Analizės

Analizės. Lietuvių ir užsienio literatūros kūrinių, eilėraščių analizės. Kokybiški mokslo darbai parsisiuntimui.
3717 dokumentų
Balys Sruoga Dievų miškas analizė
Balio sruogos knygos "dievų miškas" aprašymas. Biografija. Knyga „dievų miškas“. Kūrinio žanras. Temos, problemos, vertybės, pagrindinė mintis. Trys temos rašiniams fabulaveikėjai, balys sruoga. Aprašyti esesininkus. Paaiskinti žodžius: ironija, humoras, satyra, šaržas, groteksas. Išrinkti pavyzdžius iš knygoskūrinio ...
Lietuvių analizės, Analizė, 10 psl.
2012 03 04
Logistikos proceso analizė
Įvadas. Logistikos proceso samprata. Logistikos funkcijų valdymo ypatumai. Logistikos proceso valdymas uab „tromina“. Uab „tromina“ veikla. Logistikos funkcijų valdymas uab „tromina“. Klientų aptarnavimas ir užsakymų valdymas. Sandėliavimas. Užsakymo paruošimas. Maršrutų sudarymas, pakrovimas ir iškrovimas. Transportavimas ...
Logistikos analizės, Analizė, 16 psl.
2012 04 25
B.Sruoga Dievų miškas žmogus prievartos pasaulyje
1943m. hitleriniai okupantai suėmė B.Sruogą (1896 – 1947), Kauno universiteto profesorių, ir kaip įkaitą išvežė į Štuthofo mirties stovyklą, netoli Gdansko. Ten jis patyrė fašistų sugalvotus žmonių naikinimo sistemos žiaurumus, tačiau nepasidavė nevilčiai, nepaliovė tikėjęs žmogumi ir jo galia. Laiškuose jis rašė: ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2011 05 28
K.Binkis Atžalynas
K. Binkio “atžalynas” – tai drama apie moksleivių gyvenimą. Pagrindinis konfliktas – tai doro, neturtingo jaunuolio susidūrimas su jam svetima miesčioniška aplinka. Kūrinys turėjo ir tebeturi didžiulį pasisekimą, nes dramaturgas atskleidė tikrąsias ir tariamąsias vertybes. Jau pavadinimas “atžalynas” reiškia autoriaus ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2011 05 28
Koks žmogus, anot donelaičio yra doras?
Koks žmogus, anot donelaičio yra doras?
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2012 03 26
Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizė
Įvadas. Uab „regplasta“. Uab „regplasta“ verslo makroaplinkos analizė. Ekonominės aplinkos analizė. Technologinės aplinkos analizė. Socialinės-kultūrinės aplinkos analizė. Teisinės-politinės aplinkos analizė. Gamtinės-ekologinės aplinkos analizė. Uab „regplasta“ verslo mikroaplinkos analizė. Pirkėjai. Konkurentai. ...
Marketingo analizės, Analizė, 11 psl.
2012 12 04
Gėtė Faustas veikėjų analizė
Getė Faustas veikėjų analizė lentelėje. POŽIŪRIS Į ŽMOGŲ. Mefistofelis. Dievas. Veikėjo apibūdinimas. Faustas. Margarita. Mefistofelis. Dievas. Fausto ir vagnerio palyginimas. Faustas. Vagneris. Fausto ir mefistofelio palyginimas. Faustas. Mefistofelis. Fausto ir margaritos palyginimas. Faustas. Margarita.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2013 11 02
O. Deneiras Balzakas “Tėvas Gorijo”
O Deneiras Balzakas “Tėvas Gorijo”. Tėvas Gorijo, bemaž 69metų senis, isikųrė pas ponią Voke 1814m. , metęs savo verslą. Iš pradžių jis gyveno tame bute, kuriame dabar gyvena ponia Kutiur. Anuo laiku tėvas Gorijo buvo vadinamas ponu Gorijo, bet dėl jo nerūpestingumo, žmonės jį pradėjo laikyti kvailiu, kuris nemoka tvarkyti ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2010 03 03
Įmonės Apranga SSGG ir PEST analizė
Įvadas. Uab „Apranga“ veikla. Uab „Apranga“ vizija, misija ir tikslai. Uab „Apranga“ išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Išorinės aplinkos analizė (PESTVidinės aplinkos SSGG analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos analizės, Analizė, 11 psl.
