Akcinės bendrovės „Žemaitijos pienas“ veiklos analizė


Įvadas. AB „žemaitijos pienas“ pelno (nuostolių) analizė. Pelno (nuostolio) horizontalioji ir vertikalioji analizė. AB „žemaitijos pienas“ balanso analizė. Pardavimo pelningumo analizė. AB „žemaitijos pienas“ veiklos efektyvumas. AB „žemaitijos pienas“ veiklos rizikos vertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra.


Sukurti, grafiškai pateikti įmonės AB „Žemaitijos pienas“ veiklos santykinių finansinių rodiklių sistemą, pagal kurią būtų galima įvertinti įmonės: veiklos pasiektus rezultatus, resursų (išteklių) panaudojimo efektyvumą, identifikuotų galimas veiklos rizikas.

Tyrimo metodai. Profesinės veiklos praktikos darbe yra naudojamas kombinuotas informacijos sisteminimo metodas – remiamasi tiek kokybiniais, tiek kiekybiniais tyrimais. Pirmasis metodas yra taikomas atliekant informacijos analizę ir bandant ją struktūruotai sugeneruoti į vientisą tekstą. Kiekybinis metodas yra taikomas analitinėje praktinėje dalyje, kur pateikiama statistinė informaciją apie konkrečią įmonę ir jos finansinę būklę.

Įmonėje turto vertė nuo 2013 metų iki 2015 metų didėjo apie 16,29 procentais. 2015 metais įmonės turto vertė siekė 73 377 tūkst. eurų (žiūrėti į 4 priedą). Įmonės turto didžiausią dalį sudaro trumpalaikis turtas. Trumpalaikis turtas 2015 metais sudaro apie 62 procentus visos turto vertės. 2014 metais trumpalaikio turto vertė siekė 40 727 tūkst. eurų. Kadangi visu analizuojamu laikotarpiu trumpalaikio turto vertė viršija ilgalaikio turto vertę, galima teigti, kad įmonės turto sudėtyje trumpalaikio turto vertė stabiliai užimą didžiąją dalį viso įmonės turto.

Įmonė nuo 2013 metų iki 2015 metų turėjo atsargų, išankstinių apmokėjimų, nebaigtų vykdyti sutarčių, per vienerius metus gautinų sumų ir pinigų bei pinigų ekvivalentų. 2015 metais atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys sudaro apie 58,5 procentus viso trumpalaikio turto, per vienerius metus gautinos sumos – apie 32 procentus, o pinigai ir jų ekvivalentai – 13 procentų. Įmonė neturi kito trumpalaikio turto. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys analizuojamu laikotarpiu buvo didžiausios 2015 metais, kai įmonėje išaugo atsargų bei pagamintos produkcijos sumos. Per vienerius metus gautinų sumų analizė parodė, šios balanso dalies tendenciją tai mažėti tai didėti. Mažiausia suma buvo 2013 metais, kuri siekė 13 803 tūkst. Eur. Tačiau 2014 metais labai krito pinigų ir jų ekvivalentų suma, todėl galima teigti, kad klientai lėčiau atsiskaito su įmone, todėl mažėja turimų pinigų suma ir didėja per vienerius metus gautinos sumos. Analizuojamu laikotarpiu 2013-2015 m. pinigų ir pinigų ekcvivalentų suma išaugo 4 827 tūkst. Eur.

Ilgalaikis turtas vidutiniškai analizuojamu laikotarpiu sudarė 38 procentus viso įmonės disponuojamo turto. Daugiausia ilgalaikio turto įmonė turėjo 2015 metais, kai ilgalaikio turto suma siekė 31 069 tūkstančiau eurų.

Įmonė nuo 2013 metų iki 2015 metų turėjo materialaus, finansinio ir kito ilgalaikio turto bei labai nedaug ilgalaikio nematerialiojo turto. Ilgalaikis materialusis turtas sudaro didžiausią ilgalaikio turto dalį t.y. 2013 m. – 12 515 tūkst. Eur, 2014 m. – 15 739 tūkst. Eur ir 2015 m. – 23 033 tūkst. Eur. Nematerialusis turtas sumažėjo 2015m. ir siekė 124 tūkst. Eur , finansinis ir kitas ilgalaikis turtas analizuojamu laikotarpiu turi tendenciją didėti.

Nuosavas kapitalas analizuojamu laikotarpiu didėja. 2015 metais jis išaugo iki 52 757 tūkst. Eur. Tokį nuosavo kapitalo augimą lėmė nepaskirstyto pelno (nuostolių) sumos augimas.

Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) nuo 2013 metų išaugo 34 085 tūkst. Eur. Ir visu analizuojamu laikotarpiu jis augo. Tai reiškia, kad AB ,,Žemaitijos pienas“ vadovybė nemokėjo didesnių dividendų ar premijų ir beveik nesudarinėjo ir nedidino rezervų bei kapitalo iš nepaskirstyto pelno (nuostolių). Tuo tarpu kapitalas bei rezervai nuo 2013 metų iki 2015 metų kito nežymiai, o nuo 2013 iki 2014 metų liko nepakitę.

  • Microsoft Word 752 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (5223 žodžiai)
  • Kolegija
  • Karolytė
  • Akcinės bendrovės „Žemaitijos pienas“ veiklos analizė
    10 - 1 balsai (-ų)
Akcinės bendrovės „Žemaitijos pienas“ veiklos analizė. (2017 m. Sausio 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/akcines-bendroves-zemaitijos-pienas-veiklos-analize.html Peržiūrėta 2020 m. Liepos 06 d. 10:54
×
125 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo