Analizė (4)

Analizės pavyzdys. Lietuvių ir užsienio literatūros kūrinių, eilėraščių analizės. UAB įmonių analizės. Informacija, pavyzdžiai ir kokybiški mokslo darbai jūsų tobulėjimui iš pačių autorių.

Kaip atlikti kokybišką analizę, kokius metodus pasirinkti? Svarbu parsisiųsti gerą pavyzdį ir tuomet bus žymiai lengviau analizuoti įmonę ar kūrinį. Plačiai paplitusios finansinės, regresinės, swot, transakcinė, spektrinė, taip pat įvairių lietuvių literatūros kūrinių analizės. Visus šiuos dokumentus geranoriškai pasidalino autoriai, todėl ir jūs pasidalinkite savo darbais su kitais. Darbus naudokite kaip pavyzdžius ir informacijos šaltinį, o naudojant informaciją - cituokite pagal reikalavimus.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

4302 dokumentai
Viljamo šekspyro sonetų analizė
Viljamo šekspyro sonetų analizė. -asis sonetas. -asis sonetas. Turinys. Kaip dėstomas turinys. Lyrinio subjekto būsena. Palyginimas. Kalbama apie dalinai tragišką meilę tarp dviejų asmenų, kurie draugauja akių kontaktu, lyrinio subjekto ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2013 11 06
Adomas Mickevičius Naudingasis kontekstas
Adomas mickevičius. ,,naudingasis“ kontekstas. Svarbumas, išskirtinumas savo laikmetyje ir reiškmė lietuvių literatūrai. Biografija. Kūrybos bruožai. Kūriniai. Tematika. Problematika. Kūrinys „ponas tadas“. Tema: senojo pasaulio ...
Lietuvių analizės, Analizė, 3 puslapiai
2013 05 08
Klientų aptarnavimo problemos ir jų šalinimo kryptys
Įvadas. Klientų aptarnavimo svarba. Klientų aptarnavimo standartas. Klientų logistinio aptarnavimo poreikių nustatymas. Klientų aptarnavimo problemos. Klientų aptarnavimo gerinimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Logistikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2016 03 21
Salomėja Neris Prie didelio kelio analizė
Eilėraštis “Prie didelio kelio” priklauso brandžiajai S. Nėries lyrikai. Šis eilėraštis buvo parašytas 1942m Tuo metu rašytoja buvo išvykusi į Maskvą, dėl to stipriai išgyveno. Autorė kalba žmonių vardu, kurie savanoriškai ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2013 06 06
Vytautas mačernis Iš „rudens sonetų analizė
Vytautas Mačernis „Iš „Rudens sonetų“. Iš „Rudens sonetų“. Pavadinimo analizė. Erdvė. Laikas. Eilėraščio nuotaika. Eilėraščio žmogus. Tema. Problemos. Raiškos priemonės. Verybės.
Lietuvių analizės, Analizė, 12 puslapių
2013 12 08
AB Utenos trikotažas finansinė analizė
Įvadas. AB “Utenos trikotažas” pristatymas. Ab “ Utenos trikotažas ” turto analizė. Turto vertikali analizė. Turto horizontali analizė. Ab “Utenos trikotažas” nuosavybės ir įsipareigojimų analizė. Nuosavybės ir ...
Matematikos analizės, Analizė, 23 puslapiai
2011 03 18
Ilgesio tema
Ilgesio tema S. Nėries eilėraščių rinkinyje „prie didelio kelio“.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2012 11 17
Psichologija Konfliktinės situacijos analizė
Įvadas. Konfliktinės situacijos analizė. Konfliktinės situacijos aprašymas. Tarpasmeninio konflikto tipas. Konflikto struktūra. Konflikto dinamika. Konflikto sprendimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Psichologijos analizės, Analizė, 10 puslapių
2014 09 24
UAB finansinė analizė
9( 2 atsiliepimai )
Uab „laima“ finansinė analizė. Įvadas. Uab „laima“ veiklos apžvalga. Uab „laima“ vertikali analizė. Uab „laima“ horizontali analizė. Uab „laima“ santykiniai finansinės analizės rodikliai. Išvados ir pasiūlymai. ...
