Andrius Oleka - Žilinskas


Įvadas. Biografija. Šeima ir vaikystė. Maskvos dailės teatro pirmoji studija. Andrius oleka-žilinskas Lietuvoje. (1929-1935m. ). Andriaus olekos-žilinsko meninis perversmas valstybės teatre. Pastatymai valstybės teatre. A. oleka-žilinskas ir ,,žilinskiukai“. Jaunųjų teatras. Išvados. Literatūra. Priedai.


Andriaus Olekos-Žilinsko atvykimas į Lietuvą ir jo vadovavimas Valstybės teatrui nuo 1929m. laikomas reikšmingiausiu Nepriklausomos Lietuvos teatro laikotarpiu.

Darbe apžvelgiama režisieriaus biografija, jo kūrybinis ir pedagoginis darbas Lietuvoje, Valstybės teatre, jo didelio įnašo į Lietuvos teatrą reikšmė.

Darbo tikslas: Apžvelgus įvairių autorių litearatūrą išnagrinėti Andriaus Olekos-Žilinsko biografiją, daugiausiai dėmesio atkreipiant į jo kūrybinį ir pedagoginį darbą Valstybės teatre 1929m.- 1935m.

Nuo 1917 m. Oleka- Žilisnkas dirba I Dailės teatro studijoje, kuri vėliau buvo pavadinta Antruoju Maskvos Dailės teatru. 1920 išvyksta į užsienį, dirba V.Kačalovo gastrolinėje grupėje, ,,Šikšnosparnio“ teatro trupėje Paryžiuje.1922m. grįžta į Maskvą ir dirba aktoriumi II Maskvos Dailės teatre, nuo 1925m. Jis dirba dar ir Maskvos Valstybinėje konservatorijoje operos klasės režsieriumi- instruktoriumi bei Maskvos teatro operos studijos režisieriumi.

1929m. atvyksta į Lietuvą ir dirba Kauno Valstybės teatro direktoriumi iki 1935m.Jis paruošė ir išleido Kauno Valstybės teatro dramos studijoje ištisą būrį jaunų aktori

1935m. jis išvyko iš Lietuvos.Nuo 1935m. Iki mirties gyveno JAV ir dirbo teatro pedagogo darbą ,,Scenos mokykloje [School of the Stage].1940m. įkuria savo aktorių mokyklą ,,Aktorių studiją“[Actors workshop].1945m. dėsto ,,Amerikos teatro sparne“[American Theatre Wing]. 1948m. vasario 3d. mirė Niujorke, palaidotas Bronkse, Woodlawn kapinėse.

1990m. išleista knyga THE JOY OF ACTING.1995m. Vilniuje išleista knyga VAIDYBOS DŽIAUGSMAS.

A.Oleka- Žilinskas,jo brolis Petras Oleka ir sesė Kotryna gimė Maskvoje, tačiau buvo gryni suvalkiečiai.Senelis Vincas Oleka gyveno Žardelių kaime, Barzdų valsčiuje, į šiaurės vakarus nuo Barzdų, pakeliui į Šakius. Sūnų Motiejų senelis troško matyti kunigu. Bet tasai nepanoro lankyti seminarijos, nuvyko į Liepoją ir įstojo į gimnaziją. Pragyvenimui turėjo pats užsidirbti, nes tėvai neberėmė. Baigęs gimnaziją, studijavo Maskvoje mediciną.Grįžti į Lietuvą dirbti neturėjo teisės, nes buvo laikomas ,,politiškai nepatikimu“ žmogum: studijų metais priklausė revoliuciniam studentų rateliui ir buvo už tai persekiojamas. Ilgainiui Motiejus Oleka tapo garsiu vaikų gydytoju.Jis vienas iš nedaugelio tuo metu mokėjo įsatyti vaikams difterinį vamzdelį.

Į žmonas Motiejus Oleka paėmė taip pat suvalkietę.Matildą Žilinskaitę, pedagogo Tomo Žilinsko dukrą. Ji buvo baigusi Veiverių mokytojų seminariją. Čekas dėstytojas ten ją išmokė smuikuoti. Petras Oleka prisimena: ,,Iš vaikystės dažnai prisimenu mamą dainuojančią ar griežiančią smuiku. Ji labai ilgėjosi Lietuvos.Kartais susėsdavome visi, mama griežia smuikele, o mudu su Andriumi dainuojame ,,Sudieau, Lietuva, man linksma buvo...“. Dainuojame ir kartu su mama bliauname“.(,,Teatralų atsiminimai apie Andrių Oleką-Žilinską, Borisą Dauguvietį, Romualdą Juknevičių“ p.22).

Nors tėvas turėjo begales darbo su ligoniais , bet buvo labai veiklus Maskvos lietuvių būryje. Visą laiką dirbo lietuvių šelpimo draugijoje, dalyvavo, rengiant lietuviškus vakarus.Draugijos iniciatyva įvyko ir pirmasis lietuviškas spektaklis. Tai buvo po 1905m. revoliucijos. Vaidinta ,,Amerika pirtyje“.Mama Matilda vaidino Bekampienę. P.Oleka: ,,Bene pirmą vaidmenį atliko tada Andrius- jis vaidino piemenėlį. Čia ir būtų jo teatrinio kelio pradžia...<...>Teatrą mėgome nuo vaikystės.Didžiajame ir mažajame teatre tėvas turėjo nuolatinę ložę.Pats retai teturėdavo laiko lože naudotis, užtat mama mus, vaikus, į teatrą vesdavosi labai dažnai.“

  • Microsoft Word 251 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 16 puslapių (3139 žodžiai)
  • Universitetas
  • Monika
  • Andrius Oleka - Žilinskas
    10 - 3 balsai (-ų)
Andrius Oleka - Žilinskas. (2019 m. Spalio 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/andrius-oleka-zilinskas.html Peržiūrėta 2020 m. Rugpjūčio 05 d. 13:31
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo