Agrowill veiklos vertinimas


Lentelių sąrašas. Įvadas. Ab „Agrowill group“ charakteristika. Įmonės ilgalaikio turto analizė. Įmonės trumpalaikio turto analizė. Darbo išteklių analizė. Pelno analizė. Pelningumo analizė. Įmonės mokumo analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.

Darbo objektas. AB „Agrowill group“ veikla

Darbo tikslas. Atlikti AB „Agrowill group“ ekonominės veiklos analizę.

Darbo uždaviniai:

Aprašyti AB „Agrowill group“ charakteristiką;

Atlikti ekonominės veiklos analizę;

Apibendrinti gautus rezultatus

Darbo metodai:

Mokslinės literatūros šaltinių analizė;

Pirminių šaltinių duomenų rinkimas ir analizė;

Ekonominių rodiklių analizė;

Matematiniai-statistiniai metodai.

Išvada: Per 2012 ir 2013 metus įmonės ilgalaikis turtas sumažėjo 2,4 mln. Lt., tai yra 0,99 proc. Didžiausią įtaką turėjo nebaigtos statybos sumažėjimas 6,01 mln. Lt, tai yra 92 proc. tai lėmė 2013 metais užbaigti statybos projektai Įtakos turėjo ir ilgalaikių gautinų sumų sumažėjimas lygus 100 proc., tai yra 4,9 mln. Lt, tokį sumažėjimą įtakojo tai, kad įmonė 2013 ir 2014 metais neturėjo jokių ilgalaikių gautinų sumų. Mažiausią įtaką ilgalaikio turto sumažėjimui turėjo materialaus turto sumažėjimas, lygus 2,6 mln. Lt. (1,78 proc.), materialaus turto sumažėjimui didžiausią įtaką turėjo žemės sumažėjimas 12,05 mln. Lt. (28,37 proc.). Tačiau pastebimas pastatų (8,48 proc.), statinių ir įrengimų (27,40 proc.), transporto priemonių įrangos ir kito materialaus turto (18,44 proc.) padidėjimas. Remiantis AB „AGROWILL GROUP“ duomenimis materialaus turto sumažėjimui įtakos turėjo ir 2013 metais 67,7 mln. Lt balansinės vertės ilgalaikio materialaus turto įkeitimas už paskolas, gautas iš bankų.

Analizuojant 2013 – 2014 metus pastebimas ilgalaikio materialaus turto padidėjimas, lygus 94,4 mln. Lt. (39,13 proc.). Neigiamą įtaką šiam pasididėjimui turėjo investicinio ir nematerialaus turto sumažėjimas, atitinkamai 26,6 mln. Lt. (37,5 proc.) ir 1,05 mln. Lt. (59,57 proc.). Didžiausią teigiamą įtaką ilgalaikio turto padidėjimui turėjo materialaus turto padidėjimas, lygus 117,28 mln. Lt. (80,62 proc.) Didžiausią įtaką materialaus turto padidėjimui turėjo pastatai 13,77 mln. Lt (45,27 proc.). Remiantis AB „AGROWILL GROUP“ duomenimis 2014 m. 190 mln. Lt apskaitinės vertės nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai buvo įkeisti bankams už gautas paskolas.

Per analizuojamą laikotarpį ilgalaikis materialus turtas padidėjo 91,98 mln. Lt, tai yra 37,76 proc. Didžiausią neigiamą įtaką darė investicinio turto sumažėjimas, lygus 24,76 mln. Lt (35,86 proc.). Teigiamą įtaką ilgalaikio turto padidėjimui turėjo materialaus turtas, jis padidėjo 114,64 mln. Lt., tai yra 77,4 proc. Didžiausias materialaus turto padidėjimas pastebimas nekilnojamo turte, tai yra 99,33 mln. Lt (162,93 proc.)

Išvada: Per analizuojamą laikotarpį įmonės materialus turtas sudarė didžiausią ilgalaikio turto dalį, atitinkamai 2012 m. 60,8 proc., 2013 m. 60,31 proc., 2014 m. 78,3 proc. palyginant 2013 su 2012 pastebima, kad jo dalis sumažėjo 0,49 proc. punktais, tačiau lyginant 2014 ir 2013 metus pastebimas 17,98 proc. punktų padidėjimas. Per visą laikotarpį materialaus turto struktūros padidėjimas sudarė 17,5 proc. punktus. Didžiausią materialaus turto struktūros pasikeitimą lėmė pastatai, kurie visoje ilgalaikio turto struktūroje sudarė, atitinkamai 2012 m. 25,03 proc., 2013 m. 29,38 proc., 2014 m. 47,77 proc. Mažiausią ilgalaikio turto dalį 2012 m. sudarė finansinis turtas 0,01 proc. 2013 m. nebaigta gamyba 0,22 proc., 2014 m. atidėtas pelno mokesčio turtas 0,15 proc.

Išvada: Per 2012-2014 m. ilgalaikio materialaus turto atnaujinimo koeficientas sumažėjo 0,1 proc. punktais ir sudarė atitinkamai 2012 m. 0,137 koef., 2013 m. 0,199 koef., 2014 m. 0,034 koef. 2012 metus, lyginant su 2013 metais, ilgalaikio materialiojo turto atnaujinimo koeficientas padidėjo 0,062 punktais, tai lėmė 2013 m. didesnė įsigyto turto suma 28,84 mln. Lt. Lyginant 2013 m. su 2014 m. atnaujinimo koeficientas sumažėjo 0,062 punktais, o per visą analizuojamą laikotarpį sumažėjo 0,1 punktu. Tai rodo, kad neperspektyvią įmonės pasirinkta strategiją, nes gamybos bei apyvartumo procesų modernizavimo ir atnaujinimo tempai lėti.

Duomenys rodo, kad per 2012-2014 metus ilgalaikio materialiojo turto likvidavimo koeficientas sumažėjo 0,004 punkto ir kiekvienais metais sudarė 0,012; 0,2; 0,008 koef. Tai yra žemas rodiklis, nes palyginus su atnaujinimo koeficientu matyti, kad materialus turtas nėra sparčiai atnaujinimas, nes skirtumas tarp jų susidaro nežymus, tai yra 2012 m. 0,12 punkto, 2013 m. 0,18 punkto, 2014 m. 0,02 punkto. Tai reiškia, kad įmonė nepakankamai atnaujina savo turtą ir jos veiklą vykdoma nudėvėtu turtu.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 80 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 30 puslapių (6973 žodžiai)
  • Kolegija
  • Gitanas
  • Agrowill veiklos vertinimas
    10 - 10 balsai (-ų)
Agrowill veiklos vertinimas. (2015 m. Gruodžio 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/agrowill-veiklos-vertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 09:47
×