Apskaitos analizės, Analizė, 20 puslapių
2012 11 11
2008 metų ekonominė krizė priežastys ir padariniai pasaulyje ir Lietuvoje
Įvadas. Teoriniai krizės aspektai. Krizės sąvoka, rūšys ir samprata. Dažniausiai naudojamos sąvokos ekonominei krizei apibūdinti. Pirmoji pasaulinė ekonominė krizė. Ekonominės krizės priežastys. Ekonominės krizės pradžia. Jav. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 29 puslapiai
2013 02 19
Etinė problema
Įvadas. Etinės problemos apibūdinimas. Etinių sprendimų priemimo modelis. Svarbiausių faktų nustatymas. Etinių problemų išskyrimas. Kokios galimos alternatyvos? Kas yra pagrindiniai suinteresuotieji? Alternatyvų etiškumas. Kokie yra ...
Etikos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2013 05 28
Kamiu Svetimas analizė
Knygos pavadinimas. A. Kamiu Svetimas analizė. Autorius Albertas Kamiu 1913 - 1960 – prancūzų filologas , rašytojas , teatro režisierius , žurnalistas visuomenės veikėjas. Egzistencializmo atstovas. Tema , pagrindinė mintis ir ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 02 22
Kompiuterinių apskaitos programų Pragma, Rivilė-solo, Agnum analizė
Įvadas. Buhalterinės apskaitos programos ,,pragma“, ,,rivilė“, ,,agnum“. Programos ,,Pragma“ aprašymas. Programos ,,Rivilė- Solo“ aprašymas. Programos ,,Agnum” aprašymas. Programų panašumai ir skirtumai. Programų ,,pragma“, ...
Apskaitos analizės, Analizė, 13 puslapių
2014 05 07
Vincas Mykolaitis Putinas. Vergas
Vinco Mykolaičio - Putino ciklas "Vergas". Būtiškai suvokta laisvės problema tapo kertine V. Mykolaičio - Putino humanistinės filosofijos atrama, atviru žmogaus prasmės rūpesčiu. Kaip teigia A. J. Greimas, "laisvė ir humanizmas šia ...
Lietuvių analizės, Analizė, 3 puslapiai
2010 03 03
Modernizmas. Šatrijos ragana. Sename dvare
Permainos xix a. Pabaigos europos kultūroje ir mene. Modernizmo ištakos. Neoromantizmas. Šatrijos ragana. Biografija. Asmenybė. Kūryba. Apysaka „Sename dvare". Apysaka „Sename dvare" - svarbiausias Šatrijos Raganos kūrinys, parašytas ...
Lietuvių analizės, Analizė, 11 puslapių
2010 11 17
Filmo refleksija
Dokumentinis filmas „Nepatogi tiesa“ yra apie visuotinį atšilimą, jo jau padarytas, bei vis augančias pasėkmes. Filme pateikiamos pačios rimčiausios, bei grėsmę žmonijai keliančios aplinkosaugos problemos.Klimato pokyčiai ...
Kino analizės, Analizė, 1 puslapis
2015 05 12
Įmonės finansinės būklės analizė AB Pieno Žvaigždės
Lentelių sąrašas. Įvadas. Finansinės analizės reikšmė. Finansų analizės atlikimo būdai. Finansinių koeficientų reikšmė. Ab „pieno žvaigždės“. –. M. Finansinės būklės analizė. Įmonės pristatymas. Vertikali ir horizontali ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 18 puslapių
2012 05 18
J Marcinkevičius Istorinė drama “Mažvydas”
Istorinė drama “Mažvydas”. Mažvydas kūrinyje iškyla pirmiausiai kaip etninių vertybių nešėjas, humanistas, o ja kaip dvasinės kultūros darbininko pirmosios lietuviškos knygos autoriaus, veikla atitraukta į gilesnę perspektyvą. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2010 03 03
Justinas Marcinkevičius Pirmasis atsidusimas interpretacija
10( 2 atsiliepimai )
Justino marcinkevičiaus baladės „pirmasis atsidusimas“ interpretacija.
