Anstoliai praktikos ataskaita


Teisės praktikos ataskaita. Mokomosios praktikos ataskaita. Institucijos praktikos vadovas. Kolegijos praktikos vadovas. Praktikos darbas. Anstolių kontora. Anstolių kontoros veikla Tarpininkavimas išsireikalaujant skolas ikiteisminis skolų išieškojimas. Faktinių aplinkybių konstatavimas. Dokumentų įteikimas Lietuvos Respublikoje esantiems fiziniams bei juridiniams asmenims. Turto saugojimas ir administravimas vykdymo procese. Anstolio darbo organizavimas , teisės aktai reglamentuojantys anstolio veiklą. Antstolio padėjėjo funkcijos. Vykdomųjų dokumentų apskaitos tvarka. Skolininko turto aprašymo , aprašyto turto perdavimo , saugojimo tvarka. Praktikos metu įgytų žinių bei įgūdžių naudingumas. Antstolis. Raginimas įvykdyti sprendimą. Vykdymo išlaidas sudaro. Neįvykdžius šiame raginime nurodytų veiksmų nustatytu terminu , bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra. Jeigu sprendimą esate įvykdęs , nedelsiant informuokite antstolį ir pateikite sprendimo įvykdymą patvirtinančius dokumentus. Jūs turite teisę. Jūs privalote. Pasiūlymas dėl vykdymo išlaidų sumokėjimo. Iš viso. Penkias dienas. Neįvykdžius šio pasiūlymo , bus kreiptasi į teismą dėl vykdymo išlaidų priteisimo. Antstolis zenas zenkevičius. Pažyma apie vykdymo eigą. Išieškojimo negalimumo aktas. Patvarkymas dėl lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą. Antstolio veiksmų apskundimo tvarka.


Dėliojau į bylas patvarkymus pvz.: dėl lėšų arešto panaikinimo; dėl pinigų lėšų esančių pas trečiuosius asmenis areštas, pranešimus pvz.: dėl turto arešto; dėl turto perdavimo iš varžytinių, šaukimus pvz.: turto arešto aktas, pareiškimus, pasiūlymus pvz.: dėl vykdymo išlaidų sumokėjimo.

Atrinkinėjau bylas iš išskaitymų valstybinio socialinio draudimo fondo valstybės skyriaus mokamų pensijų ir kompenacijų 2007 m. gegužės mėnesio sąrašo.

Susipažinau su sistema, kaip reikia daryti užklausas sodros, bankų, Registro centro (nekilnojamojo turto registracija), Regitros (automobilių registracija). . Po to tikrinau skolininkų turtinę padėtį.

Susipažinau su ataskaitų sistema apie išieškojimą rengimą. Po to rašiau atsakymus į užklausas. Toliau stebėjau institucijos darbuotojų vykdytus darbus.

Rengiau užklausas sodros, bankų, Registro centro (nekilnojamojo turto registracija), Regitros (automobilių registracija). tik tų asmenų, kurių baudos yra pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamąjį kodeksą.

Tikrinau skolininkų turtinę padėti, ar skolininkai šiuo metu dirba, ar turi bankuose sąskaitų, ar turi nekilnojamojo turto, , ar turi jo vardu registruotą transporto priemonę, jei turi turto tai, ar tas turtas yra areštuotas ar nėra areštuotas. Ir po to viską tai sutikrinus rašiau atsakymus į užklausas.

Tikrinau skolininkų turtinę padėti, ar skolininkai šiuo metu dirba, ar turi bankuose sąskaitų, ar turi nekilnojamojo turto, ar turi jo vardu registruotą transporto priemonę, jei turi turto tai, ar tas turtas yra areštuotas ar nėra areštuotas. Ir po to viską tai sutikrinus rašiau atsakymus į užklausas.

Rengiau patvarkymus dėl patikrininmo, ar skolininko vardu yra piniginių lėšų , bei šių lėšų sustabdymo, dėl turto arešto panaikinimo; šaukimus; turto arešto aktus.

