Antanavo he pažeistų taurų ir šlaitų tvirtinimo plokščių būklės tyrimai


Slaitu tvirtinimo plokstes. Šlaitų tvirtinimas. Upės šlaitų tvirtinimas. Slaito tvirtinimo plokstes. Šlaito tvirtinimas. Gabionines konstrukcijos. Šlaito tvirtinimo pavyzdžiai. Krantinės tvirtinimo technologija. Slaitas+darbas. Upiu šlaitu tvirtinimo projektai.

Turinys. Santrauka. Summary. Svarbiausios sąvokos ir jų apibrėžimai. Naudoti sutrumpinimai. Įvadas. I. Literatūros analizė. Hidrotechnikos statinių klasifikacija. Hidrotechnikos statinių konstrukcijas veikianti aplinka. Hidrotechnikos statinių konstrukcijas veikiantys poveikiai, apkrovos ir jų deriniai. Hidrotechnikos statinių laikančių konstrukcijų defektai ir pažaidos. Gelžbetoninių konstrukcijų korozijos procesas. Ii. Darbo metodika. Tiriamojo objekto aprasymas. Tyrimų metodika. Natūriniai tyrimai. Laboratoriniai tyrimai. Analitinių skaičiavimų metodika. Įtekėjimo dalies hidrauliniai skaičiavimai. Konstrukcinių skaičiavimų su kompiuterine programa „rėmas“metodika. Reikalingo armavimo parinkimo metodika. Ekonominių skaičiavimų metodika. Iii. Tyrimų rezultatai. Natūriniai ir laboratoriniai tyrimai. Hidrotechnikos statinio būklės įvertinimas pagal galiojančias statybos normas. Analitiniai skaičiavimai. Įtekėjimo dalies hidraulinių skaičiavimų rezultatai. Konstrukcinių skaičiavimų rezultatai. Ekonominių skaičiavimų rezultatai. Aplinkosauga. Darbų sauga. Iv. Išvados. Literatūra. Priedas.

Hidrotechnikos statiniai yra svarbūs objektai, todėl juos reikia pastoviai prižiūrėti. Tyrimų objektas (antanavo he) yra marijampolės rajone. Hidroelektrinės pagalba yra reguliuojamas upės nuotėkis. Baigiamojo darbo tikslas – įvertinti antanavo he pažeistų taurų ir šlaitų tvirtinimo plokščių būklę. Pagal darbo tikslą, suformuluoti tyrimų uždaviniai, kuriuos išsprendus nustatyti pagrindiniai taurų ir šlaitų tvirtinimo plokščių defektai ir pažaidos. Pagal įvertintą antanavo hidromazgo žemutinio bjefo šlaitų tvirtinimo plokščių būklę nustatyta, kad suardyta 80 procentų šlaitų tvirtinimo. Pagal tyrimų rezultatus pasiūlyta keisti šlaitų tvirtinimo būdą naudojant artimesnes gamtai lanksčias konstrukcijas– gabionus, betono čiužinius.

Pagal turimus duberma – truputį pasvira neplati aikštelė karjero, kelio iškasos ar pylimo, taip pat užtvankos šlaite. Eismui skirta berma projektuojama pagal kelių tiesimo reikalavimus.

Drenažas – 1) konstrukcija (elementas) hts, po juo ir šalia jo besisunkiančiam (geofiltracijos) vandeniui saugiai surinkti ir nuvesti į žemutinį bjefą; 2) statinių ir jų elementų, pvz. , rūsių apsaugos nuo požeminio vandens priemonė; 3) žemės sausinimo priemonė.

Gruntai – savaime sutankėjusios arba sutankintos ar išpurentos nuogulos, nuosėdos, kitos žemės, kurių gamtinė ar dirbtinai suformuota storymė tiriama, vertinama ir panaudojama statybos reikmėms – kaip esamo ar projektuojamo statinio pagrindas ar statinio požeminė terpė, arba kaip statybos žemės darbų objektas ar žemės statinys, arba kaip statybai svarbių geologinių vyksmų ir reiškinių aplinka.

Hidrotechnikos statiniai – statiniai ir įrenginiai, skirti vandens ištekliams naudoti ir aplinkai nuo žalingo vandens poveikio saugoti.

Krantų/šlaitų tvirtinimas – techninės, biologinės ir kt. Priemonės krantų/šlaitų atsparumui vandens tėkmės, bangų, ledų, atmosferinių kritulių ir kt poveikiams padidinti, stabilumui užtikrinti. Pagrindinis tvirtinimas daromas tiesioginio bangų ir ledo poveikio zonoje, palengvintas tvirtinimas–į viršų bei apačią nuo pagrindinio tvirtinimo.

Tauras – siena, skirianti vandens pertekliaus pralaidų plotį į atskiras angas, būtina uždoriams bei tiltų konstrukcijoms atremti.

Papėdė – greta slėnio, užtvankos šlaito žemutinės dalies esantis plotas (slėnio šlaito papėdė, užtvankos (šlaito) papėdė).

Slenkstis – slenkstinės užtvankos, šliuzo reguliatoriaus ir pan. Centrinė dalis, per kurią gali lietis paviršinis upės, kanalo ir pan. Vanduo.

  • Microsoft Word 8108 KB
  • 2011 m.
  • 59 puslapiai (12139 žodžiai)
  • Universitetas
  • Rainis
  • Antanavo he pažeistų taurų ir šlaitų tvirtinimo plokščių būklės tyrimai
    10 - 2 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Antanavo he pažeistų taurų ir šlaitų tvirtinimo plokščių būklės tyrimai. (2011 m. Balandžio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/antanavo-he-pazeistu-tauru-ir-slaitu-tvirtinimo-ploksciu-bukles-tyrimai.html Peržiūrėta 2021 m. Balandžio 20 d. 01:21
Peržiūrėti darbą
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo