Alytaus komunalinių atliekų sąvartyno projektavimas


Įvadas. Lentelių pavadinimai. Paveikslų pavadinimai. Lietuvos respublikos ir Europos sąjungos teisės aktai reglamentuojantys atliekų šalinimą sąvartynuose. Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuojantys atliekų šalinimą. Europos Sąjungos teisės aktai reglamentuojantys atliekų šalinimą. Komunalinių atliekų tvarkymo situacija regione. Regiono bendrasis aprašymas. Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras. Gyventojų skaičius ir būstai. Atliekų tvarkymo taisyklės. Organizacinė struktūra. Atliekų susidarymas. Atliekų srautai ir sudėtis. Atliekų tvarkymas ir užduočių įgyvendinimas. Didelių gabaritų bei kitų komunalinių atliekų tvarkymas. Susidariusių komunalinių atliekų kiekiai ir sudėtis. Sutvarkytų komunalinių atliekų kiekiai. Antrinių žaliavų, įskaitant pakuočių atliekas, surinkimas ir tvarkymas. Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas. Specifinių komunalinių atliekų tvarkymo srautų surinkimas ir tvarkymas. Mišrių komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas. Komunalinių atliekų šalinimo įrenginiai ir jų pajėgumai. Atliekų tvarkymo paslaugos. Regiono komunalinių atliekų sąvartyno projektavimas. Komunalinių atliekų sąvartyno projektavimas priimant visas atliekas. Sąvartyno projektavimas atskyrus visus perdirbti tinkamus srautus. Sąvartyno projektavimas sumažinus bioskaidžias atliekas 60 %. Sąvartyno filtrato susidarymas. Sąvartyno dujų susidarymas. Sąvartyno poveikio aplinkai stebėjimas ir priemonių nustatymas eksploatacijos metu ir po jo uždarymo. Sąvartyno aplinka ir techniniai duomenys. Sąvartyno aplinka. Techniniai duomenys. Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos. Monitoringo sistema ir vykdymo metodika. Monitoringo sistema. Monitoringo vykdymo apimtys ir metodika. 2012 metų aplinkos monitoringo rezultatai. Paviršinis vanduo. Sąvartyno filtratas. Sąvartyno dujos. Ekonominis sąvartyno įrengimo ir eksploatavimo vertinimas.

Nagrinėjama problema. Pigiausias ir lengviausias atliekų šalinimo būdas – sąvartynų naudojimas. Lietuvoje atliekos daugiausia šalinimos sąvartnuose, pavyzdžiui 2011 m. duomenimis apie 62 % atliekų buvo pašalinta. Sąvartynų problema – neigiamas poveikis žmogaus sveikatai ir aplinkai, pavyzdžiui filtrato susidarymas. Sąvartynai dažnai sulaukia aplinkinių gyvenojų neigiamų atsiliepimų dėl neestetiškos sąvartynų išvaizdos, nemaloniai sklindančių kvapų, lengvų atliekų sklaidos, kylančios esant stipliam vėjui, sąvartyną aptarnaujančių mašinų bei transporto triukšmo ir kt. Kursiniame darbe siūlomos trys atliekų tvarkymo technologijos šioms problemoms spęsti arba sumažinti jų neigiamą poveikį.

Darbo tikslas. Išanalizuoti Alytaus regioninio atliekų tvarkymo situaciją ir pasiūlyti tris atliekų tvarkymo technologinius įrenginius.

Darbo uždaviniai:

1.Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių atliekų šalinimą sąvartynuose, apžvalga.

2.Atliekų tvarkymo siuacijos išanalizavimas Alytaus regiono sąvartyne.

3.Palyginti sąvartyno eksplotavimo trukmes trim atvejais (priimant visas atliekas; atskyrus atitinkamus srautus, tinkamus utelizuoti; sumažinus biologiškai skaidžių atleikų 60 %).

4.Atlikti sąvartyno filtrato kiekio skaičiavimus.

5.Apžvelgti ir išnagrinėti sąvartyno poveikio aplinkai stebėjimus ir priemones, kurios nustatomos eksploatacijos metu ir po jo uždarymo.

6.Apskaičiuoti ir įvertinti ekonominį sąvartyno įrengimą ir eksploatavimą.

7.Pasiūlyti ir suprojektuoti tris atleikų tvarkymo technologijas esamoje Alytaus RATC teritorijoje.

Praktinė vertė. Atliekų tvarkymas sąvartyne, kelia aibę problemų, apie kurias šiuo metu ypač diskutuojama ar net konfliktuojama, o efektyvesnių įrenginių projektavimas atliekų apdirbimo linijoje yra tiesiog būtinas kiekvienam aplinkosauginius reikalvimus įgyvendinančiam sąvartynui. Darbe siūlomi tokie susidarančių problemų sprendimo būdai kaip: biorektoriaus įdiegimas; kompostavimo sistemos projektavimas; biofiltro taikymas. Šių įrenginių taikymas ateityje sudarys puikias galimybes apdoroti vis didėjančius atliekų susidarymo kiekius, augant žmonių vartoimui.

  • Aplinka Kursinis darbas
  • Microsoft Word 5402 KB
  • 2015 m.
  • 98 puslapiai (21078 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ingrida
  • Alytaus komunalinių atliekų sąvartyno projektavimas
    10 - 3 balsai (-ų)
Alytaus komunalinių atliekų sąvartyno projektavimas. (2015 m. Kovo 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/alytaus-komunaliniu-atlieku-savartyno-projektavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 25 d. 06:44
×