Administracinis asmens kompetencijų vertinimas


Įvadas. Teisinis reguliavimas. Administracinis teisinis reguliavimas. Antikorupcinis vertinimas. Asmens kompetencijų vertinimas. Kompetencijos samprata. Kompetencijų vertinimo administracinis teisinis reguliavimas. Išvados. Summary. Literatūros sąrašas.

Asmens kompetencijos ir jų išraišką galima apibūdinti kaip veiklos efektyvumo demonstravimą. Tai ne tik objektyvus, bet ir subjektyvus reiškinys, priklausantis nuo asmens profesinio kryptingumo, vertybinių nuostatų, asmenybės savasties, socialinės bei ekonominės aplinkos, būtent dėl paskutinių, subjektyvių reiškinių, turi būti griežtai reglamentuotas asmens kompetencijų vertinimas ypatingai tai svarbu kalbant apie valstybės tarnyboje, mokslo įstaigose dirbančius asmenis, kadangi šiose srityse gajus korupcijos "šešėlis". Norint išvengti neigiamų pasekmių būtinas griežtas asmenų kompetencijų teisinis reguliavimas.

Darbo naujumas ir praktinė reikšmė. Mokslinėje literatūroje ir moksliniuose straipsniuose aptinkamas kompetencijų vertinimas, tačiau asmenų kompetencijų teisinis reguliavimas nėra plačiai nagrinėtas, nors šiandieninėje visuomenėje, siekiant visuomenės pasitikėjimo valstybinėmis institucijomis tai ypač svarbu.

Darbo objektas. Asmens kompetencijų vertinimas.

Darbo tikslas. Išanalizuoti asmens kompetencijų vertinimo teisinį reguliavimą antikorupciniu aspektu.

poveikio darymas žmonių elgesiui teisės priemonėmis;

Teisinio reguliavimo objektas - socialinis žmonių elgesys, kurį reikia norminti teisės priemonėmis.

Administraciniu teisiniu reguliavimu valstybės administracinės struktūros siekia reguliuoti daugelio žmonių elgesį pagal įstatymų leidžiamosios valdžios priimtus standartus, kuriais mėginama apsaugoti viešąjį interesą. Kai kurie mokslininkai mano, kad viešasis interesas administracinio teisinio reguliavimo srityje nepagrįstai sureikšminamas, nes kiekvienas teisėtas interesas kartu yra viešas. Interesų turi tik atskiri asmenys, nes tik jie yra realios visuomenės dalys. Viešasis interesas yra privačių interesų sujungimas, todėl galima sakyti, kad teisė saugo tik atskirų žmonių interesus.

Antikorupcinė teisinė bazė Lietuvoje yra gana išsami ir visapusiška. Tačiau vien tik tobulai parengta teisinė bazė nebus pajėgi įgyvendinti etinius standartus kovojant su korupcija. Tik tada, kai visuomenės nuostatos korupcijos atžvilgiu sutaps su teisės aktų kūrėjų, bus galima tikėtis veiksmingos visuomenės paramos ir indėlio kovojant su korupcija. Pažymėtina, kad antikorupcinės teisinės bazės visapusiškumas daugumoje pasireiškia valstybės tarnautojų, politikų ir panašias pareigas užimančių darbuotojų darbo reglamentavime, jei kalbėti apie žemesnės grandies institucijas galime įžvelgti priešingą variantą.

Korupcijos prevencijos teisinis reglamentavimas nepakankamas: nenustatyta reali pareiga žemesnės grandies institucijoms atlikti teisės aktų ar jų projektų antikorupcinį vertinimą, nenustatyta reali pareiga institucijoms rengti ir įgyvendinti kovos su korupcija programas, nes neįvardytos teisinės pasekmės tais atvejais, jei šios pareigos nevykdomos arba netinkamai vykdomos; įstaigų vadovų sąvoka neišsami, neapimanti visos grupės biudžetinių įstaigų, valstybės ir savivaldybės įmonių vadovų. Nors galiojantis administracinis teisinis antikorupcinio vertinimo reglamentavimas nustato galimybę (kartais ir pareigą) sprendimus priimančioms institucijoms atlikti antikorupcinį vertinimą, tačiau nustatoma atvejų, kai jo neatlikimas ar netinkamas atlikimas nelemia teisės akto priėmimo ir įsigaliojimo. Todėl galima teigti, kad toks teisinis reglamentavimas neduoda tos naudos, kurios tikėtasi. Kartu tokios dalinės priemonės netgi žalingos, sukuriančios korupcijos prevencijos regimybę, tariamą vaizdą, galintį „užliūliuoti“ atitinkamas institucijas, visuomenę, politikus.

Korupcijos sąvoka, kartu ir teisinis reglamentavimas neapima profesinio mokymo teikėjų pasirengimo vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas vertinančių ekspertų, nes jie atlieka vertinimą pagal paslaugų sutartis ir teikia vertinimo išvadą, todėl neatitinka Baudžiamojo kodekso 230 straipsnyje pateiktos sąvokos „valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo“ išsaiškinimo, nes nedirba su juo kaip ekspertu sutartį sudariusioje įstaigoje, vadinasi, neturi atitinkamų administracinių įgaliojimų ar teisės veikti šios įstaigos vardu ir tai nėra viešosios paslaugos atlikimas.

Atsižvelgiant į teisinį kovos su korupcija reglamentavimą būtina numatyti konkrečias antikorupcinio švietimo priemones. Esamos situacijos analizė leidžia teigti, kad esamą nepasitikėjimą valdžia, jos institucijomis, kai kuriais politikais, tarnautojais ar pareigūnais iš dalies sąlygoja ne tik nepakankamai efektyvi jų veikla, bet ir neteisėto, neetiško, netinkamo elgesio pavyzdžiai.

  • Teisė Kursinis darbas
  • Microsoft Word 28 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (4066 žodžiai)
  • Universitetas
  • Sandra
  • Administracinis asmens kompetencijų vertinimas
    10 - 5 balsai (-ų)
Administracinis asmens kompetencijų vertinimas. (2016 m. Sausio 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/administracinis-asmens-kompetenciju-vertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 17:18
×