Akcijų rinka Lietuvoje ir jos plėtros galimybės referatas


Įvadas. Vertybinių popierių rinkos atsiradimo istorija. Akcijos, akcijų tipai. Paprastosios akcijos. Privilegijuotosios akcijos. Akcijų rinka Lietuvoje. Akcijų rinka. Ab nasdaq omx Vilnius veikla. Rinkos dalyviai. Vertybinių popierių registracija. Akcijų plėtros galimybės. Išvados. Literatūros sąrašas.


Darbo tikslas – Išnagrinėti akcijų rinką Lietuvoje.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti akcijas, jų tipus ir rūšis;

Išanalizuoti Lietuvos akcijų rinkos veiklą ir priežiūrą;

Apibūdinti pagrindinius rinkos dalyvius;

Aleknevičienė V.(2009) teigia, kad pagal suteikiamas teises akcijos skirstomos į:

Paprastųjų akcijų suteikiamos turtinės teisės jų savininkui apima:

teisę į bendrovės pelno dalį. Ši akcininko teisė įgyvendinama mokant dividendus proporcingai jo turimam akcijų skaičiui;

Paprastųjų akcijų savininkai turi teisę į likutines pajamas, išmokėjus palūkanas obligacijų savininkams ir dividendus privilegijuotųjų akcijų savininkams. Šios likutinės pajamos gali būti išmokamos dividendais arba reinvestuojamos į įmonės veiklą. Savininkų teisė į likutinės pajamas turi ir pranašumų, ir trūkumų. Pranašumas yra tai, kad potenciali grąža yra neribota, patenkinus kreditorių ir privilegijuotųjų akcijų savininkų reikalavimus. Trūkumas yra tas, kad jeigu visą uždirbtą pelną sunaudoja pirmumo teisę turintys kreditoriai ir privilegijuotųjų akcijų savininkai, paprastųjų akcijų savininkai nieko negauna. Pelno sumažėjimą pirmieji patiria paprastųjų akcijų savininkai. Šie pranašumai ir trūkumai rodo, kad jie labiausiai rizikuoja.

Paprastųjų akcijų savininkai taip pat turi teisę į likutinį turtą. Įmonės bankroto atveju paprastųjų akcijų savininkų reikalavimai dažniausiai nepatenkinami, nes paprastai įsipareigojimai viršija turimo turto vertę jiems vykdyti. Ir šiuo požiūriu paprastųjų akcijų savininkai patiria didžiausią riziką.

Viena akcija suteikia vieną balsą, tačiau balsavimo procedūra nėra vienoda visose įmonėse. Dvi dažniausiai naudojamos procedūros yra daugumos ir kaupiamasis balsavimas. Esant daugumos balsavimui, kiekviena akcija jos savininkui suteikia vieną balsą. Esant kaupiamajam balsavimui, kiekviena akcija jos savininkui suteikia tiek balsų, kiek renkama narių į direktorių tarybą. Tokiu atveju akcininkas gali visus balsus atiduoti vienam nariui arba juos paskirstyti įvairiems nariams. Šio balsavimo pranašumas yra tas, kad jis suteikia galimybę direktorių išrinkti mažumai.

Paprastųjų akcijų savininkai dažnai turi pirmumo teisę. Kuri jiems suteikia galimybę išlaikyti nuosavybės proporciją. Kai išleidžiama nauja akcijų emisija, esami įmonės savininkai turi pirmumo teisę įsigyti naujos emisijos akcijų.

2.1.1 Paprastųjų akcijų rūšys.

Paprastosios akcijos kvalifikuojamos pagal įvairius požymius. Pagal išleidimo formą jos gali būti materialiosios ir nematerialiosios.

Nematerialiosios pareikštinės akcijos savininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, kurio vardu atidaryta vertybinių popierių sąskaita. Joje įrašomas akcininko turimos pareikštinės akcijos. Tokias akcijas platina ir jų sąskaitas tvarko tik įgalioti viešosios apyvartos tarpininkai. Akcinės bendrovės neturi teisės reikalauti iš tarpininkų pranešti apie pareikštinių akcijų savininkus ir teikti duomenis apie juos.

Pagal riziką ir laukiamas pajamas paprastosios akcijos gali būti pirmos rūšies, pajamų, augimo ir spekuliacinės.

Pirmos rūšies akcijos – tai aukštos kokybės akcijos, už kurias mokami dideli dividendai ir ateityje gaunamas nedidelis kapitalo prieaugis. Šios rūšies akcijos ypač patrauklios investuotojams, kurių tikslas – patikimos gana didelio einamojo pelningumo ir nedidelio augimo potencialo investicijos. Pirmos rūšies akcijų kaina dažnai didelė, ypač tada, kai rinka nestabili ir investuotojai susirūpinę savo investicijų kokybe.

Pajamų akcijos patrauklios dėl gerų savo einamojo pelningumo rodiklių, nes pasižymi stabiliais, reguliariais ir didesniais nei vidutiniai dividendų mokėjimais ilgą laikotarpį. Šios akcijos patrauklios investuotojams, teikiantiems pirmenybę dabartiniam vartojimui. Dažniausias jų trūkumas yra tai, kad dideli dividendai dažnai sąlygoja silpną įmonės augimo potencialą, nors tai dar nereiškia, kad tokios įmonės neperspektyvios.

Augimo akcijos priklauso įmonėms – emitentėms, kurios pasiekė arba pasieks didelius pelno augimo tempus (15-18proc), kai paprastai vidutiniai pelno, tenkančio akcijai, augimo tempai yra 5-6proc. Šių akcijų savininkams dažniausiai išmokami maži dividendai arba jie nemokami, nes didžioji pelno dalis reinvestuojama į įmonės plėtrą. Svarbiausias pelno šaltinis investuotojams yra akcijos kainos prieaugis.

  • Ekonomika Referatas
  • Microsoft Word 320 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (4299 žodžiai)
  • Universitetas
  • Gintarė
  • Akcijų rinka Lietuvoje ir jos plėtros galimybės referatas
    10 - 5 balsai (-ų)
Akcijų rinka Lietuvoje ir jos plėtros galimybės referatas. (2016 m. Gegužės 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/akciju-rinka-lietuvoje-ir-jos-pletros-galimybes-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 13:20
×