Akmenės rajono ekonominės (gyvenamosios) aplinkos įvertinimas


Ekonomikos kursinis darbas.

Įvadas. Žmogaus socialinė raida socialinėje ekonominėje sistemoje. Žmogaus socialinės raidos samprata. Užimtumas - žmogaus socialinės raidos komponentas. Užimtumo didinimas. Socialinės integracijos skatinimas. Akmenės rajono situacijos analizė. Akmenės krašto pristatymas. Teritorija, gyventojų skaičius ir tankumas. Kultūros įstaigos. Kultūros paveldas. Švietimo įstaigų tinklas. Smulkus ir vidutinis verslas. Žemės ūkis. Akmenės rajono ssgg analizė. Akmenės rajono gyventojų gyvenimo kokybės ir gyvenamosios aplinkos įvertinimo rezultatai. Išvados. Literatūra. Priedai.


Šiuolaikinėje visuomenėje informacija, jos analizė ir socialinių bei ekonominių reiškinių prognozė tapo vienu iš svarbiausių strateginių uždavinių, leidžiančių suvokti sudėtingus pokyčius, kurie intensyviai vyks visoje planetoje, ir sudarančių galimybę kurti veiksmingas valdymo sistemas. Technologijų plėtra ir globali ekonomikos raida, be socialinio progreso koordinavimo, sukelia daugelį neigiamų pasekmių: visuomenės nuskurdinimą, sveikatos būklės blogėjimą, infekcinių ligų protrūkius, nevaldomą demografinę situaciją (visuomenės senėjimą ir migraciją), ekosistemų pokyčius ir gamtinių resursų išsekinimą bei ilgalaikius klimato pokyčius. [xxx, 6]

Per pastaruosius du dešimtmečius Lietuva, kaip ir daugelis kilų valstybių, patyrė įspūdingų socialinių, ekonominių ir technologinių pokyčių, ir šie pokyčiai vyksta toliau. Taigi dabar jau akivaizdu, kad pagrindinės ekonominės politikos pokyčių sukeltos problemos yra ne ekonominės, o socialinės.

Šio darbo tikslas – atlikti ekonominės, socialinės ir kultūrinės aplinkos Akmenės rajone analizę ir įvertinimą.

Pirmoje šio darbo dalyje pateikiamas ekonominės ir socialinės raidos ryšys ir pagrindinis juos siejantis elementas – užimtumas, nes jis vis labiau lemia žmogaus socialinę raidą, užtikrina darnią visuomenės plėtrą. Antroje dalyje analizuojama Akmenės rajono situacija, pateikiami statistiniai rodikliai, o trečiojoje dalyje – gyventojų apklausos rezultatai apie žmonių gyvenimo kokybę.

Ekonomikos augimas labai veikia žmogaus socialinę raidą, sudaro galimybes žmonėms atskleisti savo gebėjimus, plėsti pasirinkimo galimybes. Tačiau būtina nuolat siekti, kad žmonių pasirinkimai vis labiau atitiktų jų potencines galimybes, kad žmonės būtų mažiau suvaržyti rinkdamiesi tinkamą gyvenimo būdą ar užsiėmimą. XXI amžiaus pradžioje dar daugelyje šalių egzistuoja vyrų ir moterų, kaimo ir miesto gyventojų, etninių mažumų ir vyraujančių gyventojų grupių bei skirtingo amžiaus gyventojų galimybių skirtumai. Jeigu ekonomika nesiplėtoja, pastangos sudaryti vienodesnes galimybes gali būti bevaisės arba geresnės galimybės vienų grupių gyventojams gali būti sudaromos kitų grupių gyventojų sąskaita. [1, 12]

Žmogaus socialinė raida – tai požiūris, praplečiantis žmogaus pasirinkimo galimybes. Šio proceso centre yra žmogus. Jis yra socialinės ir ekonominės raidos tikslas ir kartu priemonė. Mabul ul Haq ir Amartya Sen , žmogaus socialinės raidos pradininkai, neneigia ekonominio augimo būtinybės, bet griežtai pasisako prieš ekonominį augimą, kurio procese žmogus tampa vien tik priemone augimui pasiekti ir kuris kelia grėsmę, kad gali būti atimtos globalinės gėrybės iš ateities kartų. Pagarba kiekvieno (dabarties ir ateities) žmogaus orumui ir vertei yra pamatas, kuriuo grindžiama visa žmogaus socialinės raidos koncepcija [4, ].

Žmogaus socialinė raida žmogų vertybe laiko ne tik dėl to, kad jis yra materialinių gėrybių gamintojas. Žmogus laikomas ir raidos tikslu, ir priemone. Iš tikrųjų raida, kurios dėmesio centre yra žmogus, reiškia žmogaus pažangą, pažangą žmogui bei pažangą, už kurią atsakingas žmogus. Pasirinkimo galimybių didėjimas — tai kiekvieno žmogaus galimybė prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą. Raida suteikia žmogui laisvę rinktis, tačiau ką rinktis, žmogus turi nuspręsti pats.

Žmogaus socialinė raida yra dvipusė: viena vertus, ugdomi žmogaus fiziniai, psichologiniai, protiniai bei profesiniai gebėjimai, kita vertus, įgyti gebėjimai žmogui suteikia galimybę produktyviai juos panaudoti kultūrinėje, ekonominėje ar politinėje veikloje. Didesnių pasirinkimo galimybių suteikimas turi prasmę tik tuomet, kai išlaikomas gebėjimas užtikrinti gerovę tiek dabartinėms, tiek ateities kartoms [3, 10 – 11].

Pagal A. Sen, žmogus galimybės yra išvestinė sąvoka, apimanti įvairias žmogaus veiklos kombinacijas, gerbiant laisvių pasirinkimą. Galimybių požiūris žmogaus laisvę supranta kaip įvairių veiklos kombinacijų alternatyvą. Alternatyva, viena vertus, parodo instrumentinę, išorinę pasirinkimo laisvę: žmogus daro sprendimą ir renkasi vieną iš prieš jį atsivėrusių galimybių. Kita vertus, vidinė laisvės vertė yra ta, kad laisvė yra vertinga pati savaime, t.y. niekas negali versti žmogaus pasirinkti arba nesirinkti. Tikroji pasirinkimo laisvė yra ta, kad kai žmogus turi galimybę ir nesirinkti. Pagal žmogaus socialinės raidos požiūrį, galimybių plėtimas suvokiamas dvejopai, tai:

 • Ekonomika Kursiniai darbai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Jurgita
 • 28 puslapiai (5794 žodžiai)
 • Universitetas
 • Ekonomikos kursiniai darbai
 • Microsoft Word 77 KB
 • Akmenės rajono ekonominės (gyvenamosios) aplinkos įvertinimas
  10 - 7 balsai (-ų)
Akmenės rajono ekonominės (gyvenamosios) aplinkos įvertinimas. (2016 m. Kovo 02 d.). http://www.mokslobaze.lt/akmenes-rajono-ekonomines-gyvenamosios-aplinkos-ivertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 01:24