Andragogika Progresyvizmas kaip andragogikos koncepcija. ištakos ir esmė


Įvadas. Progresyvizmo teorijos ištakos ir esmė. Progresyvizmo teorijos taikymo galimybės Paramos, pagalbos besimokančiajam aspektu. Progresyvizmo didaktika. Individualiojo pažinimo psichologinė struktūra. Išmokimo Reiškinys. Mokymasis ir patirtis. Išvados. Literatūros sąrašas.

Andragogikos terminą savo veikale „The Modern Practice of Adult Education: Andragogy versus Pedagogy“ įteisino ir sujungė progresyviosios pedagogikos idėjas su humanistine pedagogika JAV mokslininkas Malcolm Knowles (1970).

Andragogo užduotis – palengvinti mokymosi procesą. Tai padaryti jis gali parinkdamas tik tam besimokančiajam tinkamas mokymosi formas, metodus, būdus. Tai padaryti andragogas turi atsižvelgdamas į besimokančiojo individualų mokymosi stilių. Todėl jam būtina išmanyti andragogikos teorijas, skirtas besimokančiųjų pagalbai. Mokymosi teorijų centre – individas ir procesai, apibūdinantys individualią kaitą (Teresevičienė ir kt., 2006).

Visos teorijos, kurių pradininkėmis laikoma bihiverionistinė ir kognityvinė, galima skirstyti į psichologines, socialines ir filosofines. Tačiau prioritetine, nė vienos, kilusios iš aukščiau minėtų ir atsiradusių praėjusiame šimtmetyje, tokių kaip refleksijos patirties, konstruktyvinė, progresyvizmo, transformuojančioji ir kt.. laikyti negalime. Nė vienas mokslas, taip pat ir andragogika, negali apsiriboti kuria nors viena teorija, vizija ar koncepcija (Andrikienė, Anužienė ir kt., 2006). Daugelis andragogikos teorijų kilo nagrinėjant vaikų mokymąsi ir yra orientuotos į vaikų pažintinius ypatumus, bet yra svarbios ir suaugusiųjų kognityvinei raidai bei jų mokymosi esmei atskleisti.

Referato objektas – progresyvizmo teorijos taikymas teikiant pagalbą suaugusiam besimokančiajam.

Referato tikslas- pagrįsti progresyvizmo kaip andragogikos teorijos svarbą suaugusiųjų mokyme.

Dėmesys skiriamas ugdytinio individualybės laisvai plėtrai, remiantis jo interesais. Šiam principui realizuoti buvo komplektuojamos maždaug vienodo išsivystymo moksleivių klasės, taikomas individualizuotas ugdymo turinys, ieškoma naujų individualizavimo metodų (O. Dekroli, S. Frenė ir kt.).Naujojo ugdymo idėjos visų pirma pakeitė Vakarų Europos ikimokyklinį bei pradinį ugdymą.

Progresyvizmo filosofijos ir „naujosios“, „aktyviosios mokyklos“ pedagogai (A. Ferjeras, O. Dekroli, H. Litcas, F. Demolenas) ugdymą traktuoja kaip asmenybės gebėjimų plėtotės skatinimą, ypač akcentuoja savęs realizavimo galią, esant geroms raidos sąlygoms. Išryškinama ugdytojo pagrindinė misija – sudaryti tokią palankią pedagoginę terpę, kurioje ugdytiniai galėtų kaupti savo individualią patirtį. Progresyvizmo filosofija neigia autoritarinį vadovavimą, akcentuodama mokytoją kaip veiklos organizatorių ir patarėją. Todėl ugdymo procese svarbi ugdytinio mokymosi motyvacija ir paties mokytojo vidinė laisvė. Tačiau pedagogo vaidmuo tradicinėje ir „naujojoje“ mokykloje ne mažėja, bet netgi didėja, nes jam tenka išmokyti mokinius mokytis, numatyti galimus sunkumus ir padėti jiems pasirengti (Valatkienė, 1997), taip tiesiant gijas į ugdytinių individualybės puoselėjimą.

JAV naujųjų progresyvistinių mokyklų veikloje išskiriami du pedagoginio sąjūdžio etapai: ankstyvieji progresyvistai, - pradininkas F. Parkeris, F. Adleris, P. Serčas, Dž. Kenedis bei kt. pedagogai praktikai. Antrasis pedagoginių ieškojimų periodas, pagrįstas Dž. Diujo pragmatistine pedagogika, - V. Virtas, K. Uošburnas, E. Parkherst, V. Kilpatrikas. JAV „progresyvistinė mokykla“ siekia atsisakyti pamokos, kaip pagrindinės mokymo organizavimo formos, pasisako už grupinius užsiėmimus, už tokius mokymo metodus, kaip inscenizavimas, diskusijos, disputas, bandymai, stebėjimai, eksperimentai, probleminiai ir kt., kurie aktyvina mokinius mokymo procese, ugdo mokinių savarankiškumą, kritinį mąstymą.

  • Sociologija Referatas
  • Microsoft Word 29 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (2466 žodžiai)
  • Irena
  • Andragogika Progresyvizmas kaip andragogikos koncepcija. ištakos ir esmė
    10 - 8 balsai (-ų)
Andragogika Progresyvizmas kaip andragogikos koncepcija. ištakos ir esmė. (2015 m. Birželio 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/andragogika-progresyvizmas-kaip-andragogikos-koncepcija-istakos-ir-esme.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 02:31
×