Agrowill Group imonės finansinė analizė


Pagrindiniai bendrovės duomenys. Horizontalioji analizė. Ab „Agrowill group“ 2013 m. rodiklių skaičiavimas. Vertikalioji analizė. Pelno nuostolių ataskaitos vertikali analizė. Balanso vertikali analizė. Bendrovės 2014 metų finansinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Veiklos rodikliai. Efektyvmo rodikliai. Skolų rodikliai. Pelningumo rodikliai. Rinkos rodikliai. Santykiniai rodikliais 2007-2014 m. Išvados, rekomendacijos.


Pramonės šaka ir aukštesnysis sektorius: žemės ūkis, 701000 - Pagrindinių buveinių veikla.

Pagrindiniai akcininkai ir akcijų pasiskirstymas 2013.12.31 (pozityvu papildyti skrituline diagrama):

Dividendų mokėjimo politika: 2007-2014 m. dividendai mokami/nemokami, jei taip išmokėtų dividendų sumos ir dividendai akcijai.

Dividendų mokėjimo politika – nuo 2007m. iki šiol įmonė nemokėjo dividendų investuotojams, kadangi įmonė turėjo įvairių įsiskolinimų, taipogi tik 2015m. buvo pabaigtas įmonės restruktūrizavimo procesas.

Surinkti informaciją apie pagrindinius įmonės tiekėjus ir klientus: įmonių pavadinimai/šalys.

Pagrindinius įmonės tiekėjai ir klientai Lietuvoje:

1.10. Pateikti informaciją (faktus) apie esminius įvykius įmonės gyvenime per paskutinius 2-3 metus: restruktūrizaciją, bankroto kėlimą, akcinio kapitalo pokyčius, pagrindinių akcininkų pasikeitimą, svarbių sutarčių sudarymą/nutraukimą, paskolas, sandorių sudarymą su susijusiomis šalimis ir pan.

2014-04-28 21:23 Naujai išleistos AB „Agrowill Group“ akcijos įtrauktos į prekybą Varšuvos vertybinių popierių biržoje. 2014 m. balandžio 28 d. Varšuvos vertybinių popierių biržos valdyba patvirtino AB „Agrowill Group“ (toliau – Bendrovė) prašymą dėl naujos emisijos 102 595 266 akcijų įtraukimo į prekybą Varšuvos vertybinių popierių biržos papildomajame (angl. Parallel) sąraše. Nauja Bendrovės akcijų emisija buvo išleista didinant Bendrovės įstatinį kapitalą.

Apžvelgiant 2008-2009 metų rodiklius sumažėjo pardavimai, turtas, nuosavas kapitalas, tačiau taip pat ir skolos. Galima teigti, kad pardavimai sumažėjo dėl ekonominės krizės, bendrasis pelnas padidėjo pardavus turtą, bet dėl to sumažėjo ir pats turtas. Veiklos pelno padidėjimą lėmė pardavimo sandorio užbaigimas. 2010 metais stipriai smuko pardavimo pajamos. Nuo 2008-2010 metų skolų pasikeitimą lėmė žemių įsigijimas ir nuo 2009m, ilgalaikė skola „Litagro prekybai“, kurią pasirašė gražinti iki 2013m.

Lyginant 2007-2014 metus, matomas didžiulis skirtumas. Deja, beveik visi rodikliai sumažėjo. Išaugo tik turtas ir nuosavas kapitalas. Įmonei reikėtų mažinti pardavimų savikainą, visas veiklos sąnaudas, o pardavimų apimtis didinti.

Analizuojant vertikaliąją pelno (nuostolių) ataskaitą, galima teigti, jog įmonės veikla per pastaruosius metus pakito. Pardavimų savikainos svertinė reikšmė 2013 metais buvo 5,19, o 2014 metais nukrito iki 1,72. Žema pardavimų savikaina reiškia pelningą įmonės veiklą, nes lyginant su pardavimų pajamomis yra ženkliai mažesnė. Veiklos sąnaudos 2014 metais padidėjo, šio rodiklio padidėjimas rodo, kad įmonė nesugeba kontroliuoti veiklos sąnaudų formavimosi, kontroliuojant įmonės pradėdinęs išlaidas. Finansinės veiklos rezultatas yra labai reikšmingas pardavimo pajamų mastu, kadangi sudaro didelė dalį pardavimo pajamų, galime daryti išvadą, kad bendrovė vykdo investicinę veiklą. 2014 metais atsirado mokesčiai, kurių 2013 metų ataskaitose nebuvo.

Taigi, apžvelgus bendras tendencijas, galima pateikti išvadas, kad įmonė pakankamai pelningai plečiasi, nes per 2014 metus grynojo pelno dalis pajamų struktūroje žymiai padidėjo. Per 2014 metų kovo – balandžio mėn. Bendrovė išleido naują akcijų emisiją, skirtą įsigyti UAB „Baltic Champs“ ir UAB „eTime invest“ bendroves, bei už pinigus įsigijo dvi žemės ūkio bendroves. Taip pat mažėjanti savikaina teigiamai veikia įmonės pelningumo rodiklius ir tai taip pat rodo, kad įmonės veikla tampa pelningesnė, tačiau yra būtina detalesnė analizė įmonės pelningumui nustatyti.

Per visą analizuojamą laikotarpį didžiausią turto dalį sudarė visas turtas. Įmonės struktūra per metus pasikeitė nedaug, ilgalaikio turto dalis sumažėjo nuo 97,81 proc. iki 85,49 proc. Šį pasikeitimą lėmė nežymus pinigų ir jų ekvivalentų dalies padidėjimas per 0,01%, tačiau atsargos nuo 2013 metų padidėjo 0,02 %.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 119 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (4403 žodžiai)
  • Universitetas
  • Brigita
  • Agrowill Group imonės finansinė analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
Agrowill Group imonės finansinė analizė. (2016 m. Gegužės 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/agrowill-group-imones-finansine-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 06:15
×