2014 11 12
Žmogus ir gamta Antano Baranausko Anykščių Šilelyje
Žmogus ir gamta A. Baranausko “Anykščių Šilelyje”. Lietuvių tautos atmintyje A. Baranauskas yra pirmiausia “Anykščių šilelio” kūrėjas. Ši poema vienas iš gražiausių lietuvių literatūros kūrinių. Sukurti “Anykščių Šilelyjį” paskatino daugelis aplinkybių. Tai ir protestas prieš lietuvių kalbos menkinimą, ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2011 05 03
Kafka Metamorfozė analizė
Tėvas – egoistas, dėl išorinio padorumo, aplinkinių nuomonės, savo paties ramybės ir gerovės pasiruošęs aukoti vabalu virtusį sūnų? Pagrįsti arba paneigti. Nuo ko priklauso tėvo agresija? Motina – aiškios nuomonės nereiškianti , jautrumą demonstruojanti ašaromis ir alpimu prisitaikėlė? Pagrįsti arba paneigti. Sesuo – ir ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2012 07 06
Vinco Mykolaičio Putino eilėraštis „Vivos plango, mortuos voco" analizė
V. M Putinas „Vivos plango, mortuos voco”.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2013 10 09
Gėtė Faustas analizė
Gėtė. Gyvenimo kelias. Faustas. “fausto” sukūrimo istorija. Fausto tema. Sutarties su velniu motyvas. “fausto” žanras. Pagrindinės kūrinio problemos. Pagrindinė kūrinio tema. Pagrindinė i dalies idėja. Laikas. “fausto” įžangos. “prologas danguje”. Fausto nusivylimai ir ieškojimai. Tarp žmonių per velykas. Faustas ir ...
Lietuvių analizės, Analizė, 9 psl.
2013 01 23
Įmonės finansinė analizė „Apranga“
Įvadas. Apb „apranga“ apibūdinimas. Apb „apranga“ horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Apb „apranga“ santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio ...
Vadybos analizės, Analizė, 28 psl.
2013 01 23
Ką Anykščių šilelis kalba 21 amžiaus žmogui?
Ką „anykščių šilelis“ kalba xxi amžiaus žmogui?
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2012 09 23
Severijos paveikslas
Severjos paveiklas. Lietuvių kalbos analizė.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2013 09 29
Rokiškio sūris įmonės analizė
Įvadas. Įmonės apibūdinimas, įmonės misija, vizija, tikslai. Misija, vizija, tikslai. Misija. Tikslai. Vizija. Misijos formuluotės įvertinimas, palyginimas su konkurentais, misijos formuluotės įvertinimo matrica. Palyginimas su konkurentais. Misijų formuluočių įvertinimo matrica. Ab “rokiškio sūris” siūloma misijos ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 34 psl.
2012 10 03
Ignas Šeinius Kuprelis analizė
Kuprelio charakteristika. Romantizmo bruožai "kuprelyje". Didžioji kuprelio meilė. Kuprelis - neeilinė asmenybė. Jo jautri siela sugeba pajusti menkiausią žolelės šnarėjimą, mažiausio paukštelio skundą… ir štai šią trapią sielą paliečia meilė gundei. Iš pradžių tai tik švelnus, vos pastebimas jausmų sąmyšis, keliantis ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2011 08 01
Judita Vaičiūnaitė Kavinukas su pastoralėm analizė
Eilėraščio Kavinukas su pastoralėm analizė ir interpretacija. Eilėraštyje ryškios dvi plotmės – kasdienybės ir pro ją prasiveržiančio grožio. Pirmąjai plomei galima priskirti kasdienės buities vaizdus – neplautus indus, kavinuką su pastoralėm, vandens, viryklės ūžimą, verdančių puodų garus. Antrąjai plotmei ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2012 04 02
X imonės veiklos finansinė analizė
Įvadas. Įmonė ir jos veikla. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės mokumo būklės ir jos kapitalo struktūros analizė. Įmonės finansiniai rezultatų analizė. Įmonės veiklos efektyvumo analizė. Kompleksiškas įmonės finansinės veiklos įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros šaltiniai.
Finansų analizės, Analizė, 18 psl.
2014 04 13
Pedagoginė psichologinė vieno vaiko charakteristika
Pedagoginė psichologinė. Vieno mokinio charakteristika. Įvadas. Analizė. Padykėlis vėjas. Bendrosios sangviniko ypatybės yra šios. Išvados.
