisės institutų (specialieji) principai. Administracinės diskrecijos ir teisės taikymo principai. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.

Darbo objektas – administracinės teisės principai.

Trečia, administracinių įstatymų ir kitų teisės aktų leidybos arba vidiniai administracinės teisės principai. Jiems priskiriami: įstatymų viršenybės, teisingumo ir viešumo principai.

Ketvirta, teisės taikymo principai, subjektų teisinę padėtį sunkinančių įstatymų atgalinio taikymo draudimas.

Visos šios principų grupės sudaro sistemą.

Lietuvos Respublikos piliečių 1992 m. spalio 25 d. referendume priimtos Konstitucijos preambulėje skelbiamas teisinės valstybės siekis. Administracinės teisės kontekste ši konstitucinė vertybė turi tą reikšmę, kad reikalauja įstatymų viršenybės, kuri yra būtina reguliuojant viešosios administracijos ir piliečių santykius. Taip nustatomas, pavyzdžiui, toks reikšmingas viešojo valdymo ir administracinės teisės principas, kaip valdymo teisės aktų ir kitokių valdymo veiksmų teisėtumas.

Ketvirta, tam tikru požiūriu teisingumą administracinėje teisėje išreiškia valdžios pareigūnų nešališkumas. Iš esmės nešališkumas reiškia išankstinės subjektyvios nuostatos nebuvimą konkrečioje administracinėje byloje (ginče ar nagrinėjant asmens kreipimąsi, prašymą kokiu nors klausimu ir pan.).

Kai paskelbiamas, įsigalioja ir imamas taikyti ydingos formos ar (ne mažiau svarbu) reguliavimo turinio teisės aktas, į tai galima reaguoti Konstitucijoje ir įstatymuose nustatytais būdais, pavyzdžiui, kreipiantis į Konstitucinį Teismą ar administracinius teismus. Tačiau bylinėjimasis reikalauja lėšų ir dažnai nemažai laiko. Be to, tokio reguliavimo padarinius būna sunku, kartais ir iš viso neįmanoma sušvelninti. Būtent šiuo požiūriu laikytinas prasmingu teisės aktų projektų skelbimas, kurį galima vadinti išankstiniu (aprioriniu) administracinės teisės viešumu.

Lietuvos Respublikos viešoji administracija yra plati ir hierarchiškai sutvarkyta vykdomosios valdžios institucijų sistema. Šioje sistemoje išsiskiria įvairaus lygmens grandys: Vyriausybė - ministerijos; Vyriausybė - Vyriausybės įstaigos; Vyriausybė - apskričių viršininkai ir jų administracijos; Vyriausybė - savivaldybės; ministras - įstaiga prie ministerijos - ministerijos administracijos padaliniai; Vyriausybės įstaigos vadovas - įstaigos padaliniai; apskrities viršininkas - apskrities viršininko administracijos padaliniai; savivaldybės taryba - savivaldybės vykdomosios institucijos; meras -savivaldybės administracija; savivaldybės administracijos direktorius - seniūnijos. Suprantama, hierarchiniai viešosios administracijos subjektų santykiai lemia atitinkamus kontrolės ir priežiūros santykius.

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnyje rašoma, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais demokratinės valstybės administravimo principais:

Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodomi principai, kuriais turi būti grindžiama valstybės taryba. Tai: įstatymų viršenybės, lygiateisiškumas, lojalumas, politinis neutralumas, skaidrumas, atsakomybė už priimtus sprendimus ir karjera.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnis nustato, kad pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra: atsakomybė rinkėjams, gyventojų dalyvavimas tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus, savivaldybių ir valstybės interesų derinimas tvarkant viešuosius savivaldybių reikalus, veikos skaidrumas, interesų derinimas, viešumas ir reagavimas į gyventojų nuomonę, priimamų sprendimų teisėtumas, žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimas ir gerbimas.

Administracinės diskrecijos suteikimas viešojo administravimo institucijoms vertintinas teigiamai, tačiau svarbu, kad būtų tinkamai išspręsti viešojo administravimo institucijų veiksmų laisvės vykdant viešojo administravimo, vykdomosios valdžios funkcijas bei priimant administracinius sprendimus, ribų apibrėžimo, įgyvendinimo reglamentavimo bei teisminės kontrolės klausimai. Lietuvoje visų minėtųjų klausimų teisinis reglamentavimas kelia tam tikrų problemų. Ateityje būtų svarbu nustatyti bei teisiškai įtvirtinti pagrindinius kriterijus, kuriais vadovaujantis būtų įgyvendinama administracinė diskrecija.

  • Teisė Referatas
  • Microsoft Word 26 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 17 puslapių (3073 žodžiai)
  • Kolegija
  • Lina
  • Administracinės teisės principai referatas
    10 - 9 balsai (-ų)
Administracinės teisės principai referatas. (2015 m. Gruodžio 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/administracines-teises-principai-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 25 d. 08:44
×