Analizė (3)

Analizės pavyzdys. Lietuvių ir užsienio literatūros kūrinių, eilėraščių analizės. UAB įmonių analizės. Informacija, pavyzdžiai ir kokybiški mokslo darbai jūsų tobulėjimui iš pačių autorių.

Kaip atlikti kokybišką analizę, kokius metodus pasirinkti? Svarbu parsisiųsti gerą pavyzdį ir tuomet bus žymiai lengviau analizuoti įmonę ar kūrinį. Plačiai paplitusios finansinės, regresinės, swot, transakcinė, spektrinė, taip pat įvairių lietuvių literatūros kūrinių analizės. Visus šiuos dokumentus geranoriškai pasidalino autoriai, todėl ir jūs pasidalinkite savo darbais su kitais. Darbus naudokite kaip pavyzdžius ir informacijos šaltinį, o naudojant informaciją - cituokite pagal reikalavimus.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

4754 dokumentai
Straipsnio analizė
Analizuojamas straipsnis. „Apple“ ir „Samsung“ ketina susėsti prie derybų stalo. Straipsnio analizė. Literatūros sąrašas.
Vadybos analizės, Analizė, 7 puslapiai
2012 11 08
Biliūnas Ubagas
10( 2 atsiliepimai )
: jono biliūno apsakyme „ubagas“ pavaizduotas labai svarbios šiuolaikiniam pasauliui būdingos problemos. Pagrindinis kūrinio veikėjas – petras sabaliūnas, savo išgyvenimais ir rūpesčiais panašus į daugelį iš mūsų senos kartos ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2012 03 26
Radvano Radviliada analizė
Labai svarbus epizodas – Radvilos sapnas naktį prieš lemiamą mūšį. Sapne jam pasirodo Vytautas Didysis, ką tik sumušęs kryžiuočius Žalgirio mūšyje, bet ne džiūgaujantis, o paniuręs. Vytautas Radvilą vadina vienintele Lietuvos ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2016 05 25
Mylimas žmogus - laimingas žmogus
Kas yra meilė ? Meilė, tai nuostabus jausmas, kai dėl mylimo žmogaus, gali nuversti kalnus, kai jauti, jog „pilve skraido drugeliai“ ir giliai širdyje žinai, jog su šiuo žmogumi nori praleisti visą likusį gyvenimą. Taigi, ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2012 02 10
Vaižgantas Dėdes ir dėdienės
Vaižgantas yra tarsi lietuvių kultūros šviesos simbolis. Jis turėjo didelę įsigyvenimo į gamtą galią, stiprią vaizduotę. Žmogaus istoriją jis matė susiliejusią su gamta. Vaižgantas yra didžiausias mūsų tautininkas. Jis galėjo ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2012 04 17
Stumbras marketingo aplinkos analizė
Stumbras marketingo aplinkos analizė. Įvadas. Ab „stumbras“. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės misija ir vizija. Ab „stumbras“ pest analizė. Politinis – teisinis aspektas. Gamtinis aspektas. Socialinis – kultūrinis aspektas. ...
Marketingo analizės, Analizė, 21 puslapis
2012 11 11
Justino Marcinkevičiaus žmogus
"Turbūt ne dėl savęs esu, esu turbūt dėl ko nors kito". Apie ką rašė Justinas Marcinkevičius ? Dėl ko gyvena Justino Marcinkevičiaus žmogus?
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2012 02 23
Vytauto Mačernio 21 soneto analizė ir interpretacija
Vytauto Mačernio 21 soneto analizė ir interpretacija.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2014 01 18
Dėdės ir dėdienes skaidrės
9( 2 atsiliepimai )
Juozas tumas - vaižgantas ir jo kūryba. Lietuvių literatūros prozininkas, publicistas, literatūros istorikas ir kritikas. Geriausiuose savo kūriniuose spalvingai pavaizdavęs xix a. Pabaigos ir xx a. Pradžios lietuvių visuomeninį gyvenimą. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 15 puslapių
2013 04 20
Jonas Biliūnas “Liūdna pasaka”
Jonas Biliūnas “Liūdna pasaka” ištraukos analizė ir interpretacija. Jonas Biliūnas – pirmasis lietuvių rašytojas, ištobulinęs psichologinio apsakymo žanrą. Rašytojas buvo puikus stilistas: graudumo, užuojautos ir gailesčio ...
Lietuvių analizės, Analizė, 3 puslapiai
2010 03 03
Vincas Kudirka "Labora"
9,5( 2 atsiliepimai )
Vinco Kudirkos eilėraščio "Labora! " analizė. Vincas Kudirka – įžymus lietuvių nacionalinio judėjimo liberalinės srovės ideologas bei vadovas, vienas iš žymiausių XIX a. Paskutiniojo dešimtmečio lietuvių rašytojų bei kritinio ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2010 03 03
Kamiu Svetimas analizė
Knygos pavadinimas. A. Kamiu Svetimas analizė. Autorius Albertas Kamiu 1913 - 1960 – prancūzų filologas , rašytojas , teatro režisierius , žurnalistas visuomenės veikėjas. Egzistencializmo atstovas. Tema , pagrindinė mintis ir ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 02 22
Savickio novelių analizė
„ Ad astra “. „ Kova “. „ Vagis ”. „ Fleita ”. „ Menesiena ”.
Lietuvių analizės, Analizė, 5 puslapiai
2015 12 14
Įmonės UAB Palink IKI analizė
Pratarmė. Apie įmonės „Palink“ veiklą ir struktūrą. Įmonės pavadinimas, teisinė forma. Įmonės veikla pagal Ekonominės veiklos klasifikatorių (EVK). Įmonės vizija, misija, tikslai ir uždaviniai. Įmonės istorija, įkūrimo data, ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 12 puslapių
2014 11 25
Šatrijos Ragana knygos „Sename dvare“ analizė
Šatrijos Ragana knygos „Sename dvare“ analizė. Pradžių pradžia. Ginčas dėl spiečiaus. Močiutė. Iš jaunos našlaitėlės atsiminimų. Mamatė ir pianinas. Šatrija. Šmutka. Ožys ir klebonas. Kalnėnai. Panelės Paulinos vestuvės. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 5 puslapiai
