Aministracinės teisės funkcijos


Įvadas. Administracinės teisės funkcijų samprata. Administracinės teisės funkcijų klasifikavimas. Reguliavimo funkcija. Auklėjamoji arba teisės pažeidimų funkcija. Informavimo funkcija.

Siekiant, atskleisti administracinės teisės funkcijų turinį, visų pirma, reikia išsiaiškinti administracinės teisės sąvokos reikšmę. Administracinė teisė viena iš prieštaringiausių teisės šakų. Ji tarsi branduolys, iš kurio išplaukia ir kitos teisės šakos. Tai labai sudėtinga teisės šaka, nes nelengva apibrėžti jos reguliavimo dalyką, kadangi šios teisės šakos institutai yra susiję su kitomis teisės šakomis, t.y. konstitucine teise, baudžiamąja teise, finansų teise, civiline teise, darbo teise, aplinkosaugos (ekologine) teise, netgi statybų teise ir su kitais mokslais, pvz., ekonomika, energetika, žemės ūkiu, aprūpinimu būstu, sveikatos apsauga, socialiniu aprūpinimu, vadyba ir t.t.

Administracinė teisė – tai valstybinio valdymo teisė;

Administracinė teisė – tai viešojo administravimo ir viešųjų interesų derinimo teisė;

Administracinė teisė – tai tam tikrais principais pagrįsta normų sistema.

Pirmuoju atveju reikia atkreipti dėmesį į tai, jog administracinė teisė dažnai yra vadinama valdymo teise. Tai tarsi sinonimas. Iš tiesų administracinė teisė atsiranda viešojo valdymo procese. Tačiau administracinę teisę apibūdinti tik kaip valdymo teisę būtų neteisinga, nes toks apibūdinimas reikštų etatistinę teisės sampratą, kitaip tariant valstybės valdžios institucijoms būtų teikiamas prioritetas prieš asmens teisių ir laisvių institutą. Ir taip prieštarautų Konstitucijai ir jos nuostatoms. Antruoju atveju administracinė teisė suvokiama jau moderniuoju, šiuolaikiniu požiūriu. Valstybės ir visuomenės interesai tampa lygiavertėmis kategorijomis. Tiesa, Lietuvos teisės aktuose vartojami skirtingi terminai – viešasis interesas, visuomenės interesas, valstybės interesas, Lietuvos Respublikos interesas. Nedemokratinėje visuomenėje šioms kategorijoms suteikiami skirtingi mastai, reikšmė. Modernioje visuomenėje visi šie išvardinti interesai tampa vienalytės sąvokos - viešasis interesas – elementais, kadangi negali valstybės interesai kirstis su viešuoju interesu. Juk tai prieštarautų pagrindinei valdžios įstaigų funkcijai - derinti visuomeninius ir valstybės interesus bei tenkinti viešąjį interesą. Trečiuoju atveju administracinę teisę galima nagrinėti įtvirtintų teisės aktuose principų pagalba, nes principai įkūnija pagrindines kryptis, gaires, kuriomis valdžios institucijos turi vadovautis nustatydamos savo veiklos prioritetus ir tenkindamos viešąjį interesą.

Mes jau žinome, jog pirmuoju atveju susipažįstama su administracinės teisės, kaip teisės šakos, teisiniu reguliavimu, t.y. kokius visuomeninius santykius ir kokiu metodu reguliuoja administracinės teisės normos, taip pat susipažįstama ir su administracinės teisės sistema, administracinėmis teisės normomis, principais bei administracinės teisės šaltiniais. Antruoju atveju nustatomas teisės mokslo šakos dalykas, funkcijos, pagrindinės šios teisės šakos vystymosi ir tobulinimo kryptys, apžvelgiama istorinė administracinės teisės raida, pateikiamas palyginimas su užsienio šalių administracine teise. Trečiuoju atveju nustatoma mokymosi metodika – monografijų, vadovėlių, mokslinių straipsnių, disertacijų, pranešimų išrinkimas, skaitymas, tyrimas ir kt.

Administracinės teisės mokslas išskiria tris funkcijas: teorinę, praktinę ir auklėjamąją. Teorinė funkcija – skatina teisės mokslo vystymą. Praktinė administracinės teisės mokslo funkcija – teikia rekomendacijas dėl teisinio reguliavimo tobulinimo, valstybės ir savivaldybių institucijų veiklos tobulinimo, sudaro sąlygas tirti administracinius teisinius reiškinius (vadovėlių, straipsnių, pranešimų, mokslinių darbų rengimas), teisinių žinių skleidimas. Auklėjamoji funkcija skatina piliečiams, valstybės tarnautojams reikalingų įgūdžių ugdymą, skatina apmastyti savo veikos ar neveikimo padarinius, aiškinti ir diegti administracinės teisės principų reikšmę valstybės tarnautojų veikloje bei valstybės ar savivaldybių institucijoms veikiant socialinius procesus, įdiegti suvokimą, jog būtinas administracinės teisės normų realus funkcionavimas, skatinti jų pažeidimų netoleravimą. Tačiau administracinėje teisėje svarbiausias vaidmuo tenka reguliacinei ir apsauginei funkcijai. A. Andruškevičius teigia, kad viešieji interesai yra neformalizuotos administracinės teisės objektas, o jų konfliktų derinimas ir prevencija – bendroji šios teisės funkcija. Tad jis konkretina administracinės teisės funkcijas į reguliavimo, asmens teisių apsaugos, represinę, auklėjamąją. Tiek reguliavimo, tiek represine funkcija turi būti siekiama bendrojo tikslo – derinti privačius ir visuomeninius interesus bei tenkinti viešąjį interesą.

Teisės socialinė paskirtis yra daryti poveikį žmonių elgesiui teisinėmis priemonėmis. Šios priemonės, jų visuma yra vadinamos teisiniu reguliavimu. Teisinis reguliavimas – tai tokia socialinio reguliavimo rūšis, arba forma, kai poveikis žmonių elgesiui yra daromas teisės normomis ir teisės principais. Teisinio reguliavimo objektas ir metodas – tai būtent tos kategorijos, kurios atskiria vieną teisės šaką nuo kitos. Tai reiškia, jog šiuo atveju administracinės teisės teisinio reguliavimo objektas padeda išsiaiškinti, kokie žmonių santykiai reguliuojami administracinės teisės normomis, t.y. kokius santykius reguliuoja administracinė teisė. Tuo tarpu, teisinio reguliavimo metodas atskleidžia, kaip, kokiu būdu ši teisės šaka reguliuoja visuomeninius santykius.

  • Teisė Kursinis darbas
  • Microsoft Word 36 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (5257 žodžiai)
  • Universitetas
  • Taburete12
  • Aministracinės teisės funkcijos
    10 - 9 balsai (-ų)
Aministracinės teisės funkcijos. (2015 m. Rugpjūčio 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/aministracines-teises-funkcijos.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 25 d. 06:41
×