Akumuliatorių perdirbimas efektyvumo analizė


Akumuliatoriu perdirbimas lietuvoje. Akumuliatoriu perdirbimo technologijos. Anotacija atliekos. Skaidrės apie gamtą atsisiusti. Kursinis darbas atliekų perdirbimas ir deponavimas. Darbai akumuliatoriu perdirbimo imonese. Bateriju perdirbimas. Kursinis darbas perdirbimas. Apie akumuliatorių perdirbimą. Parsisiusti nemokamai skaidre apie žemes tarsa.

Paveikslų sąrašas. Įvadas. Baterijų ir akumuliatorių perdirbimas lietuvoje ir europoje. Atliekų perdirbimo, deponavimo samprata. Baterijų ir akumuliatorių perdirbimo situacija lietuvoje. Baterijų, akumuliatorių surinkimo ir perdirbimo situacija europoje. Išeikvotų baterijų ir akumuliatorių tvarkymo teisinė bazė. Baterijos ir akumuliatoriai, jų žala aplinkai. Akumuliatorių baterijų priežiūra ir darbo apsaugos reikalavimai. Akumuliatorių perdirbimo technologijos uab „žalvaris“ efektyvumo analizė respondentų apklausos rezultatų požiūrių prasme. Įmonės veiklos charakteristika. Respondentų apklausos rezultatų analizė. Išvados ir rekomendacijos. Literatūra ir šaltiniai. Santrauka. Santrauka užsienio kalba. Priedai:. Priedas. Anketos pavyzdys.

Kasdien didėjantys žmonių poreikiai sąlygoja vis intensyvesnį gamtos išteklių vartojimą. Neįmanoma išvardyti visų paslaugų, kurias žmonijai teikia mūsų aplinka. Tačiau aplinka žmonėms yra ne tik paslaugų teikėjas. Čia šalinama viskas, kas žmonėms nebereikalinga, t.y. atliekos. Žmonių aplinką galima pavadinti svarbiausiu atliekų surinkėju, saugotoju ir perdirbėju.

Augant gamybos mastams, susidaro vis didesni atliekų kiekiai. Atliekos ne tik teršia aplinką, užima daug vietos — didelė jų dalis yra pavojingos gamtai ir aplinkai. Todėl šiuo metu daug pastangų dedama gamybos technologijoms tobulinti: stengiamasi padaryti atliekas nekenksmingas, neleisti joms patekti j aplinką, be to, kuriamos technologijos be atliekų, daug dėmesio skiriama antriniam žaliavų panaudojimui.

Temos problematika. Vienas iš svarbiausių problemų Lietuvoje - tai pavojingųjų atliekų perdirbimas ir deponavimas. Lietuvoje dar nėra nė vieno pavojingųjų atliekų sąvartyno, todėl tokios atliekos paprastai kaupiamos ir laikomos pačiose įmonėse, o dalis jų patenka ir į buitinių atliekų sąvartynus.

Pavojingos atliekos, tai nuodingos, degios, sprogios, koroziją keliančios ar kitas savybes turinčios atliekos, galinčios turėti neigiamos įtakos aplinkai ir žmonių sveikatai, kaip pavyzdžiui, sunkieji metalai, kurie esant didelei taršai yra pavojus užteršti gruntinius vandenis, su gruntiniais bei lietaus vandenimis – paviršinius vandens telkinius.

Atliekų deginimas išsprendžia apie 80% atliekų utilizavimo problemų, tačiau šio proceso metu į aplinką išmetami degimo produktai labiausiai teršia orą.

Darbo objektas – baterijų ir akumuliatorių perdirbimas ir rūšiavimas.

Darbo tikslai - išanalizuoti baterijų ir akumuliatorių atliekų susidarymo, perdirbimo situaciją Lietuvoje bei Europoje.

Šiam tikslui pasiekti iškelti tokie pagrindiniai darbo uždaviniai:

1.teoriniu aspektu apibendrinti baterijų ir akumuliatorių rūšiavimą, perdirbimą, Lietuvoje ir Europoje;

2.apibendrinti pagrindinius teisės aktus reglamentuojančius išeikvotų baterijų ir akumuliatorių tvarkymą Lietuvoje, Europoje;

3.nustatyti kenksmingas medžiagas ir pavojingas atliekas galinčios turėti neigiamos įtakos aplinkai ir žmonių sveikatai.

4.aptarti akumuliatorių baterijų priežiūra ir darbo apsaugos reikalavimus

5.apibūdinti Uždarosios akcinės bendrovės „Žalvaris“ pagrindinę veiklą ir įvertinti gyventojų požiūrį į baterijų ir akumuliatorių atliekų rūšiavimą, perdirbimą bei perdirbimo sistemos veiksmingumą.

  • Aplinka Diplominis darbas
  • Microsoft Word 101 KB
  • 2012 m.
  • 42 puslapiai (9064 žodžiai)
  • Kolegija
  • Jovita
  • Akumuliatorių perdirbimas efektyvumo analizė
    10 - 1 balsai (-ų)
Akumuliatorių perdirbimas efektyvumo analizė. (2012 m. Balandžio 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/akumuliatoriu-perdirbimas-efektyvumo-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 02:09
×