Akcinės bendrovės charakteristika ir veiklos dokumentai projektas


Įvadas. Akcinės bendrovės „Delikatesas“ charakteristika. Žemės ūkio bendrovės „Delikatesas“ veiklos dokumentai. Įsakymas dėl nemokamų atostogų. Raštas dėl dalyvavimo vadovų pasitarime. Pažyma apie pajamas. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Komisijos arba dviejų asmenų surašytas aktas. Dokumentų registrų sąrašas. Dokumentacijos planas. Dėl nemokamų atostogų. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Europass gyvenimo aprašymas. Išvados. Literatūra. Priedas.


Darbo tikslas – pristatyti žemės ūkio bendrovę „Delikatesas“ ir supažindinti su jos rengiamais dokumentasis.

Darbo uždaviniai:

Pateikti įmonės charakteristiką.

Išanalizuoti įmonės dokumentų valdymo tvarką.

Parengti ir įforminti įmonės veiklos dokumentus bei jų priedus.

Darbą sudaro dvi dalys: teorinė, kurioje bus pristatyta įmonė bei jos organizacinė veikla ir praktinė, kurioje pateikiami organizacijos rengiami veiklos dokumentai.

Bendraautorių indėlis: kartu ieškojome informacijos ir pildėme organizacijos aprašymo lentelę. Praktinę užduotį pasidalinome į dvi dalis, kiekviena rašėme po penkis dokumentus. Įvadą, išvadas ir literatūros sąrašą sudarėme kartu.

BALTRŪNIENĖ, Violeta. Dokumentų valdymas: teorija ir praktika. Vilnius: UAB „Ciklonas“, 2012. ISBN 978-9955-880-92-9.

BALTRŪNIENĖ, Violeta. Įstaigos veiklos dokumentavimas. Mokomoji knyga. Vilnius, 2007. ISBN 978-9955-695-79-0.

Specialistai: administratorius, vyriausiasis buhalteris, buhalterio pavaduotoja, dešrų gamybos technologė, inžinierius-mechanikas, energetikas, gatavos produkcijos vyriausioji sandėlininkė, išpjaustymo skyriaus meistrė; (11)

Dokumentų registre įrašomi šie duomenys: dokumento registracijos eilės numeris, registravimo data, dokumento pavadinimas (antraštė ar trumpas turinys). Jei dokumentas siunčiamas rašomas dar adresatas. Jei dokumentas gautas – dokumento registracijos eilės numeris, dokumento gavimo data, dokumento pavadinimas, gauto dokumento sudarytojas.

Organizacijos archyvas – įstaiga ar jos struktūrinis padalinys arba kita sukauptų dokumentų saugojimo vieta, kurioje saugomi ilgo ir nuolatinio saugojimo dokumentai. Jie kaupiami įstaigos archyvo fonduose, kurie sudaromi pagal svarbesnius įvykius ar laikotarpius.

Leidžiu Laimutę Bertulienę, vyriausios buhalterės pavaduotoją, kasmetinių atostogų 2015 m. lapkričio 20 d. už laikotarpį nuo 2014 m. lapkričio 10 d. iki 2015 m. lapkričio 11 d. 28 kalendorinėms dienoms.

V.Kudirkos g. 3, LT-84132, Joniškis, tel. (8 5) 426 5143, , el. paštas realizacija@delikatesas.lt.

2015-05-05 – 2015-11-08 jam buvo priskaičiuota su darbo santykiais susijusių išmokų 8010,37 Lt (Aštuoni tūkstančiai dešimt litų, 37 centai) ir iskaičiuota mokesčių 1528,40 ct (Tūkstantis penki šimtai dvidešimt aūtuoni litai, 40 centų).

Pranešėjas – generalinis direktorius Vilius Kaikaris informuoja apie tai, kad 2016 metams darbo grafiką sudarys susirinkimo sekretorė Jurgita Baupkuvienė.

Adm.pirmininkas Ričardas Milkintis siūlo nekeisti darbo grafiko.

Visi dalyvavę akcininkai pasiūlymui vienbalsiai pritaria.

Sekretorius Adm.pirmininkas Ričardas Milkintis informuoja, kad pasirašyti bendradarbiavimo sutartį būtina, nes reikia naujų, geresnių žaliavų.

NUTARTA. Pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su uždarąja akcine bendrove „Pantem“.

Bylų saugojimo terminai nurodyti vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle (BDSTR) ir 2015 metų dokumentacijos planu.

Buhalterinė apskaita (dokumentų valdymas, darbo ir civilinė sauga, taikomoji matematika, specialybės kalba, verslo anglų kalba, mikroekonomika, makroekonomika, kompiuterinis informacijos valdymas)

  • Vadyba Projektas
  • Microsoft Word 337 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 25 puslapiai (2713 žodžiai)
  • Kolegija
  • Jovita
  • Akcinės bendrovės charakteristika ir veiklos dokumentai projektas
    10 - 7 balsai (-ų)
Akcinės bendrovės charakteristika ir veiklos dokumentai projektas. (2016 m. Gegužės 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/akcines-bendroves-charakteristika-ir-veiklos-dokumentai-projektas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 15:07
×