Lietuvių analizės, Analizė, 3 puslapiai
2013 03 13
Antanas Škėma. Biografija. Kūryba. Romanas Balta drobulė
Knyga pradedama epigrafu ir įvadu. Garšva neigiamai vertina savo darbą, kuriame svarbi ne asmenybė ar apskritai žmogus, o darbuotojas, “sraigtelis didžiulėje mašinoje”. Garšva dirbo liftininku new york’o viešbutyje. Garšvos numeris ...
Lietuvių analizės, Analizė, 3 puslapiai
2011 03 22
Dokumentų rengimo analizė įmonėje
Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Organizacijos struktūra. Dokumentų valdymo sistema. Dokumentų apyvartos schema. Registravimo priemonės. Dokumentacijos planas. Bylų formavimas. Konkrečių įmonės dokumentų apžvalga. Įmonės rengiamų ...
Raštvedybos analizės, Analizė, 17 puslapių
2012 05 18
Eilėraščio analizė Rudenio lygumose
Visą pokarį Lietuva gyveno įtemptai. Vyko nuožmi kova tarp Lietuvos nepriklausomybę ginančių partizanų ir vis gausiau į Lietuvą sutraukiamos sovietinės kariuomenės. Jie turėjo skleisti viltį, pasakoti tiesą apie sovietų ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2015 01 08
Psichologijos situacijos analizė
Vaiko, pasižyminčiu delinkventiniu elgesiu, situacijos analizė. Pedagoginio darbo įvertinimas. Tikslas – siekti, kad pagerėtų mokinio mokymosi rezultatai, elgesys ir savijauta gimnazijoje. Metodai. Vertinimas. Numatomi rezultatai.
Psichologijos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2011 12 29
Sidnėjaus tunelis: atvejo analizė
10( 2 atsiliepimai )
Viena didžiausių problemų Sidnėjaus mieste, ypač centrinėje dalyje, – eismo spūstys. Šiai problemai spręsti Vyriausybė pradėjo ieškoti būdų, kaip plėsti ir gerinti kelių infrastruktūrą. 1998 metais Kelių ir Eismo Tarnyba ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2016 10 30
Balys Sruoga „Dievų miškas“ prižiūrėtojų charakteriskita
Balys Sruoga Dievų miškas prižiūrėtojų charakteriskita. Prižiūrėtojas. Kas buvo iki patekimo į lagerį? Kokią karjerą padarė lagery? Ryškiausi charakterio bruožai. Kalbėsena. Veikimo būdai.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2013 12 22
Maximos SSGG analizė
Įvadas. SSGG analizė. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Išvados. Literatūra.
Vadybos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2014 05 16
Elgiasio ir emocijų sutrikimai atvejo analizė
Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Informacija apie berniuką. Skautų būrelio vadovei. Logopedė teigia. Psichologė teigia. Specialioji pedagogė teigia. Socialinė pedagogė teigia. Probleminė situacija. Probleminės situacijos analizė ...
Pedagogikos analizės, Analizė, 11 puslapių
2015 10 27
Lietuvos alaus pramonės būklės analizė, rinkos tyrimas, tendencijos ir strateginiai sprendimai
Lietuvos alaus pramonės būklės analizė, rinkos tyrimas, tendencijos ir strateginiai sprendimai. Lietuvos alaus įmonės, jų specifika, tarpusavio palyginimas, pelnas. Tarptautinių koncernų įtaka lietuvos alaus pramonei. Alaus rinka, jos ...
Vadybos analizės, Analizė, 24 puslapiai
2012 03 19
Teksto suvokimas balta drobulė
9,7( 3 atsiliepimai )
Teksto suvokimas balta drobulė. Suformuluokite ir užrašykite teksto temą. Kokios problemos keliamos tekste? Parašykite jas klausimo forma. Kodėl protagonistas nesuvokia šventosios dvasios buvimo? Remdamiesi kontekstu, paaiškinkime “up ir ...
Lietuvių analizės, Analizė, 3 puslapiai
2013 04 02
Jurgis Savickis Fleita
Jurgis Savickis novelė „Fleita“ priklauso rinkiniui „Šventadienio sonetai“ 1922 m. Kontekstas. Literatūrinis kontekstas.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2014 12 29
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema