Alkoholiai ir jų panaudojimas


Vienhidroksiliai alkoholiai panaudojimas. Alkoholio naudojimas ir fizikines savybes. Alkoholiu panaudojimas.

Chemijos referatas. Įvadas. Alkoholiai ir jų skirstymas. Vertingiausi alkoholiai. Pagrindiniai alkoholiai – fenoliai ir eteriai. Fenoliai. Eteriai. Alkoholių cheminės ir fizikinės savybės. Cheminės savybės. Fizikinės savybės. Alkoholinės medžiagos. Alkoholių nauda ir panaudojimas. Alkoholių panaudojimas. Išvados. Literatūra.


Fenolių dariniai plačiai paplitę gamtoje. Jie vartojami medikamentų, plastmasių gamyboje ir kt. Jų, kaip ir alkoholių, funkcinė grupė yra –OH.

Fenoliai tirpsta vandenyje. Kaip ir alkoholių, tirpumą vandenyje sąlygoja jų struktūroje esanti hidroksigrupė, kuri lengvai sudaro vandenilinius ryšius su vandens molekulėmis. Pakeisti fenoliai vandenyje netirpsta.

4. Diazonio druskų šildymas su vandeniniais rūgščių tirpalais. Šiuo atveju grupė pakeičiama hidriksigrupe. Aromatinių aminų diazonio druskos gaunamos diazotinant rūgščioje terpėje aromatinius aminus.

Eteriais vadinami alkoholių dariniai, kuriuose hidroksigrupės vandenilio atomas pakeistas alifatiniu, aromatiniu ar kitu radikalu. Eteriai skirstomi į paprastuosius, mišriuosius, aromatinius ir ciklinius. Eterių izomerija priklauso nuo alkilgrupės ir deguonies atomo padėties molekulėje. Cikliniai eteriai tai žiedinės molekulės su dviem ar keliais deguonies atomais.

Pirmieji nariai – dimetoleteris, etilmetileteris – dujos, pradedant dietileteriu, kuris paprastai vadinamas tiesiog eteriu, - degūs skysčiai, aukštesnieji – kietos medžiagos. Jie lengvesni už vandenį ir jame netirpsta. Tai geri organinių medžiagų tirpikliai. Neutralūs, chemiškai neaktyvūs. Praskiestos rūgštys ir šarmai jų neveikia. Virinami su koncentruotomis alogeninėmis rūgštimis, jie skyla ir susidaro atitinkami halogenalkanai ir vanduo.

Svarbiausias iš eterių – dietileteris. Tai bespalvis, specifinio kvapo, 36,5C temperatūroje verdąs labai lakus skystis. Jis blogai tirpsta vandenyje. Geras daugelio organinių medžiagų tirpiklis. Jo garai su oru sudaro sprogstamuosius mišinius, todėl patalpoje, esant eterio garų, negalima naudotis atvira ugnimi. Medicinoje naudojamas inhaliacinei narkozei. Daug jo naudojama bedūmio parako gamybai.

Dietileteris (eteris) – svarbiausias paprastųjų eterių klasės atstovas. Tai bespalvis, malonaus kvapo lengvas skystis, sunkiai tirpstantis vandenyje. Jis geras daugelio organinių medžiagų tirpiklis ir plačiai naudojamas organinėje sintezėje. Eteris, kaip puikus riebalų ir daugelio kitų organinių medžiagų tirpiklis, naudojamas medžiagoms ekstrahuoti. Eterio fiziologinis veikimas panašus į etanolio, tik daug stipresnis. Iš visų žinomų visiškos narkozės priemonių dažniausiai medicinoje naudojamas eteris. Vinileteris naudojamas polimerų gamybai ir kitiems sintezės tikslams.

Alkoholių fizikinės savybes lemia hidroksigrupių buvimas molekulėje, o palyginus su panašios struktūros alkanais, aukštą virimo temperatūrą – tarpmolekulinių vandenilinių ryšių egzistavimas tarp vienos alkoholio molekulės hidroksigrupės vandenilio atomo ir kitos molekulės deguonies atomo:

Pavyzdžiui, etano virimo temperatūra – minus 88C, etanolio – 78,8 C. Alifatiniai monohidroksiliniai alkoholiai lengvesni už vandenį. Pirmieji trys homologai su vandeniu maišosi bet kokiu santykiu. Didėjant atomų skaičiui alkoholio molekulėje, jo tirpumas mažėja.

Dioliai bespalviai, bekvapiai, saldoko skonio junginiai: paprasčiausieji – klampūs skysčiai, aukštesnieji – gali būti kristalinės medžiagos. Mažesnės molekulinės masės dioliai gerai tirpsta vandenyje ir alkoholiuose, sunkiai dietileteryje, didesnės molekulinės masės dioliai sunkiau tirpsta vandenyje, geriau dietileteryje. Diolių virimo temperatūra daug aukštesnė už alkoholių su tuo pačiu anglies atomų skaičiumi, pavyzdžiui, etanolio virimo temperatūra – 18,5C, 1,2-etandiolio - 198C.

Pirmieji nariai – dimetoleteris, etilmetileteris – dujos, pradedant dietileteriu, kuris paprastai vadinamas tiesiog eteriu, - degūs skysčiai, aukštesnieji – kietos medžiagos. Jie lengvesni už vandenį ir jame netirpsta. Tai geri organinių medžiagų tirpikliai. Neutralūs, chemiškai neaktyvūs. Praskiestos rūgštys ir šarmai jų neveikia. Svarbiausias iš eterių – dietileteris. Tai bespalvis, specifinio kvapo, 36,5C temperatūroje verdąs labai lakus skystis. Jis blogai tirpsta vandenyje. Geras daugelio organinių medžiagų tirpiklis. Jo garai su oru sudaro sprogstamuosius mišinius, todėl patalpoje, esant eterio garų, negalima naudotis atvira ugnimi. Medicinoje naudojamas inhaliacinei narkozei. Daug jo naudojama bedūmio parako gamybai.

  • Chemija Referatai
  • 2013 m.
  • Tomas
  • 16 puslapių (3143 žodžiai)
  • Chemijos referatai
  • Microsoft Word 40 KB
  • Alkoholiai ir jų panaudojimas
    10 - 2 balsai (-ų)
Alkoholiai ir jų panaudojimas. (2013 m. Spalio 23 d.). http://www.mokslobaze.lt/alkoholiai-ir-ju-panaudojimas.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 10:02