Psichologijos analizės, Analizė, 9 psl.
2013 04 01
Salomėja Nėris eilėraščio Vėlinės analizė
Esamos situacijos nusakymas. Sugrįžimas. Pamąstymai. Kontekstas. Vertybės ir pagrindinė idėja. Svarbiausios vertybės yra tėvynė, namų šiluma, artimieji. Pagrindinė eilėraščio idėja yra tokia, kad tik praradęs tėvynę supranti, kokia ji yra brangi.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2011 04 10
Sociologijos atvėjo analizė
Atvejo analizė. Problemos pristatymas. Kliento sistema. Keičiančio agento sistema. Šeima kaip sistema. Ekožemėlapis. Sutartiniai ženklai. Rūpestis, poreikis, problema. Panašumai ir trūkumai patenkinti poreikius. Problemų įvardijimas. Pagalbos planavimas. Intervencija. Vertinimas.
Sociologijos analizės, Analizė, 8 psl.
2012 11 12
Mano kaip mokytojo asmeninių savybių ir žinių įgudžių bei gebėjimų savianalizė
Mano kaip mokytojo asmeninių savybių ir žinių,. Įgūdžių bei gebėjimų savianalizė. Žinios apie mokinių individualius skirtumus ir informacijos apdorojimo ypatumus. Įvadas. Asmeninių savybių savianalizė. Branda, stabilumas. Kūrybiškumas. Humoro jausmas. Socialumas. Entuziastingumas. Charizmatiškumas. Žinių, įgūdžių bei ...
Pedagogikos analizės, Analizė, 8 psl.
2013 03 28
Getė Faustas pirmos dalies Margaritos analizė
Johano Volfgango fon Gėtės kūrinio "Faustas" pirmosios dalies Margaritos analizė.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2012 03 27
J. Marcinkevičius Mindaugas. Mažvydas. Katedra.
Drama pradedama dviejų metraštininkų - juodojo ir baltojo, dialogu. Jie diskutuoja apie istoriją ir kokią ją reikia rašyti. Juodasis atsižvelgia tik į faktus, o baltasis metraštininkas jaučia didžiulę atsakomybę rašydamas istoriją, atsižvelgia į jausmus. Jam rūpi žmonės, o ne faktai. Baigus kalbėti metraštininkams, veiksmas ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2010 03 03
Mylimas žmogus - laimingas žmogus
Kas yra meilė ? Meilė, tai nuostabus jausmas, kai dėl mylimo žmogaus, gali nuversti kalnus, kai jauti, jog „pilve skraido drugeliai“ ir giliai širdyje žinai, jog su šiuo žmogumi nori praleisti visą likusį gyvenimą. Taigi, pasamprotaukime, ar mylimas žmogus yra laimingas žmogus ? Tikriausiai daugelis iš jūsų esate patyrę, kas ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2011 01 25
Miškas ir lietuvis A.Baranausko Anykščių šilelyje
Savo šedevrą – “Anykščių šilelį” – A.Baranauskas parašė per dvejas atostogas: 1858m. ir 1859 m. Poemos sumanymas yra romantiškas: pavaizduoti mišką, kurio jau nebėra. Gamtos tema visame kūrinyje persipina su gimtojo krašto, su baudžiavinio išnaudojimo ir carinės priespaudos naštą velkančio liaudies žmogaus tema. Poema ...
Lietuvių analizės, Analizė, 3 psl.
2011 05 28
Kompiuterizuotos apskaitos programos
Kompiuterizuotų apskaitos programų aprašymas. Agnum. Atsargos (prekės) sandėlyje. Pirkimų apskaita. Išlaidavimų (pardavimų, grąžinimų tiekėjui) apskaita. Atsiskaitymų apskaita. Gamybos operacija. Pragma. Navision. Buhalterinės apskaitos programų palyginimas. Apskaitos programų panašumai ir skirtumai. Apskaitos programų ...
Apskaitos analizės, Analizė, 17 psl.
2012 11 27
Finansinė analizė Pieno žvaigždės
Ab „pieno žvaigždės“ ekonominė analizė. Įvadas. Ab „pieno žvaigždės“ charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos analizės. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Swot analizė. Finansinių ataskaitų horizontaliosios ir vertikaliosios analizės. Įmonės horizontali finansinė analizė. Vertikali balanso ...
Finansų analizės, Analizė, 37 psl.
2013 03 13