Analizė iš įstatymų LR mažųjų bendrijų, individualių įmonių, viešųjų įstaigų


Analizė iš įstatymų LR mažųjų bendrijų, individualių įmonių, viešųjų įstaigų.


MB gali steigti du ar daugiau steigėjų,bet ne daugiau, kaip 10. Stegėjai turi būti fiziniai asmenys.

Įnašai gali būti pinigai, taip pat pagal turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas materialusis ir nematerialusis turtas.

IĮ turi vienasmenį valdymo organą – individualios įmonės vadovą. IĮ savininkas gali IĮ vadovu paskirti kitą asmenį, jei tai nustatyta IĮ nuostatuose, tačiau turi būti sudaroma darbo ar civiline sutartis. IĮ vadovas vienvaldiškai veikia IĮ vardu, jeigu IĮ nuostatai nenustato kitaip, ir atsako už individualios įmonės veiklos organizavimą, dokumentų ir kitos informacijos apie IĮ turtą, veiklą, saugojimą, finansinę atsakomybę.

MB narys turi teisę gauti šias išmokas kaip avansu išmokamą pelną:savo asmeniniams poreikiams ir pelno dalį už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį. Paimant iš MB lėšų ar jas gaunant, surašomas ir pasirašomas lėšų paėmimo (perdavimo) dokumentas. MB narių susirinkimas, patvirtinęs metinių finansinių ataskaitų rinkinį, turi paskirstyti MB pelną, kuris gali būti paskirstomas MB nariams, kiekvienam praporcingai jo įnašo dydžiui. Nors šiuo atveju gali būti priskirta kita tvarka.

MBgali būti likviduojama CK nustatytais juridinių asmenų likvidavimo pagrindais. Sprendimą nutraukti MB veiklą ir ją likviduoti gali priimti MB narių susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri nurodyta MB nuostatuose. Teismo sprendimu MB likviduojama CK nustatytais atvejais. Bankrutavusi MB likviduojama LR įmonių bankroto įstatyme nustatyta tvarka. Likviduota MB pasibaigia nuo jos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

  • Teisė Analizė
  • Microsoft Word 17 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 6 puslapiai (961 žodžiai)
  • Kolegija
  • Robertele
  • Analizė iš įstatymų LR mažųjų bendrijų, individualių įmonių, viešųjų įstaigų
    10 - 2 balsai (-ų)
Analizė iš įstatymų LR mažųjų bendrijų, individualių įmonių, viešųjų įstaigų. (2016 m. Birželio 29 d.). https://www.mokslobaze.lt/analize-is-istatymu-lr-mazuju-bendriju-individualiu-imoniu-viesuju-istaigu.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 06:58
×