Akcijų kainų statistikos tyrimas


Trendo funkcija kursinis. Diplominis akciju. Akciju kainu statistine analize. 5mon4s veiklos analizetrendo funkcija. Rokiskio suris akciju kainu analize. Trendo funkcija. Kaunu statsitikos tyrimas. Akciju kitimo analizes tyrimas.

Matematikos kursinis darbas. Tiriamojo objekto aprašymas. Duomenų statistinė analizė. Duomenų sisteminimas. Duomenų skaitinės charakteristikos. Vidurkio ir dispersijos pasikliautinieji intervalai. Hipotezės. Prognozavimo modelis. Išvados. Informacijos šaltiniai.


Tiriamos lietuvoje, pramonės g. 3, rokiškis, įsikūrusios įmonės „rokiškio sūris“ paprastųjų vardinių akcijų kainos (išreikštos litais). Tyrimui naudojami akcijų kainų istoriniai duomenys iš periodo nuo 200030 iki 200nagrinėjamu laikotarpiu (200030 – 200117) iš viso buvo 101 prekybos dienos, taigi nagrinėjamos imties tūris yra n=101, xmin=2,1 xmax=5,1 akcijų kainos kitimo dinamika pateikta paveiksle. Sudaryta dinaminė eilutė vidurkinant duomenis su nepersikertančius laiko intervalais po 10 stebėjimų. Trendo funkcijos , prognozės paklaida yra priimtina, kadangi neviršija 10%, taigi prognoze galima pasitikėti.

Akcijų kainų statistikos tyrimas. (2012 m. Balandžio 02 d.). http://www.mokslobaze.lt/akciju-kainu-statistikos-tyrimas.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 23 d. 23:56