Ištraukkinėjau užklausų atsakymus iš sodros ir sudėliojau į bylas. Atrinkinėjau vykdomas bylas išieškotom lėšoms paskirstyti. Rengiau patvarkymus dėl patikrininmo, ar skolininko vardu yra piniginių lėšų , bei šių lėšų sustabdymo, dėl turto arešto panaikinimo.

Rašiau atsakymus į užklausas. Atrinkinėjau bylas iš išskaitymų valstybinio socialinio draudimo fondo valstybės skyriaus mokamų pensijų ir kompenacijų 2007 m. birželio mėnesio sąrašo.

Mokomoji praktika buvo atlikta Albino Zenkevičiaus ir Zeno Zenkevičiaus anstolių kontoroje. Ši antstolių kontora yra darbo vieta, kuri įkurta antstolių veiklos teritorijoje t.y., Malūnininkų g. 3, Klaipėdos mieste. Kontora pradėjo veiklą nuo 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodeksui ir Lietuvos Respublikos Antstolių įstatymui. Šioje antstolių kontoroje veiklą vykdo du antstoliai t.y., Albinas Zenkevičius ir Zenas Zenkevičius. Ši antstolių kontora yra viena didžiausių kontorų vykdančių išieškojimą pagal teismų sprendimus ir kitus vykdomuosius dokumentus Klaipėdos, Palangos miestų, Klaipėdos ir Kretingos rajonų apylinkių teismų veiklos teritorijose.

Antstoliai vykdydami šias pagrindines funkcijas:

Šalia pagrindinių antstolių vykdomų funkcijų, dar šioje kontoroje yra teikiamos ir kitos teisinės paslaugos t.y., teisinės konsultacijos, tarpininkavimas vykdant turtines prievoles, skolų prevencija, turto administravimas, įkeisto turto varžytinių organizavimas ir vykdymas, turto saugojimas.

Antstolių kontora dirba darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio 8 val. iki 17 val. Antstolių Albino Zenkevičiaus ir Zeno Zenkevičiaus kontoroje dirba aukštos kvalifikacijos padėjėjai ir kiti darbuotojai, todėl užtikrinamas greitas ir kvalifikuotas antstolių funkcijų vykdymas ir paslaugų tiekimas.

Tarpininkavimas išsireikalaujant skolas (ikiteisminis skolų išieškojimas). Asmenys per ilgai iš partnerių laukiantys apmokėjimų už prekes ar paslaugas, didina savo pačių galimybę bankrutuoti, pritrunka apyvartinių lėšų, tenka skolintis iš bankų ir patiems tapti skolininkais. Nuolatinis skolų turėjimas stabdo įmonės strateginį planavimą, mažina pelną ir konkurencingumą. Atlikdama praktiką pastebėjau, kad kuo greičiau pradedamas skolos išieškojimas tuo didesnė tikimybė atgauti skola. Tarpininkavimas išieškant skolas yra pakankamai sudėtingas procesas, kuris apima visą kompleksą veiksmų. Tai informacijos rinkimas, turimo turto identifikavimas, intelektualus teisėtas spaudimas, kitos priemonės, kurių priskaičiuojama iki 15 rūšių. Šioje antstolių kontoroje skolų išieškojimo procesas susideda iš šių procesinių veiksmų:

Skolų išieškojimo paslauga teikiama įmonėms ar asmenims, kurios (-ie) dėl vienokių ar kitokių priežasčių įsigijo skolininkų. Šia paslauga dažniausiai naudojasi tos įmonės, kurios pageidauja negadindamos santykių su skolininku laiku atgauti pinigus. Tačiau svarbu ne tik susigražinti skolas, bet ir rasti priežastį, kodėl jos atsirado, po to tinkamai parinkti paslaugų rūšį, kuri užtikrintų įsiskolinimų nesusidarymą.

Anstoliai praktikos ataskaita. (2015 m. Balandžio 26 d.). http://www.mokslobaze.lt/anstoliai-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 10:25