2017 03 12
Eilėraščio analizė Rudenio lygumose
Visą pokarį Lietuva gyveno įtemptai. Vyko nuožmi kova tarp Lietuvos nepriklausomybę ginančių partizanų ir vis gausiau į Lietuvą sutraukiamos sovietinės kariuomenės. Jie turėjo skleisti viltį, pasakoti tiesą apie sovietų ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2015 01 08
Rokiškio sūris veiklos analizė
Įvadas. Ab „rokiškio sūris“ charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė. Ab „rokiškio sūris“ horizontali ir vertikali finansinių ataskaitų analizė. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 39 puslapiai
2016 07 28
AB Gubernija veiklos finansinė analizė
Įvadas. Ab “gubernija” charakteristika. Ab „gubernijos“ finansinės būklės analizė. Ab „gubernija“ horizontali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Ab „gubernija“ horizontali balanso ataskaitos analizė. Ab „gubernija“ ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 26 puslapiai
2012 01 09
Justino Marcinkevičiaus eilėraštis Lopšinė gimtinei ir motinai
Justino Marcinkevičiaus eilėraštis ,,Lopšinė gimtinei ir motinai” parašytas 1981 metais kalba apie nuostabų jausmą- meilę gimtai žemei, tėviškei, kuri šiame eilėraštyje pavadinama mama. Tai epitetas, asocijuojamas su tyrais ir ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2014 02 06
Ikimokyklinė grupė sąlygų ugdymas ir žaidybinė veikla analizė
9( 4 atsiliepimai )
Įvadas. Asmenybės sklaidą skatinantis ugdymas. Vaikų žaidimai. Grupės aplinka. Veiklos centrai – kampeliai. Lopšelio darželio ,,pasaka” boružėlių grupės aplinkos ir veiklos kampelių analizė. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2016 09 07
Imonės veiklos ekonominė analize
8,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės „x“ charakteristika. Įmonės „x“ balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų horizontali ir vertikali analizės. Balanso horizontali analizė. Balanso vertikali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali analizė. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 38 puslapiai
2013 05 16
Donelaičio Metų analizė
Metų reikšmė. Metų pasaulis. Retorinė kultūra. Tvarkos ilgesys. Idealusis pasaulis. Būrai ir ponai. Būriški ir poniški valgiai. Poemos veikėjai. Pričkaus paveikslas. Pasakotojo vaidmuo. Kolektyvas ar individas. Donelaičio ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 01 15
Kineziterapijos pirmo kurso stebimosios praktikos ataskaita
Bendrosios kineziterapijos praktika. Praktikos apibendrinimas ir savirefleksija. Ką žinojau apie kineziterapeuto darbą iki šios stebimosios praktikos? Ką naujo sužinojau apie reabilitaciją? Ko nesupratau, stebėdamas pacientus ir ...
Medicinos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2013 01 24
Psichologija Konfliktinės situacijos analizė
Įvadas. Konfliktinės situacijos analizė. Konfliktinės situacijos aprašymas. Tarpasmeninio konflikto tipas. Konflikto struktūra. Konflikto dinamika. Konflikto sprendimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Psichologijos analizės, Analizė, 10 puslapių
2014 09 24
Salomėja Neris Prie didelio kelio analizė
Eilėraštis “Prie didelio kelio” priklauso brandžiajai S. Nėries lyrikai. Šis eilėraštis buvo parašytas 1942m Tuo metu rašytoja buvo išvykusi į Maskvą, dėl to stipriai išgyveno. Autorė kalba žmonių vardu, kurie savanoriškai ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2013 06 06
Saulė, žmogus ir darbas K. Donelaičio poemoje Metai
Kristijonas donelaitis - grožinės lietuvių literatūros pradininkas. K. Donelaičio ,,metai“ nepaprastas ir įvairiopai reikšmingas mūsų literatūros faktas. Tai pirmas tokio masto, lygio bei žanro kūrinys lietuvių literatūros ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 01 15
J. Aisčio eilėraščio Peizažas analizė
J. Aisčio eilėraščio Peizažas analizė.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2017 11 15
Knygų apie mirtį ir psichoterapiją analizė
Įvadas. Irvin D. Yalom „Terapijos dovana“. Irvin D. Yalom „Gydymas Šopenhaueriu“. Elisabeth Kübler-Ross „Apie mirtį ir mirimą“. Literatūra.
Psichologijos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2014 02 04
Verslo plėtros analizė
Uab „nortomas“ verslo plėtros analizė. Įvadas. Verslo plėtros samprata ir reikšmė. Organizacijos samprata. Įstatymų bazė, reglamentuojanti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą. Įmonės strategijos reikšmė, įmonės misijos, vizijos ...
Vadybos analizės, Analizė, 46 puslapiai
2013 05 31
Klientų aptarnavimo problemos ir jų šalinimo kryptys
Įvadas. Klientų aptarnavimo svarba. Klientų aptarnavimo standartas. Klientų logistinio aptarnavimo poreikių nustatymas. Klientų aptarnavimo problemos. Klientų aptarnavimo gerinimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Logistikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2016 03 21
×
126 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo